Relay nhiệt

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Relay nhiệt class 10A với đầu kết nối bắt vít sử dụng với khởi động từ Tesys D( D09...D38) LRD01 -35%
16 mẫu
Relay nhiệt class 10 A(1) với liên kết Everlink, đầu kết nối bắt vít BTR LRD313 -35%
7 mẫu
Rờ le nhiệt hợp bộ với khởi động từ đầu nối bằng thanh đồng LRE480 -35%
10 mẫu
Relay nhiệt class 10 A(1) với đầu kết nối bắt vít LRD380 -35%
4,145,900 VND
2,694,835 VND

Relay nhiệt class 10 A(1) với đầu kết nối bắt vít

5 mẫu
Rơ le nhiệt 65-95, 90-130, 105-155, 125-185A HRD180 -30%
1,500,000 VND
1,050,000 VND

Rơ le nhiệt 65-95, 90-130, 105-155, 125-185A HRD180

Rơ le nhiệt 34~155A HRD150 -30%
1,295,000 VND
906,500 VND

Rơ le nhiệt 34~155A HRD150

Rơ le nhiệt 65-100, 85-125, 100-160, 120-180, 160-240A DTH220 -30%
1,850,000 VND
1,295,000 VND

Rơ le nhiệt 65-100, 85-125, 100-160, 120-180, 160-240A DTH220

Rơ le nhiệt 7~85A DTH85 -30%
600,000 VND
420,000 VND

Rơ le nhiệt 7~85A DTH85

Rơ le nhiệt 4~50A DTH40 -30%
246,000 VND
172,200 VND

Rơ le nhiệt 4~50A DTH40

Rơ le nhiệt 0.4~22A DTH22b -30%
204,000 VND
142,800 VND

Rơ le nhiệt 0.4~22A DTH22b

  • 1-10/10
  • 1