Module Tivi và dữ liệu

Xem sản phẩm theo thương hiệu

2 ổ USB RX5837WHI -35%
1,399,000 VND
909,350 VND

2 ổ USB RX5837WHI

2 ổ USB RX5837STT -35%
2,000,000 VND
1,300,000 VND

2 ổ USB RX5837STT

2 ổ USB RX5837GPH -35%
2,000,000 VND
1,300,000 VND

2 ổ USB RX5837GPH

Bộ ổ cắm TV và Bộ ổ cắm mạng cat6 màu trắng E8332TVRJS6_WE_G19 -37%
Bộ ổ cắm TV và Bộ ổ cắm mạng 5e màu gỗ E8332TDRJS5_WD_G19 -37%
Bộ ổ cắm điện thoại và Bộ ổ cắm mạng 5e màu trắng E8332TDRJS5_WE_G19 -37%
Bộ ổ cắm mạng cat6 đôi màu trắng E8332RJS6_WE_G19 -37%
528,000 VND
332,640 VND

Bộ ổ cắm mạng cat6 đôi màu trắng E8332RJS6_WE_G19

Bộ ổ cắm mạng cat6 đơn màu trắng E8331RJS6_WE_G19 -37%
352,000 VND
221,760 VND

Bộ ổ cắm mạng cat6 đơn màu trắng E8331RJS6_WE_G19

Bộ ổ cắm mạng cat5e đôi màu gỗ E8332RJS5_WD_G19 -37%
561,000 VND
353,430 VND

Bộ ổ cắm mạng cat5e đôi màu gỗ E8332RJS5_WD_G19

Bộ ổ cắm mạng cat5e đôi màu vàng E8332RJS5_WG_G19 -37%
495,000 VND
311,850 VND

Bộ ổ cắm mạng cat5e đôi màu vàng E8332RJS5_WG_G19

Bộ ổ cắm mạng cat5e đôi màu trắng E8332RJS5_WE_G19 -37%
407,000 VND
256,410 VND

Bộ ổ cắm mạng cat5e đôi màu trắng E8332RJS5_WE_G19

Bộ ổ cắm mạng cat5e đơn màu gỗ E8331RJS5_WD_G19 -37%
352,000 VND
221,760 VND

Bộ ổ cắm mạng cat5e đơn màu gỗ E8331RJS5_WD_G19

Bộ ổ cắm mạng cat5e đơn màu trắng E8331RJS5_WE_G19 -37%
253,000 VND
159,390 VND

Bộ ổ cắm mạng cat5e đơn màu trắng E8331RJS5_WE_G19

Bộ ổ cắm điện thoại đôi màu gỗ E8332RJS4_WD_G19 -37%
429,000 VND
270,270 VND

Bộ ổ cắm điện thoại đôi màu gỗ E8332RJS4_WD_G19

Bộ ổ cắm điện thoại đôi màu vàng E8332RJS4_WG_G19 -37%
374,000 VND
235,620 VND

Bộ ổ cắm điện thoại đôi màu vàng E8332RJS4_WG_G19

Bộ ổ cắm điện thoại đôi màu trắng E8332RJS4_WE_G19 -37%
319,000 VND
200,970 VND

Bộ ổ cắm điện thoại đôi màu trắng E8332RJS4_WE_G19

Bộ ổ cắm điện thoại đơn màu gỗ E8331RJS4_WD_G19 -37%
264,000 VND
166,320 VND

Bộ ổ cắm điện thoại đơn màu gỗ E8331RJS4_WD_G19

Bộ ổ cắm điện thoại đơn màu trắng E8331RJS4_WE_G19 -37%
198,000 VND
124,740 VND

Bộ ổ cắm điện thoại đơn màu trắng E8331RJS4_WE_G19

Bộ ổ cắm TV đôi màu trắng E8332TV_WE_G19 -37%
429,000 VND
270,270 VND

Bộ ổ cắm TV đôi màu trắng E8332TV_WE_G19

Bộ ổ cắm TV đơn màu gỗ E8331TV_WD_G19 -37%
418,000 VND
263,340 VND

Bộ ổ cắm TV đơn màu gỗ E8331TV_WD_G19

Bộ ổ cắm TV đơn màu vàng E8331TV_WG_G19 -37%
374,000 VND
235,620 VND

Bộ ổ cắm TV đơn màu vàng E8331TV_WG_G19

Bộ ổ cắm TV đơn màu trắng E8331TV_WE_G19 -37%
308,000 VND
194,040 VND

Bộ ổ cắm TV đơn màu trắng E8331TV_WE_G19

Ổ cắm TV + điện thoại AC324
729,300 VND
729,300 VND

Ổ cắm TV + điện thoại AC324

