Công tắc cảm ứng hồng ngoại vi sóng

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Công tắc cảm ứng ánh sánh Kawasan LS10A 25%
175,000 VND
131,250 VND

Công tắc cảm ứng ánh sánh Kawasan LS10A

Công tắc cảm ứng ánh sánh Kawasan LS20A-TIME 25%
270,000 VND
202,500 VND

Công tắc cảm ứng ánh sánh Kawasan LS20A-TIME

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS06B 25%
280,000 VND
210,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS06B

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS05B 25%
340,000 VND
255,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS05B

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS04 25%
320,000 VND
240,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS04

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS03 25%
320,000 VND
240,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS03

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS02D 25%
290,000 VND
217,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS02D

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS21D3 25%
290,000 VND
217,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS21D3

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS21D2 25%
290,000 VND
217,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS21D2

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS20C3 25%
270,000 VND
202,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS20C3

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS20C2 25%
270,000 VND
202,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS20C2

Công tắc Kawasan cảm ứng nổi tường SS202 25%
320,000 VND
240,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng nổi tường SS202

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS201 25%
270,000 VND
202,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS201

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại KW-FS23 25%
260,000 VND
195,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại KW-FS23

Công tắc Kawasan cảm ứng vi sóng KW-rS23 25%
300,000 VND
225,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng vi sóng KW-rS23

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS782 25%
330,000 VND
247,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS782

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS80 25%
310,000 VND
232,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS80

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS79 25%
295,000 VND
221,250 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS79

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS78B 25%
310,000 VND
232,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS78B

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS69B 25%
240,000 VND
180,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS69B

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần SS786 25%
420,000 VND
315,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần SS786

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần PS286 25%
400,000 VND
300,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần PS286

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần SS302 25%
320,000 VND
240,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần SS302

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần SS30B 25%
290,000 VND
217,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần SS30B

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS282 25%
320,000 VND
240,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS282

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS281 25%
290,000 VND
217,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS281

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS702B 25%
280,000 VND
210,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS702B

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS702 25%
290,000 VND
217,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS702

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS701 25%
270,000 VND
202,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS701

Cảm ứng tiệm cận Kawasan ST13 25%
280,000 VND
210,000 VND

Cảm ứng tiệm cận Kawasan ST13

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần KW-320 25%
210,000 VND
157,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần KW-320

Cảm biến sóng siêu âm 10A K4031 40%
6,139,000 VND
3,683,400 VND

Cảm biến sóng siêu âm 10A K4031

Cảm biến sóng siêu âm 10A K4030 40%
5,839,000 VND
3,503,400 VND

Cảm biến sóng siêu âm 10A K4030

Cảm biến chuyển động 10M 10A K5030SM 40%
2,999,000 VND
1,799,400 VND

Cảm biến chuyển động 10M 10A K5030SM

Cảm biến chuyển động 10M 10A K5030F 40%
2,799,000 VND
1,679,400 VND

Cảm biến chuyển động 10M 10A K5030F

1-35/38 sản phẩm