Cáp điện CVV

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cáp điện CVV 0.6/1KV - 2 lõi CVV 0.6/1KV - 2 lõi -20%
14 mẫu
Cáp điện CVV 0.6/1KV - 4 lõi CVV 0.6/1KV - 4 lõi -20%
170,280 VND
136,224 VND

Cáp điện CVV 0.6/1KV - 4 lõi

12 mẫu
Cáp điện CVV 0.6/1KV - 3 lõi CVV 0.6/1KV - 3 lõi -20%
132,660 VND
106,128 VND

Cáp điện CVV 0.6/1KV - 3 lõi

12 mẫu
Cáp CADIVI : CVV 300/500V - 2 đến 4 lõi CVV 300/500V -20%
15 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CVV-4R-600V - JIS C 3342-2000  CVV-4x.. -20%
12 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CVV-3R-600V - JIS C 3342-2000 CVV-3x.. -20%
12 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CVV-2R-600V-JIS C 3342:2000 CVV-2x.. -20%
12 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CVV-1R-600V - JIS C 3342-2000 CVV -20%
12 mẫu
Cáp điện CVV/DSTA-3xXX - 0.6/1kV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DSTA-3xXX -20%
Cáp điện 1 ruột đồng 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-.. -20%
45 mẫu
Cáp điện CVV/DSTA-3xXX+1xYY( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DSTA-3xXX+1xYY -20%
Cáp điện CVV/DSTA-2xXX - 0.6/1kV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DSTA-2xXX -20%
Cáp điện CVV/DSTA-4xXX( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DSTA-4xXX -20%
Cáp điện lực hạ thế 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1kV - TCVN5935 CVV - 4x10 -20%
Cáp điện lực hạ thế 2 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 CVV-2x1.5 -20%
Cáp điện lực CVV 3 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV 3x10 -20%
Cáp điện lực CVV 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV 4x10 -20%
115,470 VND
92,376 VND

Cáp điện lực CVV 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV 4x10 4x10/4x16/4x25/4x35/4x50/4x70

Cáp điện lực 2 lõi CVV, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV 2x10 -20%
Cáp điện CVV-3x16+1x10 - 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-3x16+1x10 -20%
  • 1-28/28