Đèn âm trần TLC Lighting

Đèn chiếu sáng TLC Lighting

Đèn Led âm trần 6W siêu mỏng tròn 3 màu TT-ASM-HT-06W-03 -40%
4 mẫu
Đèn Led âm trần - Khối đúc 3 màu TLC-AKĐ -40%
240,000 VND
144,000 VND

Đèn Led âm trần - Khối đúc 3 màu 3 Màu

3 mẫu
Đèn Led âm trần khối đúc đơn sắc TLC-AKĐ -40%
3 mẫu
Đèn Led âm trần cổ điển gold 18k-Premier 10W TLC-ACĐ-TV-10W -40%
1,444,000 VND
866,400 VND

Đèn Led âm trần cổ điển gold 18k-Premier 10W Trắng/Vàng

2 mẫu
Đèn Led âm trần cổ điển Standard 2019 10W TLC-ACĐ-VĐ-10W -40%
1,067,000 VND
640,200 VND

Đèn Led âm trần cổ điển Standard 2019 10W Trắng/Vàng

2 mẫu
Đèn Led âm trần 5W mặt cong - Mặt trắng TLC-AMC-VT-05W -40%
178,000 VND
106,800 VND

Đèn Led âm trần 5W mặt cong - Mặt trắng Trắng/Vàng/3 Màu

2 mẫu
Đèn Led âm trần Chống chói tản nhiệt dày - Viền Trắng TLC-ACD-VT -40%
3 mẫu
Đèn Led âm trần 12W mặt cong - Mặt Vàng TLC-AMC-VV-12W -40%
298,000 VND
178,800 VND

Đèn Led âm trần 12W mặt cong - Mặt Vàng Trắng/Vàng/3 Màu

2 mẫu
Đèn Led âm trần 7W mặt cong - Mặt Vàng TLC-AMC-VV-07W -40%
204,000 VND
122,400 VND

Đèn Led âm trần 7W mặt cong - Mặt Vàng Trắng/Vàng//3 Màu

2 mẫu
Đèn Led âm trần 5W mặt cong - Mặt Vàng TLC-AMC-VV-05W -40%
182,000 VND
109,200 VND

Đèn Led âm trần 5W mặt cong - Mặt Vàng Trắng/Vàng/3 Màu

2 mẫu
Đèn Led âm trần 12W mặt cong - Mặt trắng TLC-AMC-VT-12W -40%
293,000 VND
175,800 VND

Đèn Led âm trần 12W mặt cong - Mặt trắng Trắng/Vàng/3 Màu

2 mẫu
Đèn Led âm trần 7W mặt cong - Mặt trắng TLC-AMC-VT-07W -40%
200,000 VND
120,000 VND

Đèn Led âm trần 7W mặt cong - Mặt trắng Trắng/Vàng/3 Màu

2 mẫu
Đèn led âm trần mặt cong nano 7W TLC-ANP-VB-7W -40%
213,000 VND
127,800 VND

Đèn led âm trần mặt cong nano 7W Trắng/Vàng/ 3 màu

2 mẫu
Đèn led âm trần mặt cong nano 5W TLC-ANP-VB-5W -40%
191,000 VND
114,600 VND

Đèn led âm trần mặt cong nano 5W Trắng/Vàng/ 3 màu

2 mẫu
Đèn led âm trần mặt cong plast 7W TLC-AMP-VT-7W -40%
2 mẫu
Đèn led âm trần mặt cong plast 5W TLC-AMP-VT-5W -40%
2 mẫu
Đèn led âm trần mặt cong màu vàng nano 9W TLC-ANG-VV-9W -40%
289,000 VND
173,400 VND

Đèn led âm trần mặt cong màu vàng nano 9W Trắng/Vàng/ 3 màu

2 mẫu
Đèn led âm trần mặt cong màu vàng nano 7W TLC-ANG-VV-7W -40%
207,000 VND
124,200 VND

Đèn led âm trần mặt cong màu vàng nano 7W Trắng/Vàng/ 3 màu

2 mẫu
Đèn led âm trần mặt cong màu vàng nano 5W TLC-ANG-VV-5W -40%
184,000 VND
110,400 VND

Đèn led âm trần mặt cong màu vàng nano 5W Trắng/Vàng/ 3 màu

2 mẫu
Đèn led âm trần mặt cong nano 9W TLC-ANP-VB-9W -40%
296,000 VND
177,600 VND

Đèn led âm trần mặt cong nano 9W Trắng/Vàng/ 3 màu

2 mẫu
Đèn led âm trần mặt cong plast 9W TLC-AMP-VT-9W -40%
2 mẫu
Đèn Led âm trần khối đúc Plus 7.5W TLC-AKĐ-7.5W -40%
2 mẫu
Đèn Led âm trần Chống chói tản nhiệt dày - Viền Trắng TLC-ACD-VT -40%
3 mẫu
Đèn led âm trần mặt cong COB Plast 7W TT-PCO-VT-07W -40%
193,000 VND
115,800 VND

Đèn led âm trần mặt cong COB Plast 7W Trắng/Vàng/ 3 màu

2 mẫu
Đèn led âm trần nano COB Gold 7W TT-NCO-MV-07W -40%
218,000 VND
130,800 VND

Đèn led âm trần nano COB Gold 7W Trắng/Vàng/ 3 màu

2 mẫu
Đèn led âm trần nano COB Platinum 7W TT-PCO-MP-07W -40%
227,000 VND
136,200 VND

Đèn led âm trần nano COB Platinum 7W Trắng/Vàng/ 3 màu

2 mẫu
Đèn Led âm trần 6W siêu mỏng vuông 3 màu TT-ASM-HV-06W-03 -40%
3 mẫu
Đèn Led âm trần 6W siêu mỏng vuông ánh sáng trắng/ vàng TT-ASM-HV-06W -40%
3 mẫu
Đèn Led âm trần 4W siêu mỏng tròn trắng/ vàng TT-ASM-HT-04W -40%
5 mẫu
Đèn Led âm trần 5W Chống chói đế mỏng  - Viền Vàng TT-ACM-VV-5W -40%
Đèn Led âm trần 7W Chống chói đế mỏng - Viền Vàng TT-ACM-VV-7W -40%
2 mẫu
Đèn Led âm trần 7W Chống chói đế mỏng - Viền Trắng TT-ACM-VT-7W -40%
2 mẫu
Đèn Led âm trần 5W Chống chói đế mỏng - Viền Trắng TT-ACM-VT-05W -40%
2 mẫu
Đèn Led âm trần 5W Chống chói tản nhiệt dày - Viền Vàng TT-ACD-VV-05W -40%
2 mẫu
Đèn Led âm trần 7W Chống chói tản nhiệt dày - Viền Vàng TT-ACD-VV-7W -40%
2 mẫu
Đèn Led âm trần 9W Chống chói tản nhiệt dày - Viền Vàng TT-ACD-VV-09W -40%
2 mẫu
Đèn led âm trần đôi COB 2x7W TT-ACO-TT-14W -40%
2 mẫu
Đèn led âm trần đơn COB 7W mặt tròn trắng TT-ACO-TT-7W -40%
2 mẫu
Đèn led âm trần 10W - Mặt cong đế mỏng đơn sắc mặt vàng TT-AMM-MV-10W -40%
2 mẫu
Đèn led âm trần 8W - Mặt cong đế mỏng đơn sắc mặt vàng TT-AMM-MV-08W -40%
2 mẫu