Công tắc cảm ứng hồng ngoại vi sóng

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại KW-FS23 -25%
270,000 VND
202,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại KW-FS23

Công tắc Kawasan cảm ứng vi sóng KW-rS23 -25%
300,000 VND
225,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng vi sóng KW-rS23

Công tắc cảm ứng ánh sánh Kawasan LS10A -25%
175,000 VND
131,250 VND

Công tắc cảm ứng ánh sánh Kawasan LS10A

Công tắc cảm ứng ánh sánh Kawasan LS20A-TIME -25%
290,000 VND
217,500 VND

Công tắc cảm ứng ánh sánh Kawasan LS20A-TIME

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS02D -25%
305,000 VND
228,750 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS02D

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS03B -25%
335,000 VND
251,250 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS03B

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS04 -25%
335,000 VND
251,250 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS04

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS05B -25%
360,000 VND
270,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS05B

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS06B -25%
305,000 VND
228,750 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS06B

Cảm ứng tiệm cận Kawasan ST13 -25%
290,000 VND
217,500 VND

Cảm ứng tiệm cận Kawasan ST13

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS21D3 -25%
295,000 VND
221,250 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS21D3

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS21D2 -25%
295,000 VND
221,250 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS21D2

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS20C2 -25%
290,000 VND
217,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS20C2

Công tắc Kawasan cảm ứng nổi tường SS202 -25%
320,000 VND
240,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng nổi tường SS202

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS201 -25%
290,000 VND
217,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS201

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần PS286 -25%
440,000 VND
330,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần PS286

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS282 -25%
340,000 VND
255,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS282

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS281 -25%
305,000 VND
228,750 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS281

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại lắp âm hoặc nổi trần SS281B -25%
Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS702B -25%
295,000 VND
221,250 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS702B

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS702C -25%
260,000 VND
195,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS702C

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS782 -25%
360,000 VND
270,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS782

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS78B -25%
330,000 VND
247,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS78B

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS80 -25%
330,000 VND
247,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS80

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS69B -25%
250,000 VND
187,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS69B

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần KW-320 -25%
220,000 VND
165,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần KW-320

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại lắp nổi SS786 -25%
460,000 VND
345,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại lắp nổi SS786

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần SS302 -25%
335,000 VND
251,250 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần SS302

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần SS30B -25%
305,000 VND
228,750 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần SS30B

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS79 -25%
295,000 VND
221,250 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS79

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS20C3 -25%
290,000 VND
217,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS20C3

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS701 -25%
270,000 VND
202,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS701

Cảm biến sóng siêu âm 10A K4031 -40%
6,139,000 VND
3,683,400 VND

Cảm biến sóng siêu âm 10A K4031

Cảm biến sóng siêu âm 10A K4030 -40%
5,839,000 VND
3,503,400 VND

Cảm biến sóng siêu âm 10A K4030

Cảm biến chuyển động 10M 10A K5030SM -40%
2,999,000 VND
1,799,400 VND

Cảm biến chuyển động 10M 10A K5030SM

Cảm biến chuyển động 10M 10A K5030F -40%
2,799,000 VND
1,679,400 VND

Cảm biến chuyển động 10M 10A K5030F

Cảm biến chuyển động 6M 6A K5016 -40%
1,379,000 VND
827,400 VND

Cảm biến chuyển động 6M 6A K5016

Cảm biến chuyển động 6M 6A K5015 -40%
2,179,000 VND
1,307,400 VND

Cảm biến chuyển động 6M 6A K5015

Cảm biến chuyển động 6M 6A K5017 -40%
1,039,000 VND
623,400 VND

Cảm biến chuyển động 6M 6A K5017

  • 1-39/39
  • 1