Cảm biến

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Đầu báo cháy sử dụng pin (Loại Phát Hiện Khói) SH28455911 30%
Điều khiển từ xa dùng cho lập trình CT551011 CCT556011 35%
968,000 VND
629,200 VND

Điều khiển từ xa dùng cho lập trình CT551011 CCT556011

Cảm biến hồng ngoại & siêu âm, 1 kênh 2000W CCT551011 35%
4,944,500 VND
3,213,925 VND

Cảm biến hồng ngoại & siêu âm, 1 kênh 2000W CCT551011

Cảm biến hồng ngoại 1000W, 120 độ, ngoài trời CCT56P004 35%
2,189,000 VND
1,422,850 VND

Cảm biến hồng ngoại 1000W, 120 độ, ngoài trời CCT56P004

Cảm biến hồng ngoại 1 kênh, 1000W, 360 độ mini CCT570005 35%
1,853,500 VND
1,204,775 VND

Cảm biến hồng ngoại 1 kênh, 1000W, 360 độ mini CCT570005

Cảm biến hồng ngoại 2 kênh, 1000W, 360 độ mini CCT570003 35%
1,853,500 VND
1,204,775 VND

Cảm biến hồng ngoại 2 kênh, 1000W, 360 độ mini CCT570003

Cảm biến hồng ngoại 1 kênh, 1000W, 360 độ mini CCT56P001 35%
1,592,800 VND
1,035,320 VND

Cảm biến hồng ngoại 1 kênh, 1000W, 360 độ mini CCT56P001

Cảm biến hồng ngoại 1 kênh, 2000W, 360 độ SAE_UE_MS_CSAWE 35%
1,474,000 VND
958,100 VND

Cảm biến hồng ngoại 1 kênh, 2000W, 360 độ SAE_UE_MS_CSAWE

Cảm biến ánh sáng  3-2000lux gắn tường, tải 16A MTN544829 35%
3,424,300 VND
2,225,795 VND

Cảm biến ánh sáng 3-2000lux gắn tường, tải 16A MTN544829

Cảm biến ánh sáng  2-2000lux gắn tủ điện, gắn tường, tải 16A CCT15284 35%
Sennor phụ WTKG2911-P 30%
900,000 VND
630,000 VND

Sennor phụ WTKG2911-P

Sensor chính WTKG2411-P 30%
1,500,000 VND
1,050,000 VND

Sensor chính WTKG2411-P

Tự động bật sáng khi có người WTKG2310-P 30%
1,120,000 VND
784,000 VND

Tự động bật sáng khi có người WTKG2310-P

Tự động bật sáng khi có người và trời tối WTKG2311 30%
2,420,000 VND
1,694,000 VND

Tự động bật sáng khi có người và trời tối WTKG2311

Cảm biến hồng ngoại E84751MS3A_WE 35%
1,797,400 VND
1,168,310 VND

Cảm biến hồng ngoại E84751MS3A_WE

Cảm biến hồng ngoại E84751MS3B_WE 35%
1,797,400 VND
1,168,310 VND

Cảm biến hồng ngoại E84751MS3B_WE

Cảm biến hồng ngoại gắn tường, 3 dây 90 độ, Neo E3751MS3A_GS 35%
Cảm biến hồng ngoại E3751MS3C_GS 35%
1,797,400 VND
1,168,310 VND

Cảm biến hồng ngoại E3751MS3C_GS

  • 1
1 đến 18 trong 18 sản phẩm