Công tắc cảm ứng hồng ngoại vi sóng

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần KW-320 15%
210,000 VND
178,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần KW-320

Cảm biến sóng siêu âm 10A K4031 35%
6,139,000 VND
3,990,350 VND

Cảm biến sóng siêu âm 10A K4031

Cảm biến sóng siêu âm 10A K4030 35%
5,839,000 VND
3,795,350 VND

Cảm biến sóng siêu âm 10A K4030

Cảm biến chuyển động 10M 10A K5030SM 35%
2,999,000 VND
1,949,350 VND

Cảm biến chuyển động 10M 10A K5030SM

Cảm biến chuyển động 10M 10A K5030F 35%
2,799,000 VND
1,819,350 VND

Cảm biến chuyển động 10M 10A K5030F

Cảm biến chuyển động 6M 6A K5016 35%
1,379,000 VND
896,350 VND

Cảm biến chuyển động 6M 6A K5016

Cảm biến chuyển động 6M 6A K5015 35%
2,179,000 VND
1,416,350 VND

Cảm biến chuyển động 6M 6A K5015

Cảm biến chuyển động 6M 6A K5017 35%
1,039,000 VND
675,350 VND

Cảm biến chuyển động 6M 6A K5017

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS21D2 15%
290,000 VND
246,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS21D2

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần SSPS286 15%
400,000 VND
340,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần SSPS286

Cảm ứng tiệm cận Kawasan ST13 15%
280,000 VND
238,000 VND

Cảm ứng tiệm cận Kawasan ST13

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS701 15%
270,000 VND
229,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS701

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS702 15%
290,000 VND
246,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS702

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS702B 15%
280,000 VND
238,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS702B

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS281 15%
290,000 VND
246,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS281

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS282 15%
320,000 VND
272,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS282

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần SS30B 15%
290,000 VND
246,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần SS30B

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần SS302 15%
320,000 VND
272,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần SS302

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần SS786 15%
360,000 VND
306,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần SS786

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS69B 15%
240,000 VND
204,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS69B

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS78B 15%
310,000 VND
263,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS78B

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS79 15%
295,000 VND
250,750 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS79

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS80 15%
310,000 VND
263,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS80

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS782 15%
330,000 VND
280,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS782

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS201 15%
270,000 VND
229,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS201

Công tắc Kawasan cảm ứng nổi tường SS202 15%
320,000 VND
272,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng nổi tường SS202

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS20C2 15%
270,000 VND
229,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS20C2

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS20C3 15%
270,000 VND
229,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS20C3

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS21D3 15%
290,000 VND
246,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS21D3

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS02D 15%
290,000 VND
246,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS02D

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS03 15%
320,000 VND
272,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS03

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS04 15%
320,000 VND
272,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS04

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS05B 15%
340,000 VND
289,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS05B

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS06B 15%
280,000 VND
238,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS06B

Công tắc cảm ứng ánh sánh Kawasan LS20A-TIME 15%
270,000 VND
229,500 VND

Công tắc cảm ứng ánh sánh Kawasan LS20A-TIME

1 đến 35 trong 36 sản phẩm