Ống luồn dạng thẳng

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Nẹp luồn dây điện dạng vuông Nanoco NNV● LH
9 mẫu
Nẹp luồn dây điện dạng vuông Nanoco NNV● LH
9 mẫu
Ống luồn dây điện Vega PVC (2.92m/cây) VEGA LH
4 mẫu
Ống luồn MPE 320N A9016L -20%
24,200 VND
19,360 VND

Ống luồn MPE 320N Ø 16/20/25/32

4 mẫu
Ống luồn loại Heavy 1250N A9020HV -20%
48,800 VND
39,040 VND

Ống luồn loại Heavy 1250N Ø 20/25/32

3 mẫu
Ống luồn MPE 750N A9016 -20%
26,800 VND
21,440 VND

Ống luồn MPE 750N Ø 16/20/25/32

4 mẫu
Ống luồn dây điện loại Heavy dạng thẳng FPC●H -30%
26,500 VND
18,550 VND

Ống luồn dây điện loại Heavy dạng thẳng Ø 16/20/25/32/40/50

6 mẫu
Ống luồn dây điện PVC dài 2,92m FPC● -30%
21,000 VND
14,700 VND

Ống luồn dây điện PVC dài 2,92m Ø 16/20/25/32/40/50

4 mẫu
Ống luồn dây điện dạng thẳng PVC dài 2,92m FPC●L -30%
4 mẫu
Ống luồn dẹp mpe MP 20/10 -20%
15,000 VND
12,000 VND

Ống luồn dẹp mpe

8 mẫu
Ống luồn dây điện 320N (dài 2.92m/Cây) ///SP (BS 6099-2-2; EN 50086-2-1) SP90xxL LH
6 mẫu
Ống luồn 1250N Ø16-Ø32 (2,92/1 cây) 61386 Màu HD..M LH
Ống luồn 750N Ø16-Ø50 (2,92/1 cây) - 61386 Màu CO..M LH
6 mẫu
Ống luồn 1250N Ø16-Ø32 (2,92/1 cây) LH
4 mẫu
Ống luồn 750N Ø16-Ø50 (2,92/1 cây) LH
6 mẫu
Nẹp bán nguyệt MPE NBN40/13
3 mẫu
Ống luồn dây điện 1250N (dài 2.92m/Cây) ///SP (BS 6099-2-2; EN 50086-2-1) SP90xxH LH
6 mẫu
Ống luồn dây điện 750N (dài 2.92m/Cây) ///SP (BS 6099-2-2; EN 50086-2-1) SP90xx LH
7 mẫu
Máng Ghen Luồn Dây Điện Có Nắp 14*8mm/120*40mm GA14 LH
  • 1-26/26