Đèn thanh ray TLC Lighting

Đèn chiếu sáng TLC Lighting

Đèn led rọi ray zoom 10W thân đen TT-RRZ-TĐ-10W -40%
396,000 VND
237,600 VND

Đèn led rọi ray zoom 10W thân đen TT-RRZ-TĐ-10W Trắng/Vàng

Đèn led rọi ray zoom 10W thân trắng TT-RRZ-TT-10W -40%
Đèn led rọi ray 2 lớp 20W thân trắng TT-R2L-TT-20W -40%
489,000 VND
293,400 VND

Đèn led rọi ray 2 lớp 20W thân trắng TT-R2L-TT-20W Trắng/Vàng/3 Màu

Đèn led rọi ray 2 lớp 10W thân đen TT-R2L-TĐ-10W -40%
400,000 VND
240,000 VND

Đèn led rọi ray 2 lớp 10W thân đen Trắng/Vàng/3 Màu

2 mẫu
Thanh ray 1,5m (Phụ kiện đèn rọi) TLC-RT-02 -40%
Đèn led rọi ray 30W tam cấp thân trắng/ đen TT-RTC-TT/TĐ-30W -40%
Đèn led rọi ray 20W tam cấp thân trắng/ đen TT-RTC-TT/TĐ-20W -40%
Đèn led rọi ray 10W tam cấp thân trắng/ đen TT-RTC-TT/TĐ-10W -40%
Đèn led rọi ray 2 lớp 20W thân đen TT-R2L-TĐ-20W -40%
489,000 VND
293,400 VND

Đèn led rọi ray 2 lớp 20W thân đen Trắng/Vàng/3 Màu

2 mẫu
Đèn led rọi ray 2 lớp 10W thân trắng TT-R2L-TT-10W -40%
400,000 VND
240,000 VND

Đèn led rọi ray 2 lớp 10W thân trắng TT-R2L-TT-10W Trắng/Vàng/3 Màu

  • 1-12/12