Đèn bán nguyệt TLC Lighting

Đèn chiếu sáng TLC Lighting

Đèn led tuýp bán nguyệt T8 36W 1.2m TT-TBN-TT-36W -40%
367,000 VND
220,200 VND

Đèn led tuýp bán nguyệt T8 36W 1.2m Trắng/Vàng/3 Màu

2 mẫu
Đèn led tuýp hộp 14W 0.3m trắng/ vàng TT-THH-TT-14W -40%
200,000 VND
120,000 VND

Đèn led tuýp hộp 14W 0.3m trắng/ vàng Trắng/Vàng

3 mẫu
Đèn led tuýp bán nguyệt T8 18W 0.6m TT-TBN-TT-18W -40%
244,000 VND
146,400 VND

Đèn led tuýp bán nguyệt T8 18W 0.6m Trắng/Vàng/3 Màu

2 mẫu
Đèn led tuýp bán nguyệt T8 10W 0.3m TT-TBN-TT-10W -40%
173,000 VND
103,800 VND

Đèn led tuýp bán nguyệt T8 10W 0.3m TT-TBN-TT-10W Trắng/Vàng

  • 1-4/4