Catalogue & Bảng giá Panasonic

Quạt điện Panasonic

Thiết bị Quạt Panasonic

Quạt treo trần màu xanh F - 409QB -30%
2,950,000 VND
2,065,000 VND

Quạt treo trần màu xanh F - 409QB

Quạt treo trần màu đen, đ.kính quạt 50cm, 53W-63W F - 50YUZ -30%
4,000,000 VND
2,800,000 VND

Quạt treo trần màu đen, đ.kính quạt 50cm, 53W-63W F - 50YUZ

Quạt treo tường màu xanh, đ.kính quạt 40cm F - 409UB -30%
2,090,000 VND
1,463,000 VND

Quạt treo tường màu xanh, đ.kính quạt 40cm F - 409UB

Quạt treo tường màu vàng kim, đ.kính quạt 40cm F - 409UGO -30%
2,090,000 VND
1,463,000 VND

Quạt treo tường màu vàng kim, đ.kính quạt 40cm F - 409UGO

Quạt treo tường màu xám, đ.kính quạt 40cm, 59W F - 409MG -30%
Quạt treo tường màu xanh, đ.kính quạt 40cm, 59W F - 409MB -30%
2,590,000 VND
1,813,000 VND

Quạt treo tường màu xanh, đ.kính quạt 40cm, 59W F - 409MB

Quạt treo trần màu vàng, đ.kính quạt 40cm, 51W F - 409QGO -30%
2,950,000 VND
2,065,000 VND

Quạt treo trần màu vàng, đ.kính quạt 40cm, 51W F - 409QGO

Quạt bàn màu xanh, đ.kính quạt 40cm, 63W F - 400CB -30%
1,390,000 VND
973,000 VND

Quạt bàn màu xanh, đ.kính quạt 40cm, 63W F - 400CB

Quạt bàn màu ngà, đ.kính quạt 40cm, 63W F - 400CI -30%
1,390,000 VND
973,000 VND

Quạt bàn màu ngà, đ.kính quạt 40cm, 63W F - 400CI

Quạt đứng màu xanh đường kính cánh 30cm, 38W F - 307KHB -30%
2,550,000 VND
1,785,000 VND

Quạt đứng màu xanh đường kính cánh 30cm, 38W F - 307KHB

Quạt đứng màu bạc đường kinh cánh 30cm, 38W F - 307KHS -30%
2,550,000 VND
1,785,000 VND

Quạt đứng màu bạc đường kinh cánh 30cm, 38W F - 307KHS

Quạt đứng màu vàng kim, đ.kính quạt 40cm, 57W F - 407WGO -30%
3,000,000 VND
2,100,000 VND

Quạt đứng màu vàng kim, đ.kính quạt 40cm, 57W F - 407WGO

Quạt đứng màu xanh đường kính cánh 30cm, 59W F - 308NHB -30%
3,650,000 VND
2,555,000 VND

Quạt đứng màu xanh đường kính cánh 30cm, 59W F - 308NHB

Quạt đứng màu hồng, đ.kính cánh 30cm, 59W F - 308NHP -30%
3,650,000 VND
2,555,000 VND

Quạt đứng màu hồng, đ.kính cánh 30cm, 59W F - 308NHP

Quạt đứng màu beige, đ.kính quạt 40cm, 54W F - 409KBE -30%
3,680,000 VND
2,576,000 VND

Quạt đứng màu beige, đ.kính quạt 40cm, 54W F - 409KBE

Quạt đứng màu đỏ đường kính cánh 40cm F - 409KMR -30%
3,680,000 VND
2,576,000 VND

Quạt đứng màu đỏ đường kính cánh 40cm F - 409KMR

Quạt đứng màu xanh F - 409KB -30%
3,680,000 VND
2,576,000 VND

Quạt đứng màu xanh F - 409KB

Quạt đứng màu beige, đ.kính quạt 40cm, 54W F409KBE -30%
3,680,000 VND
2,576,000 VND

Quạt đứng màu beige, đ.kính quạt 40cm, 54W F409KBE

  • 1-18/18
  • 1

Thiết bị Quạt các hãng khác

Thiết bị Quạt SENKO Thiết bị Quạt Sinwa Thiết bị Quạt Panasonic/Nanoco Thiết bị Quạt Panasonic Thiết bị Quạt MPE
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Quạt