Công tắc - Ổ cắm MEVAL

Nút nhấn chuông cỡ nhỏ 206 95 43 0110 4-1
25,400 VND
25,400 VND

Nút nhấn chuông cỡ nhỏ 206 95 43 0110 4-1

Nút nhấn chuông 1 chiều Meval 206 96 41 0100 4-1
31,100 VND
31,100 VND

Nút nhấn chuông 1 chiều Meval 206 96 41 0100 4-1

Nút nhấn chuông cỡ lớn Meval 206 96 43 0000 4-1
249,300 VND
249,300 VND

Nút nhấn chuông cỡ lớn Meval 206 96 43 0000 4-1

Mặt 2 mô-đun có nắp chống nước 206 95 39 0000 4-1
Mô-đun ổ cắm cáp mạng có màn che 206 95 46 0000 4-1
107,100 VND
107,100 VND

Mô-đun ổ cắm cáp mạng có màn che 206 95 46 0000 4-1

Mô-đun ổ cắm cáp Tivi 206 95 45 0000 4-1
34,000 VND
34,000 VND

Mô-đun ổ cắm cáp Tivi 206 95 45 0000 4-1

Mô-đun ổ cắm dây điện thoại có màn che 206 95 44 0000 4-1
Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ có đèn báo LED 206 95 41 0316 4-1
Chiết áp đèn 500W 206 95 43 5000 4-1
92,900 VND
92,900 VND

Chiết áp đèn 500W 206 95 43 5000 4-1

Công tắc ba 1 chiều có đèn báo LED 206 96 39 0310 4-1
Công tắc đôi 1 chiều có đèn báo LED 206 96 39 0210 4-1
Công tắc đơn 1 chiều có đèn báo LED 206 96 39 0110 4-1
Công tắc ba 1 chiều có dạ quang 206 96 38 0310 4-1
52,800 VND
52,800 VND

Công tắc ba 1 chiều có dạ quang 206 96 38 0310 4-1

Công tắc đôi 1 chiều có dạ quang 206 96 38 0210 4-1
Công tắc đơn 1 chiều có dạ quang 206 96 38 0110 4-1
Công tắc 3 chiều 206 95 42 0310 4-1
19,900 VND
19,900 VND

Công tắc 3 chiều 206 95 42 0310 4-1

Công tắc 1 chiều cỡ lớn có dạ quang 206 95 40 0110 4-1
Công tắc 1 chiều cỡ trung có dạ quang 206 95 40 0210 4-1
Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ có dạ quang 206 95 40 0310 4-1
Mô-đun ổ cắm đơn 3 Chấu đa năng 206 95 34 0016 4-1
Mô-đun ổ cắm 2 Chấu dẹp kiểu Mỹ 206 95 33 0010 4-1
Mô-đun ổ cắm 3 Chấu dẹp kiểu Mỹ 206 95 32 0010 4-1
24,500 VND
24,500 VND

Mô-đun ổ cắm 3 Chấu dẹp kiểu Mỹ 206 95 32 0010 4-1

Mô-đun ổ cắm 2 Chấu đa năng có màn che 206 95 31 0010 4-1
Mặt 1 mô-đun ổ cắm 3 Chấu đa năng 206 95 38 0100 4-1
Mặt trơn 206 95 37 0000 4-1
10,800 VND
10,800 VND

Mặt trơn 206 95 37 0000 4-1

Mặt 3 mô-đun 206 95 37 0300 4-1
10,800 VND
10,800 VND

Mặt 3 mô-đun 206 95 37 0300 4-1

Mặt 2 mô-đun 206 95 37 0200 4-1
10,800 VND
10,800 VND

Mặt 2 mô-đun 206 95 37 0200 4-1

Mặt 1 mô-đun 206 95 37 0100 4-1
10,800 VND
10,800 VND

Mặt 1 mô-đun 206 95 37 0100 4-1

Ổ cắm đơn cáp Tivi 206 96 37 0100 4-1
39,200 VND
39,200 VND

Ổ cắm đơn cáp Tivi 206 96 37 0100 4-1

Ổ cắm đơn cáp điện thoại có màn che 206 96 36 0100 4-1
Ổ cắm ba 2 Chấu đa năng 206 96 31 0302 4-1
49,300 VND
49,300 VND

Ổ cắm ba 2 Chấu đa năng 206 96 31 0302 4-1

Ổ cắm đôi 2 Chấu đa năng 206 96 31 0202 4-1
40,100 VND
40,100 VND

Ổ cắm đôi 2 Chấu đa năng 206 96 31 0202 4-1

Ổ cắm đơn 2 Chấu đa năng 206 96 31 0102 4-1
26,600 VND
26,600 VND

Ổ cắm đơn 2 Chấu đa năng 206 96 31 0102 4-1

Công tắc đôi 3 chiều 206 96 40 0230 4-1
50,600 VND
50,600 VND

Công tắc đôi 3 chiều 206 96 40 0230 4-1

Công tắc đơn 3 chiều 206 96 40 0130 4-1
30,700 VND
30,700 VND

Công tắc đơn 3 chiều 206 96 40 0130 4-1

  • 1-35/35
  • 1

Thương hiệu Công tắc - Ổ cắm

Công tắc - Ổ cắm Kawasan Công tắc - Ổ cắm Sonata Công tắc - Ổ cắm LONON Công tắc - Ổ cắm ABB Công tắc - Ổ cắm Honeywell Công tắc - Ổ cắm Sino Vanlock Công tắc - Ổ cắm Legrand Công tắc - Ổ cắm Panasonic/Nanoco Công tắc - Ổ cắm Duhal Công tắc - Ổ cắm Panasonic Công tắc - Ổ cắm Schneider Công tắc - Ổ cắm MPE Công tắc - Ổ cắm MEVAL
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Công tắc - Ổ cắm