Cáp điện CVV

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cáp điện CVV/DSTA-3xXX - 0.6/1kV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DSTA-3xXX
Cáp điện lực hạ thế 2 ruột CVV 2x CVV-2x
13,390 VND
13,390 VND

Cáp điện lực hạ thế 2 ruột CVV 2x CVV-2x CVV (2x1.5 - 2x70)

Cáp điện lực hạ thế 3 ruột CVV 3x CVV - 3x
17,680 VND
17,680 VND

Cáp điện lực hạ thế 3 ruột CVV 3x CVV - 3x CVV(3x1.5 - 3x70)

Cáp điện lực hạ thế 4 ruột CVV 4x CVV - 4x
22,450 VND
22,450 VND

Cáp điện lực hạ thế 4 ruột CVV 4x CVV - 4x CVV (4x1.5 - 4x70)

Cáp điện lực hạ thế CVV 3x  CVV - 3x+1x
165,190 VND
165,190 VND

Cáp điện lực hạ thế CVV 3x CVV - 3x+1x CVV (3x16+1x10 - 3x70+1x50)

Cáp điện CVV-3xXX - 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-3xXX
Cáp điện CVV/DSTA-2xXX - 0.6/1kV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DSTA-2xXX
Cáp điện CVV/DSTA-4xXX( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DSTA-4xXX
Cáp điện CVV/DSTA-3xXX+1xYY( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DSTA-3xXX+1xYY
Cáp điện CVV-3xXX 300/500V( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-3xXX
Cáp điện CVV-XX 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-XX
Cáp điện CVV-4xXX 300/500V( Cách điện PVC, Vỏ PVC)  CVV-4xXX
Cáp điện CVV-4x..- 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-4x.. 15%
Cáp điện CVV-2x1.5 (2x7/0.52) 300/500V( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-2x... 15%
Cáp điện CVV-2*xx - 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVVx2.. 15%
95,810 VND
81,440 VND

Cáp điện CVV-2*xx - 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVVx2.. 2x16/2x25/2x35/2x50/2x70/2x95/2x120/2x150/2x185/2x240/2x300/2x400

Cáp điện CVV-3x..+1x.. - 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-3x..+1x.. 15%
Cáp điện lực CVV 4 lõi, ruột đồng , cách điện PVC, Vỏ bảo bệ PVC TCVN 5935 CVV
115,470 VND
115,470 VND

Cáp điện lực CVV 4 lõi, ruột đồng , cách điện PVC, Vỏ bảo bệ PVC TCVN 5935 CVV 4x10/4x16/4x25/4x35/4x50/4x70

Cáp điện lực CVV 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC - TCVN 5935 CVV
Cáp điện lực 2 lõi CVV, ruột đồng, cách điện PVC, Vỏ bảo vệ PVC - TCVN 5935 CVV
  • 1
1 đến 21 trong 21 sản phẩm