Dây điện bọc nhựa

Xem sản phẩm theo thương hiệu

VC Cadivi, 300/500V, TCVN 6610-3 VC Cadivi -15%
1,793 VND
1,525 VND

VC Cadivi, 300/500V, TCVN 6610-3 VC (1.5-10)

3 mẫu
VC Cadivi, 450/750V, TCVN 6610-3 VC Cadivi -15%
15,851 VND
13,474 VND

VC Cadivi, 450/750V, TCVN 6610-3 VC (0.5-1.0)

5 mẫu
Dây cáp pha mềm 3 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 VVCm - 3xX -15%
6 mẫu
Dây cáp pha mềm 2 lõi, Cu/PVC/PVC - 0.6/ 1kV - TCVN 5935 VVCm 2xX -15%
5 mẫu
Dây cáp pha mềm 2 lõi, Cu/PVC/PVC - 300/ 500V - TCVN 6610 VVCm 2xX -15%
6 mẫu
Dây cáp pha mềm 3 lõi, Cu/PVC//PVC - 0.6/ 1kV - TCVN 5935 VVCm - 3x8.0
5 mẫu
VCmt Cadivi 4 lõi 300/500V, TCVN 6610-5 VCmt Cadivi 4x -15%
11,000 VND
9,350 VND

VCmt Cadivi 4 lõi 300/500V, TCVN 6610-5 4x(0.75-6)

6 mẫu
VCmt Cadivi 3 lõi 300/500V, TCVN 6610-5 VCmt Cadivi 3x -15%
8,580 VND
7,293 VND

VCmt Cadivi 3 lõi 300/500V, TCVN 6610-5 3x(0.75-6)

6 mẫu
VCmt Cadivi 2 lõi 300/500V, TCVN 6610-5 VCmt Cadivi 2x -15%
6,347 VND
5,395 VND

VCmt Cadivi 2 lõi 300/500V, TCVN 6610-5 2x(0.75-6)

6 mẫu
VCmd Cadivi 0.6/1kV, AS/NZS 5000.1 VCmd Cadivi -15%
3,036 VND
2,581 VND

VCmd Cadivi 0.6/1kV, AS/NZS 5000.1 2x(0.5-2.5)

5 mẫu
VCmo-FL CADIVI, 450/750V, AS/NZS 5000.2 VCmo-FL Cadivi -15%
7,502 VND
6,377 VND

VCmo-FL CADIVI, 450/750V, AS/NZS 5000.2 2x(1.0-6)

5 mẫu
VCmo CADIVI, 300/500V - TCVN 6610-5 VCmo Cadivi -15%
5,665 VND
4,816 VND

VCmo CADIVI, 300/500V - TCVN 6610-5 2x(0.75-84)

6 mẫu
VC Cadivi, 600V, Tiêu chuẩn Theo JIS C 3307 VC Cadivi -15%
3 mẫu
VCm Cadivi, 450/750V, TCVN 6610-3 VCm Cadivi -15%
4,510 VND
3,834 VND

VCm Cadivi, 450/750V, TCVN 6610-3 VCm (1.5-6.0)

4 mẫu
VCm Cadivi, 300/500V, TCVN 6610-3 VCm Cadivi -15%
1,716 VND
1,459 VND

VCm Cadivi, 300/500V, TCVN 6610-3 VCm (0.5-1.0)

3 mẫu
VCm Cadivi, 0.6/1kV, TC AS/NZS 5000.1 VCm Cadivi -15%
30,360 VND
25,806 VND

VCm Cadivi, 0.6/1kV, TC AS/NZS 5000.1 VCm (10-300)

12 mẫu
  • 1-18/18