Cáp điện CVV

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cáp điện lực hạ thế 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1kV - TCVN5935 CVV - 4x10 20%
Cáp điện lực hạ thế 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN6610 CVV - 4x1.5 20%
Cáp điện lực hạ thế 3 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 CVV - 3x1.5 20%
Cáp điện lực hạ thế 2 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 CVV-2x1.5 20%
13,390 VND
10,712 VND

Cáp điện lực hạ thế 2 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 CVV-2x1.5 CVV (2x1.5 - 2x70)

Cáp điện lực CVV 3 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV 3x10 20%
88,670 VND
70,936 VND

Cáp điện lực CVV 3 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV 3x10 3x10/16/25/35/50/70

Cáp điện lực CVV 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV 4x10 20%
115,470 VND
92,376 VND

Cáp điện lực CVV 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV 4x10 4x10/4x16/4x25/4x35/4x50/4x70

Cáp điện lực 2 lõi CVV, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV 2x10 20%
63,810 VND
51,048 VND

Cáp điện lực 2 lõi CVV, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV 2x10 2 x 10,16,25,35,50,70

Cáp điện lực CVV 4 lõi (3+1 nối đất), Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV  3x2.5+1x1.5 20%
Cáp điện CVV/DSTA-3xXX - 0.6/1kV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DSTA-3xXX 20%
Cáp điện CVV-3x16+1x10 - 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-3x16+1x10 20%
Cáp điện CVV-4x16- 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-4x16 20%
Cáp điện CVV-3x16 - 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-3x16 20%
Cáp điện CVV-2x16 - 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVVx2x16 20%
95,810 VND
76,648 VND

Cáp điện CVV-2x16 - 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVVx2x16 2x16/2x25/2x35/2x50/2x70/2x95/2x120/2x150/2x185/2x240/2x300/2x400

Cáp điện CVV-4x1.5 300/500V( Cách điện PVC, Vỏ PVC)  CVV-4x1.5 20%
Cáp điện CVV-3x1.5 300/500V( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-3x1.5 20%
Cáp điện CVV-2x1.5 (2x7/0.52) 300/500V( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-2x1.5 20%
Cáp điện CVV-1 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-1 20%
Cáp điện CVV/DSTA-2xXX - 0.6/1kV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DSTA-2xXX 20%
Cáp điện CVV/DSTA-4xXX( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DSTA-4xXX 20%
Cáp điện CVV/DSTA-3xXX+1xYY( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DSTA-3xXX+1xYY 20%
  • 1
1-26/26 sản phẩm