Cáp điện CVV

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cáp điện lực CVV 4 lõi, ruột đồng , cách điện PVC, Vỏ bảo bệ PVC ( 0.6/ 1kV, TCVN 5935) CVV 4x10
Cáp điện lực CVV 3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC ( 0.6/ 1kV, TCVN 5935) CVV 3x10
Cáp điện lực 2 lõi CVV, ruột đồng, cách điện PVC, Vỏ bảo vệ PVC - TCVN 5935 CVV 2x10
Cáp điện CVV/DSTA-3xXX - 0.6/1kV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DSTA-3xXX
Cáp điện CVV-3x16+1x10 - 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-3x16+1x10 15%
Cáp điện CVV-4x16- 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-4x16 15%
Cáp điện CVV-3x16 - 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-3x16 15%
Cáp điện CVV-2x16 - 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVVx2x16 15%
95,810 VND
76,648 VND

Cáp điện CVV-2x16 - 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVVx2x16 2x16/2x25/2x35/2x50/2x70/2x95/2x120/2x150/2x185/2x240/2x300/2x400

Cáp điện CVV-4x1.5 300/500V( Cách điện PVC, Vỏ PVC)  CVV-4x1.5
Cáp điện CVV-3x1.5 300/500V( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-3x1.5 15%
Cáp điện CVV-2x1.5 (2x7/0.52) 300/500V( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-2x1.5 15%
Cáp điện CVV-1 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-1 15%
Cáp điện lực hạ thế 2 ruột CVV 2x CVV-2x
13,390 VND
13,390 VND

Cáp điện lực hạ thế 2 ruột CVV 2x CVV-2x CVV (2x1.5 - 2x70)

Cáp điện lực hạ thế 3 ruột CVV 3x CVV - 3x
17,680 VND
17,680 VND

Cáp điện lực hạ thế 3 ruột CVV 3x CVV - 3x CVV(3x1.5 - 3x70)

Cáp điện lực hạ thế 4 ruột CVV 4x CVV - 4x
22,450 VND
22,450 VND

Cáp điện lực hạ thế 4 ruột CVV 4x CVV - 4x CVV (4x1.5 - 4x70)

Cáp điện lực hạ thế CVV 3x  CVV - 3x+1x
165,190 VND
165,190 VND

Cáp điện lực hạ thế CVV 3x CVV - 3x+1x CVV (3x16+1x10 - 3x70+1x50)

Cáp điện CVV/DSTA-2xXX - 0.6/1kV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DSTA-2xXX
Cáp điện CVV/DSTA-4xXX( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DSTA-4xXX
Cáp điện CVV/DSTA-3xXX+1xYY( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DSTA-3xXX+1xYY
  • 1
1 đến 23 trong 23 records