Ống gân xoắn

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Ống luồn tròn Heavy Duty-màu đen 656506 LH
24,800 VND
24,800 VND

Ống luồn tròn Heavy Duty-màu đen 16/20/25/32/40/50mm

6 mẫu
Ống ruột gà loại 2 HDV-HD COR..2 LH
4 mẫu
Ống luồn tròn Roman Ø32mm R9032W -25%
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 200/260 OSPEN Φ 200 -20%
Ống luồn tròn Roman Ø20mm R9020W -25%
Ống luồn tròn Legrand Light Duty, dài 2.9m EHL○○W LH
17,400 VND
17,400 VND

Ống luồn tròn Legrand Light Duty, dài 2.9m 16/20/25/32mm

4 mẫu
Ống luồn ruột gà Legrand màu đen PCC ○○ LH
201,000 VND
201,000 VND

Ống luồn ruột gà Legrand màu đen 16/20/25/32/40/50mm

6 mẫu
Ống luồn ruột gà Legrand màu trắng PCC ○○ LH
201,000 VND
201,000 VND

Ống luồn ruột gà Legrand màu trắng 16/20/25/32/40/50mm

6 mẫu
Ống luồn tròn Legrand Heavy Duty, dài 2.9m 65650● LH
26,900 VND
26,900 VND

Ống luồn tròn Legrand Heavy Duty, dài 2.9m 16/20/25/32/40/50mm

6 mẫu
Ống luồn tròn Legrand Medium Duty, dài 2.9m 65651● LH
20,400 VND
20,400 VND

Ống luồn tròn Legrand Medium Duty, dài 2.9m 16/20/25/32/40/50mm

6 mẫu
Ống luồn dây PVC chống cháy, chống dập trắng (50m/cuộn) FRG16W -30%
4 mẫu
Ống luồn dây PVC chống cháy, chống dập (50m/cuộn) FRG16G -30%
4 mẫu
Ống ruột gà chống cháy HDV-PVC COR..1CC LH
4 mẫu
Ống luồn đàn hồi màu trắng MPE A90..-CT -45%
156,000 VND
85,800 VND

Ống luồn đàn hồi màu trắng MPE Ø16/Ø20/Ø25/Ø32

4 mẫu
Ống ruột gà loại 1 HDV-HD COR..1 LH
4 mẫu
Ống luồn đàn hồi MPE A9016 CM -45%
156,000 VND
85,800 VND

Ống luồn đàn hồi MPE Ø 16/20 50m/ Ø 25 40m/Ø 32 25m

4 mẫu
Ống luồn tròn Roman Ø50mm R9050W -25%
Ống luồn tròn Roman Ø40mm R9040W -25%
Ống luồn tròn Roman Ø25mm R9025W -25%
Ống luồn tròn Roman Ø16mm R9016W -25%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 250/320 TFP Ø 250/320 -20%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 200/260 TFP Ø 200/260 -20%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 175/230 TFP Ø 175/230 -20%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 160/210 TFP Ø 160/210 -20%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 150/195 TFP Ø 150/195 -20%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 125/160 TFP Ø 125/160 -20%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 110/130 TFP Ø 110/130 -20%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 90/110 TFP Ø 90/110 -20%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 80/105 TFP Ø 80/105 -20%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 70/90 TFP Ø 70/90 -20%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 65/85 TFP Ø 65/85 -20%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 50/65 TFP Ø 50/65 -20%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 40/50 TFP Ø 40/50 -20%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 30/40 TFP Ø 30/40 -20%
Ống xoắn nhựa HDPE Việt nhật Ø 25/32 TFP Ø 25/32 -20%
Ống luồn dây điện mềm (ruột gà) RG LH
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 90/110 OSPEN Φ 90 -20%
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 100/130 OSPEN Φ 100 -20%
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 125/160 OSPEN Φ 125 -20%
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 150/195 OSPEN Φ 150 -20%
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 160/210 OSPEN Φ 160 -20%
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 175/230 OSPEN Φ 175 -20%
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 250/320 OSPEN Φ 250 -20%
Ống luồn đàn hồi PVC MPE Ax CT
liên hệ

Ống luồn đàn hồi PVC MPE Ax CT Ø 16/20 50m/ Ø 25 40m/Ø 32 25m

Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 25/32   OSPEN Φ 25 -20%
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 30/40   OSPEN Φ 30 -20%
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 40/50   OSPEN Φ 40 -20%
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 50/65  OSPEN Φ 50 -20%
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 65/85  OSPEN Φ 65 -20%
Ống nhựa xoắn chịu lực HDPE phi 70/90 OSPEN Φ 70 -20%