Đèn chiếu sáng Nam Long NetViet

Chóa đèn chưa bóng NH 311 -40%
54,000 VND
32,400 VND

Chóa đèn chưa bóng NH 311

Bóng Led nhôm T8 0.6m 10W, ánh sáng trắng NH 579-10W -40%
Bóng Led nhôm T8 1.2m 18W, ánh sáng trắng NH 579-18W -40%
Bóng Led nhôm T8 1.2m 36W, ánh sáng trắng NH 579-36W -40%
Đèn Led Panel 24W L300*W600*H10, ánh sáng trắng NH 572 -40%
Đèn Led Panel 48W L600*W600*H10, ánh sáng trắng NH 573 -40%
Đèn Led Panel 48W L300*W1200*H10, ánh sáng trắng NH 574 -40%
Nguồn AC 12V-30W NCA 26 -45%
617,000 VND
339,350 VND

Nguồn AC 12V-30W NCA 26

Nguồn AC 12V-60W NCA 27 -45%
887,000 VND
487,850 VND

Nguồn AC 12V-60W NCA 27

Đèn dưới nước 9W (160*65) đổi màu NA 23 -45%
Đèn dưới nước 12W (160*220) đổi màu NA 22 -45%
Đèn dưới nước 9W (160*220) đổi màu NA 20 -45%
Đèn dưới nước 6W (150*90) đổi màu NA 04 -45%
Đèn dưới nước 9W (140*180) đổi màu NA 18 -45%
Đèn dưới nước 6W (140*180) đổi màu NA 16 -45%
Đèn dưới nước 3W (80*140) đổi màu NA 14 -45%
Đèn pha Led 50W (285-235*W60) NCA 28-50W -40%
Đèn pha Led 30W (241-197*W57) NCA 28-30W -40%
Đèn pha Led 20W (180-200*W57) NCA 28-20W -40%
Đèn pha Led 10W (130-165*W57) NCA 28-10W -40%
Đèn pha Led 30W màu trắng NCA 04 -40%
Thanh ray 1.5m loại 2 Thanh Ray 1.5m L2 -45%
Thanh ray 1.5m loại 1 Thanh Ray 1.5m L1 -45%
Thanh ray 1m loại 2 Thanh Ray 1m L2 -45%
Thanh ray 1m loại 1 Thanh Ray 1m L1 -45%