Công tắc điện

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Công tắc đồng hồ (SPST type), 220-240VAC, 50Hz, 15A TB38809NE7 -30%
1,150,000 VND
805,000 VND

Công tắc đồng hồ (SPST type), 220-240VAC, 50Hz, 15A TB38809NE7

Công tắc đồng hồ (SPST type), 220-240VAC,15A -> 50Hz TB35809NE5 -30%
Pin cho timer TB118 - 300h TB380N2457 -30%
199,000 VND
139,300 VND

Pin cho timer TB118 - 300h TB380N2457

Công tắc đồng hồ (SPST type), 220-240VAC, 50Hz, 15A TB118 -30%
998,000 VND
698,600 VND

Công tắc đồng hồ (SPST type), 220-240VAC, 50Hz, 15A TB118

Công tắc đồng hồ (SPST type), 220-240VAC,15A -> 50Hz TB178 -30%
620,000 VND
434,000 VND

Công tắc đồng hồ (SPST type), 220-240VAC,15A -> 50Hz TB178 15A/20A

Công tắc thẻ 3 tiếp điểm 250VAC - 10A WNH5611-801 -30%
1,725,000 VND
1,207,500 VND

Công tắc thẻ 3 tiếp điểm 250VAC - 10A WNH5611-801

Công tắc có đèn báo " Đừng làm phiền ", 250VAC-16A WEG5002K-021 -35%
Công tắc có đèn báo " Xin dọn phòng", 250VAC-16A WEG5001K-031 -35%
Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG14E -25%
180,000 VND
135,000 VND

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG14E

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại KW-FS23 -25%
270,000 VND
202,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại KW-FS23

Công tắc Kawasan cảm ứng vi sóng KW-rS23 -25%
300,000 VND
225,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng vi sóng KW-rS23

Công tắc cảm ứng ánh sánh Kawasan LS6 -20%
120,000 VND
96,000 VND

Công tắc cảm ứng ánh sánh Kawasan LS6

Công tắc cảm ứng ánh sánh Kawasan LS20A -25%
230,000 VND
172,500 VND

Công tắc cảm ứng ánh sánh Kawasan LS20A

Công tắc cảm ứng ánh sánh Kawasan LS10A -25%
175,000 VND
131,250 VND

Công tắc cảm ứng ánh sánh Kawasan LS10A

Công tắc cảm ứng ánh sánh Kawasan LS20A-TIME -25%
290,000 VND
217,500 VND

Công tắc cảm ứng ánh sánh Kawasan LS20A-TIME

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS02D -25%
305,000 VND
228,750 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS02D

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS03B -25%
335,000 VND
251,250 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS03B

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS04 -25%
335,000 VND
251,250 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS04

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS05B -25%
360,000 VND
270,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS05B

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS06B -25%
305,000 VND
228,750 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng rada vi sóng RS06B

Cảm ứng tiệm cận Kawasan ST13 -25%
290,000 VND
217,500 VND

Cảm ứng tiệm cận Kawasan ST13

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS21D3 -25%
295,000 VND
221,250 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS21D3

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS21D2 -25%
295,000 VND
221,250 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS21D2

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS20C2 -25%
290,000 VND
217,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS20C2

Công tắc Kawasan cảm ứng nổi tường SS202 -25%
320,000 VND
240,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng nổi tường SS202

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS201 -25%
290,000 VND
217,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng âm tường SS201

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần PS286 -25%
440,000 VND
330,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần PS286

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS282 -25%
340,000 VND
255,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS282

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS281 -25%
305,000 VND
228,750 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS281

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại lắp âm hoặc nổi trần SS281B -25%
Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS702B -25%
295,000 VND
221,250 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS702B

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS702C -25%
260,000 VND
195,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi trần SS702C

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS782 -25%
360,000 VND
270,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS782

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS78B -25%
330,000 VND
247,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS78B

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS80 -25%
330,000 VND
247,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS80

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS69B -25%
250,000 VND
187,500 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS69B

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần KW-320 -25%
220,000 VND
165,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần KW-320

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại lắp nổi SS786 -25%
460,000 VND
345,000 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại lắp nổi SS786

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần SS302 -25%
335,000 VND
251,250 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần SS302

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần SS30B -25%
305,000 VND
228,750 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại âm trần SS30B

Công tắc đơn không dây dán tường Kawasan RCT1 -25%
175,000 VND
131,250 VND

Công tắc đơn không dây dán tường Kawasan RCT1

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS79 -25%
295,000 VND
221,250 VND

Công tắc Kawasan cảm ứng hồng ngoại nổi tường SS79

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan SG36 -25%
280,000 VND
210,000 VND

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan SG36

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TGE2B -25%
260,000 VND
195,000 VND

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TGE2B

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TGE2D -25%
260,000 VND
195,000 VND

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TGE2D

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TGE2C -25%
280,000 VND
210,000 VND

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TGE2C

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG15 -25%
180,000 VND
135,000 VND

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG15

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG16A -25%
170,000 VND
127,500 VND

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG16A

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG16 -25%
160,000 VND
120,000 VND

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG16

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG14D -25%
180,000 VND
135,000 VND

Ổ cắm hẹn giờ Kawasan TG14D