Đèn trụ ngoài trời

Xem sản phẩm theo thương hiệu

  • 1-31/31
  • 1
Đèn trụ thân nhôm chân gang, chân Ø230*H3100, đầu đèn Ø200 TRỤ 4181 - (4+1) -40%
Đèn trụ thân nhôm chân gang, chân Ø230*H3100, đầu đèn Ø200 TRỤ 4180 - (3+1) -40%
Đèn trụ thân nhôm chân gang, chân Ø230*H3100, đầu đèn Ø160*H280 TRỤ 4179 - (4+1) -40%
Đèn trụ thân nhôm chân gang, chân Ø230*H3100, đầu đèn Ø160*H280 TRỤ 4178 - (3+1) -40%
Đèn trụ thân nhôm chân gang, chân Ø300*H3400, chao nhựa Ø250 TRỤ 4177 - (4+1) -40%
Đèn trụ thân nhôm chân gang, chân Ø300*H3400, chao nhựa Ø250 TRỤ 4176 - (3+1) -40%
Đèn trụ thân nhôm chân gang, chân Ø300*H3400, chao nhựa Ø250 TRỤ 4175 - (2+1) -40%
Đèn trụ thân nhôm, chân Ø250*H2400, chao nhựa Ø250 TRỤ 4170 - (4+1) -40%
Đèn trụ thân nhôm, chân Ø250*H2400, chao nhựa Ø250 TRỤ 4169 - (3+1) -40%
Đèn năng lượng mặt trời led 100W-6000K, L500*W215*H60 NL 04 -40%
3,500,000 VND
2,100,000 VND

Đèn năng lượng mặt trời led 100W-6000K, L500*W215*H60 NL 04

Đèn năng lượng mặt trời led 9W+E27, L400*W400*H450, ánh sáng trắng, vỏ vàng NL 7327C -40%
Đèn năng lượng mặt trời led 5W+E27, L300*W300*H370, ánh sáng trắng, vỏ vàng NL 7327B -40%
Đèn năng lượng mặt trời led 4W+E27, L250*W250*H300, ánh sáng trắng, vỏ vàng NL 7327A -40%
Đèn năng lượng mặt trời led 9W+E27, L400*W400*H450, ánh sáng trắng, vỏ đen NL 7326C -40%
Đèn năng lượng mặt trời led 5W+E27, L300*W300*H370, ánh sáng trắng, vỏ đen NL 7326B -40%
Đèn năng lượng mặt trời led 4W+E27, L250*W250*H300, ánh sáng trắng, vỏ đen NL 7326A -40%
Đèn năng lượng mặt trời led 90W-6000K, L700*W240*H80, cảm biến hồng ngoại NL 07 -40%
Đèn năng lượng mặt trời led 120W-6000K, L290*W235*H55 NL 10 -40%
3,600,000 VND
2,160,000 VND

Đèn năng lượng mặt trời led 120W-6000K, L290*W235*H55 NL 10

Đèn năng lượng mặt trời led 90W-6000K, L230*W180*H55 NL 09 -40%
3,150,000 VND
1,890,000 VND

Đèn năng lượng mặt trời led 90W-6000K, L230*W180*H55 NL 09

Đèn năng lượng mặt trời led 60W-6000K, L190*W170*H55 NL 08 -40%
1,900,000 VND
1,140,000 VND

Đèn năng lượng mặt trời led 60W-6000K, L190*W170*H55 NL 08

Đèn năng lượng mặt trời led 60W-6000K, L590*W240*H80, cảm biến hồng ngoại NL 06 -40%
Đèn năng lượng mặt trời led 6W*2, cảm biến hồng ngoại, L190*H95 V 7317 -40%
Đèn năng lượng mặt trời led 200W-6000K, L500*W215*H60 NL 05 -40%
4,500,000 VND
2,700,000 VND

Đèn năng lượng mặt trời led 200W-6000K, L500*W215*H60 NL 05

Đèn năng lượng mặt trời led 6W, cảm biến hồng ngoại, Ø95*H120 V 7316 -40%
Đèn năng lượng mặt trời led 30W-6500K, L720*W300*H70 NL 03 -40%
5,000,000 VND
3,000,000 VND

Đèn năng lượng mặt trời led 30W-6500K, L720*W300*H70 NL 03

Đèn năng lượng mặt trời led 30W-6500K, L500*W210*H70 NL 02 -40%
3,100,000 VND
1,860,000 VND

Đèn năng lượng mặt trời led 30W-6500K, L500*W210*H70 NL 02

Đèn năng lượng mặt trời led 30W-6500K, L400*W210*H70 NL 01 -40%
2,700,000 VND
1,620,000 VND

Đèn năng lượng mặt trời led 30W-6500K, L400*W210*H70 NL 01

Đèn trụ ngoài trời, chân Ø250*H2400, đầu đèn Ø160*H280 TRỤ 4171-(3+1) -40%
Đèn trụ ngoài trời, chân Ø250*H2400, đầu đèn Ø160*H280 TRỤ 4172-(4+1) -40%
Đèn trụ ngoài trời, chân Ø250*H2400, đầu đèn Ø200 TRỤ 4173-(3+1) -40%
Đèn trụ ngoài trời, chân Ø250*H2400, đầu đèn Ø200 TRỤ 4174-(4+1) -40%
  • 1-31/31
  • 1
Bóng LED bulb 20W 6500K E27 PBCC2065E27 -60%
250,000 VND
100,000 VND

Bóng LED bulb 20W 6500K E27 20/30/40W

3 mẫu
Bóng LED bulb ánh sáng trắng 6500K E27 PBCB565E27L -60%
51,000 VND
20,400 VND

Bóng LED bulb ánh sáng trắng 6500K E27 (6500K) 5/7/9/11/13W - (3000K) 5/7/9/11/13W

5 mẫu
Đèn LED chống nổ SLSC SLSC240 -35%
1,868,000 VND
1,214,200 VND

Đèn LED chống nổ SLSC SLSC240

Đèn Led chiếu điểm Opple 7W TR-U 7W-30D-WH/BK -GP-T2 -40%
256,000 VND
153,600 VND

Đèn Led chiếu điểm Opple 7W TR-U 7W-30D-WH/BK -GP-T2

Bóng led tube PFLMM PFLMM -60%
145,000 VND
58,000 VND

Bóng led tube PFLMM 10W/20W

2 mẫu