Cáp điện CVV

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cáp điện CVV/DSTA-3xXX - 0.6/1kV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DSTA-3xXX -20%
Cáp điện CVV/DSTA-3xXX+1xYY( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DSTA-3xXX+1xYY -20%
63,800 VND
51,040 VND

Cáp điện CVV/DSTA-3xXX+1xYY( Cách điện PVC, Vỏ PVC)

Cáp điện CVV/DSTA-2xXX - 0.6/1kV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DSTA-2xXX -20%
Cáp điện CVV/DSTA-4xXX( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DSTA-4xXX -20%
68,420 VND
54,736 VND

Cáp điện CVV/DSTA-4xXX( Cách điện PVC, Vỏ PVC)

Cáp điện lực hạ thế có cáp bảo vệ CVV/DATA - XX 0.6/1kV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV/DATA - XX -20%
Cáp điện 1 ruột đồng 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-.. -20%
46 mẫu
Cáp điện lực hạ thế 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1kV - TCVN5935 CVV - 4x10 -20%
Cáp điện lực hạ thế 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN6610 CVV - 4x1.5 -20%
Cáp điện lực hạ thế 3 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 CVV - 3x1.5 -20%
Cáp điện lực hạ thế 2 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 CVV-2x1.5 -20%
13,390 VND
10,712 VND

Cáp điện lực hạ thế 2 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 CVV-2x1.5 CVV (2x1.5 - 2x70)

Cáp điện lực CVV 3 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV 3x10 -20%
88,670 VND
70,936 VND

Cáp điện lực CVV 3 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV 3x10 3x10/16/25/35/50/70

Cáp điện lực CVV 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV 4x10 -20%
115,470 VND
92,376 VND

Cáp điện lực CVV 4 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV 4x10 4x10/4x16/4x25/4x35/4x50/4x70

Cáp điện lực 2 lõi CVV, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV 2x10 -20%
63,810 VND
51,048 VND

Cáp điện lực 2 lõi CVV, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV 2x10 2 x 10,16,25,35,50,70

Cáp điện lực CVV 4 lõi (3+1 nối đất), Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1KV - TCVN 5935 CVV  3x2.5+1x1.5 -20%
Cáp điện CVV-3x16+1x10 - 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-3x16+1x10 -20%
160,050 VND
128,040 VND

Cáp điện CVV-3x16+1x10 - 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC)

Cáp điện CVV-4x16- 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-4x16 -20%
170,280 VND
136,224 VND

Cáp điện CVV-4x16- 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC)

Cáp điện CVV-3x16 - 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-3x16 -20%
132,660 VND
106,128 VND

Cáp điện CVV-3x16 - 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC)

Cáp điện CVV-2x16 - 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVVx2x16 -20%
95,810 VND
76,648 VND

Cáp điện CVV-2x16 - 0.6/1KV( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVVx2x16 2x16/2x25/2x35/2x50/2x70/2x95/2x120/2x150/2x185/2x240/2x300/2x400

Cáp điện CVV-4x1.5 300/500V( Cách điện PVC, Vỏ PVC)  CVV-4x1.5 -20%
21,890 VND
17,512 VND

Cáp điện CVV-4x1.5 300/500V( Cách điện PVC, Vỏ PVC)

Cáp điện CVV-3x1.5 300/500V( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-3x1.5 -20%
17,237 VND
13,790 VND

Cáp điện CVV-3x1.5 300/500V( Cách điện PVC, Vỏ PVC)

Cáp điện CVV-2x1.5 (2x7/0.52) 300/500V( Cách điện PVC, Vỏ PVC) CVV-2x1.5 -20%
  • 1-26/26