Thiết bị Công trình Nuintek

Tụ bù Nuintek loại khô 3 pha 440V 10-50kVar KNE-443 LH
Cuộn kháng Nuintek dùng cho tụ bù 3 pha  220V, 440V (p=7%,3p=14%) NSR-L6 LH
Tụ bù Nuintek loại khô 1 pha 250V 5-10kVar RNV-25L LH
Tụ bù Nuintek loại dầu 415V 10-50kVar ENU-412XXKS LH
Tụ bù Nuintek loại dầu 440V 10-50kVar ENU-442XXKS LH
  • 1-11/11

Thương hiệu Thiết bị Công trình

Thiết bị Công trình EMT Thiết bị Công trình EnerKeeper Thiết bị Công trình Atelec Thiết bị Công trình Nuintek Thiết bị Công trình Hyosung Thiết bị Công trình MPE Thiết bị Công trình Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Công trình