Cáp điện CVV

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cáp điện CVV 0.6/1KV - 2 lõi CVV 0.6/1KV - 2 lõi -18%
14 mẫu
Cáp điện CVV 0.6/1KV - 4 lõi CVV 0.6/1KV - 4 lõi -18%
170,280 VND
139,630 VND

Cáp điện CVV 0.6/1KV - 4 lõi

12 mẫu
Cáp điện CVV 0.6/1KV - 3 lõi CVV 0.6/1KV - 3 lõi -18%
132,660 VND
108,782 VND

Cáp điện CVV 0.6/1KV - 3 lõi

12 mẫu
Cáp CADIVI : CVV 300/500V - 2 đến 4 lõi CVV 300/500V -18%
15 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CVV-4R-600V - JIS C 3342-2000  CVV-4x.. -18%
12 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CVV-3R-600V - JIS C 3342-2000 CVV-3x.. -18%
12 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CVV-2R-600V-JIS C 3342:2000 CVV-2x.. -18%
12 mẫu
Cáp điện lực hạ thế CVV-1R-600V - JIS C 3342-2000 CVV -18%
12 mẫu
Cáp điện CVV/DSTA-3xXX - 0.6/1kV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DSTA-3xXX -18%
14 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 2 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1kV - TCVN 5935 CVV - 2x10 -15%
6 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 2 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 CVV-2x1.5 -15%
4 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 3 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 CVV - 3x1.5 -15%
4 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 3 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1kV - TCVN 6935 CVV - 3x10 -15%
6 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN6610 CVV - 4x1.5 -15%
4 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1kV - TCVN5935 CVV - 4x10 -15%
6 mẫu
Cáp điện lực CVV 4 lõi (3+1 nối đất), Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV  3x2.5+1x1.5 -15%
13 mẫu
Cáp điện lực 2 lõi CVV, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV 2x10 -15%
63,810 VND
54,239 VND

Cáp điện lực 2 lõi CVV, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 2 x 10,16,25,35,50,70

6 mẫu
Cáp điện lực CVV 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV 4x10 -15%
115,470 VND
98,150 VND

Cáp điện lực CVV 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 4x10/4x16/4x25/4x35/4x50/4x70

6 mẫu
Cáp điện lực CVV 3 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV 3x10 -15%
6 mẫu
Cáp điện lực CVV 3 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 CVV 3x1.5 -15%
4 mẫu
Cáp điện lực CVV 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 CVV 4x1.5 -15%
5 mẫu
Cáp điện 1 ruột đồng 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-.. -18%
34 mẫu
Cáp điện CVV/DSTA-3xXX+1xYY( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DSTA-3xXX+1xYY -18%
25 mẫu
Cáp điện CVV/DSTA-2xXX - 0.6/1kV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DSTA-2xXX -18%
15 mẫu
Cáp điện CVV/DSTA-4xXX( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DSTA-4xXX -18%
16 mẫu
Cáp điện CVV-3x16+1x10 - 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-3x16+1x10 -18%
23 mẫu
  • 1-28/28