Ổ cắm TV đôi cáp đồng trục AC302
806,300 VND
806,300 VND

Ổ cắm TV đôi cáp đồng trục AC302

Ổ cắm TV đơn cáp đồng trục AC301
287,100 VND
287,100 VND

Ổ cắm TV đơn cáp đồng trục AC301

Ổ cắm mạng CAT6 + điện thoại RJ11 AC330
1,307,900 VND
1,307,900 VND

Ổ cắm mạng CAT6 + điện thoại RJ11 AC330

Ổ cắm mạng CAT5E + điện thoại RJ11 AC323
947,100 VND
947,100 VND

Ổ cắm mạng CAT5E + điện thoại RJ11 AC323

Ổ cắm mạng đôi CAT6, RJ45 8-pole UTP AC329
2,135,100 VND
2,135,100 VND

Ổ cắm mạng đôi CAT6, RJ45 8-pole UTP AC329

Ổ cắm mạng đôi CAT5E, RJ45 8-pole UTP AC332
1,278,200 VND
1,278,200 VND

Ổ cắm mạng đôi CAT5E, RJ45 8-pole UTP AC332

Ổ cắm mạng đơn CAT6, RJ45 8-pole UTP AC333
1,305,700 VND
1,305,700 VND

Ổ cắm mạng đơn CAT6, RJ45 8-pole UTP AC333

Ổ cắm mạng đơn CAT5E, RJ45 8-pole UTP AC331
710,600 VND
710,600 VND

Ổ cắm mạng đơn CAT5E, RJ45 8-pole UTP AC331

Ổ cắm đôi điện thoại, RJ11 4-pole UTP AC322
778,800 VND
778,800 VND

Ổ cắm đôi điện thoại, RJ11 4-pole UTP AC322

Ổ cắm đơn điện thoại, RJ11 4-pole UTP AC321
480,700 VND
480,700 VND

Ổ cắm đơn điện thoại, RJ11 4-pole UTP AC321

Kết nối TV/FM R3527CGL -35%
950,000 VND
617,500 VND

Kết nối TV/FM R3527CGL

Kết nối cáp TV R3529CGL -35%
100,000 VND
65,000 VND

Kết nối cáp TV R3529CGL

Kết nối tivi 2 modules RX5858CGL -35%
130,000 VND
84,500 VND

Kết nối tivi 2 modules RX5858CGL

Mặt trống 1 Module RX5452CGL -35%
20,000 VND
13,000 VND

Mặt trống 1 Module RX5452CGL

Ổ điện thoại RJ11 RX5887CGL -35%
110,000 VND
71,500 VND

Ổ điện thoại RJ11 RX5887CGL

Ổ mạng LAN Cate6 RJ45 RX5846CGL -35%
150,000 VND
97,500 VND

Ổ mạng LAN Cate6 RJ45 RX5846CGL

Mặt che 1 Module R5450CGL -35%
90,000 VND
58,500 VND

Mặt che 1 Module R5450CGL

Mặt che 2 Modules R5451CGL -35%
85,000 VND
55,250 VND

Mặt che 2 Modules R5451CGL

Mặt che 4 Modules R5452CGL -35%
130,000 VND
84,500 VND

Mặt che 4 Modules R5452CGL

Mặt trống 1 gang R3827CGL -35%
75,000 VND
48,750 VND

Mặt trống 1 gang R3827CGL

Mặt trống 2 gang R3828CGL -35%
130,000 VND
84,500 VND

Mặt trống 2 gang R3828CGL

Cầu dao 50A 2 cực có hiển thị đèn Neon R5216CGL -35%
420,000 VND
273,000 VND

Cầu dao 50A 2 cực có hiển thị đèn Neon R5216CGL

Kết nối TV/FM R3527GPH -35%
950,000 VND
617,500 VND

Kết nối TV/FM R3527GPH

Kết nối cáp TV R3529GPH -35%
100,000 VND
65,000 VND

Kết nối cáp TV R3529GPH

Kết nối tivi 2 modules RX5858GPH -35%
130,000 VND
84,500 VND

Kết nối tivi 2 modules RX5858GPH

Mặt trống 1 Module RX5452GPH -35%
20,000 VND
13,000 VND

Mặt trống 1 Module RX5452GPH

Ổ điện thoại RJ11 RX5887GPH -35%
110,000 VND
71,500 VND

Ổ điện thoại RJ11 RX5887GPH