MCB 4P

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA EZ9F34440 -40%
594,000 VND
356,400 VND

Cầu dao tự động MCB 4P 4.5kA EZ9F34440 40/50/63A

MCB 4P 10kA -60%
879,000 VND
351,600 VND

MCB 4P 10kA

12 mẫu
MCB 4P 4.5kA -60%
606,000 VND
242,400 VND

MCB 4P 4.5kA

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 10kA -60%
1,465,000 VND
586,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 10kA

10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 10kA -60%
1,832,000 VND
732,800 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 10kA

5 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6kA -60%
1,185,000 VND
474,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6kA

10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6kA -60%
1,586,000 VND
634,400 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6kA

6 mẫu
Thiết bị đóng cắt thông minh MCB 4P MCBS-4xx -45%
7,024,500 VND
3,863,475 VND

Thiết bị đóng cắt thông minh MCB 4P 32A / 63A/ 80A

3 mẫu
Thiết bị đóng ngắt MCB 4P 6KA MP6-C410 -45%
286,300 VND
157,465 VND

Thiết bị đóng ngắt MCB 4P 6KA 10/16/20/25/32/40/50/63 A

8 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 4P C Curve 415VAC - 06kA BBD4064CA -25%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 4P C Curve 400VAC-10Ka BBD408041C -25%
3,000,000 VND
2,250,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P C Curve 400VAC-10Ka 80/100A- 10kA

2 mẫu
Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 4P 6kA 419914-419923 -30%
720,720 VND
504,504 VND

Thiết bị đóng cắt RX3 MCB 4P 6kA 6-63A

9 mẫu
Cầu dao tự động MCB C120N 4P 10kA 400V A9N18371 -38%
4,873,000 VND
3,021,260 VND

Cầu dao tự động MCB C120N 4P 10kA 400V 63/80/100/125A

4 mẫu
Cầu dao tự động MCB 4P-6A 15KA 400V iC60L A9F94406 -38%
9 mẫu
Cầu dao tự động MCB 4P 10KA 400V 6A iC60H A9F84406 -38%
2,475,000 VND
1,534,500 VND

Cầu dao tự động MCB 4P 10KA 400V 6A iC60H 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Cầu dao tự động 4P 6kA 400V C curve iC60N A9F74406 -38%
1,144,000 VND
709,280 VND

Cầu dao tự động 4P 6kA 400V C curve iC60N 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Cầu dao tự động 4P 6kA 400V C curve iK60N A9K24406 -42%
1,111,000 VND
644,380 VND

Cầu dao tự động 4P 6kA 400V C curve iK60N 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Aptomat Dong-A MCB 4P 10KA 80-100A BK3-80/100-4 -30%
Aptomat Dong-A MCB 4P 10KA 6-63A BK3-64 -30%
385,000 VND
269,500 VND

Aptomat Dong-A MCB 4P 10KA 6-63A BK3-64 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Aptomat Dong-A MCB 4P 6KA 6-63A BK64-6 -30%
328,000 VND
229,600 VND

Aptomat Dong-A MCB 4P 6KA 6-63A BK64-6 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Aptomat Dong-A MCB 4P 4.5KA 6-63A BK64 -30%
300,000 VND
210,000 VND

Aptomat Dong-A MCB 4P 4.5KA 6-63A BK64 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

Aptomat Dong-A MCB 4P 10KA 125A BK3-125-4 -30%
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A-63A 10KA BKN-b 4P -25%
588,000 VND
441,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A-63A 10KA 6/10/16/20/25/32/40/50/63A

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6-63A 6KA BKN 4P -25%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 80-125A 10KA BKH 4P -25%
950,000 VND
712,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4P 80-125A 10KA 80/100/125A

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 4.5kA PS45N/C4006 -35%
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 80A 10kA PS100H/4/D80 -35%
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 6kA SC68N/C4006 -35%
Thiết bị đóng cắt MCB 4P 6A 6kA PS45S/C4006 -35%
Cầu dao tự động MCB ABB 4P 6kA (50A-63A) SH204-C☓ LH
Cầu dao tự động MCB ABB 4P 4.5kA (6A-40A) SH204L-C☓ LH
Thiết bị đóng cắt TX3 MCB 4P 10000A BIC (C2-C63)  404249-404262 -30%
706,000 VND
494,200 VND

Thiết bị đóng cắt TX3 MCB 4P 10000A BIC (C2-C63) 404249-404262 C2/C6/C10/C13/C16/C20/C25/C32/C40/C50/C63

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 4P 25KA (C2-C125) 409791-409803 -30%
1,853,000 VND
1,297,100 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 4P 25KA (C2-C125) 409791-409803 C2/6/10/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 4P 50KA (C10-C63) 410173-410180 -30%
5,560,000 VND
3,892,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCB DX3 4P 50KA (C10-C63) 410173-410180 C10/16/20/25/32/40/50/63

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 4P 6A 402343 LH
529,500 VND
529,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 6000 4P 6A 402343 6A/10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 4P 6A 402205 LH
513,750 VND
513,750 VND

Thiết bị đóng cắt MCB 4500 4P 6A 402205 6A/10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A

  • 1-36/36