Cảm biến

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Sensor chính WTKG2411-P -30%
1,580,000 VND
1,106,000 VND

Sensor chính WTKG2411-P

Tự động bật sáng khi có người WTKG2310-P -30%
1,180,000 VND
826,000 VND

Tự động bật sáng khi có người WTKG2310-P

Tự động bật sáng khi có người và trời tối WTKG2311 -30%
2,540,000 VND
1,778,000 VND

Tự động bật sáng khi có người và trời tối WTKG2311

Đầu báo cháy sử dụng pin (Loại Phát Hiện Khói) SH28455911 -30%
Sennor phụ WTKG2911-P -30%
945,000 VND
661,500 VND

Sennor phụ WTKG2911-P

Cảm biến độ sáng 2-2000lux gắn tủ điện, tải 16A CCT15285 -35%
4,932,400 VND
3,206,060 VND

Cảm biến độ sáng 2-2000lux gắn tủ điện, tải 16A CCT15285

Cảm biến độ sáng 2-2000lux gắn tường, tải 16A CCT15369 -35%
6,395,400 VND
4,157,010 VND

Cảm biến độ sáng 2-2000lux gắn tường, tải 16A CCT15369

Cảm biến hồng ngoại 1 kênh, 2000W, 360 độ SAE_UE_MS_CSAWE -35%
1,551,000 VND
1,008,150 VND

Cảm biến hồng ngoại 1 kênh, 2000W, 360 độ SAE_UE_MS_CSAWE

Cảm biến ánh sáng IC light sensitive switches 220/240V CCT15268 -38%
2,656,500 VND
1,647,030 VND

Cảm biến ánh sáng IC light sensitive switches 220/240V CCT15268

Switchboard cell for IC2000 twilight switch 15281 -38%
1,593,900 VND
988,218 VND

Switchboard cell for IC2000 twilight switch 15281

Cảm biến độ sáng 3-2000lux gắn tường, tải 10A MTN544829 -35%
3,424,300 VND
2,225,795 VND

Cảm biến độ sáng 3-2000lux gắn tường, tải 10A MTN544829

Điều khiển từ xa dùng cho lập trình CT551011 CCT556011 -35%
968,000 VND
629,200 VND

Điều khiển từ xa dùng cho lập trình CT551011 CCT556011

Cảm biến hồng ngoại & siêu âm, 1 kênh 2000W CCT551011 -35%
4,944,500 VND
3,213,925 VND

Cảm biến hồng ngoại & siêu âm, 1 kênh 2000W CCT551011

Cảm biến hồng ngoại 1000W, 120 độ, ngoài trời CCT56P004 -35%
2,189,000 VND
1,422,850 VND

Cảm biến hồng ngoại 1000W, 120 độ, ngoài trời CCT56P004

Cảm biến hồng ngoại 1 kênh, 1000W, 360 độ mini CCT570005 -35%
1,853,500 VND
1,204,775 VND

Cảm biến hồng ngoại 1 kênh, 1000W, 360 độ mini CCT570005

Cảm biến hồng ngoại 2 kênh, 1000W, 360 độ mini CCT570003 -35%
1,853,500 VND
1,204,775 VND

Cảm biến hồng ngoại 2 kênh, 1000W, 360 độ mini CCT570003

Cảm biến hồng ngoại 1 kênh, 1000W, 360 độ mini CCT56P001 -35%
1,592,800 VND
1,035,320 VND

Cảm biến hồng ngoại 1 kênh, 1000W, 360 độ mini CCT56P001

Cảm biến ánh sáng  2-2000lux gắn tủ điện, gắn tường, tải 16A CCT15284 -35%
Cảm biến hồng ngoại E84751MS3A_WE -35%
1,797,400 VND
1,168,310 VND

Cảm biến hồng ngoại E84751MS3A_WE

Cảm biến hồng ngoại E84751MS3B_WE -35%
1,797,400 VND
1,168,310 VND

Cảm biến hồng ngoại E84751MS3B_WE

Cảm biến hồng ngoại gắn tường, 3 dây 90 độ, Neo E3751MS3A_GS -35%
Cảm biến hồng ngoại E3751MS3C_GS -35%
1,797,400 VND
1,168,310 VND

Cảm biến hồng ngoại E3751MS3C_GS

  • 1-22/22
  • 1