Thiết bị Công trình Nuintek

Tụ bù Nuintek loại khô 3 pha 440V 10-50kVar KNE-443
400,000 VND
400,000 VND

Tụ bù Nuintek loại khô 3 pha 440V 10-50kVar KNE-443 10-50kVar

Cuộn kháng Nuintek dùng cho tụ bù 3 pha  220V, 440V (p=7%,3p=14%) NSR-L6
3,564,000 VND
3,564,000 VND

Cuộn kháng Nuintek dùng cho tụ bù 3 pha 220V, 440V (p=7%,3p=14%) NSR-L6 10-200KVAR

Cuộn kháng Nuintek dùng cho tụ bù 3 pha 3.3/6.6kV (p=7%,3p=14%) NSR-H6
Tụ bù trung thế Nuintek loại dầu 22.9kV, 50-500kVar APJ-P66382300D
Tụ bù trung thế Nuintek loại dầu 19.8kV, 50-500kVar APJ-P66382300D
Tụ bù trung thế Nuintek loại dầu 13.2kV, 50-500kVar APJ-P66382300D
Tụ bù trung thế Nuintek loại dầu 6.6kV, 50-500kVar APJ-P66382300D
Tụ bù trung thế Nuintek loại dầu 3.3kV, 50-500kVar APJ-P66382300D
Tụ bù Nuintek loại khô 1 pha 250V 5-10kVar RNV-25L
780,000 VND
780,000 VND

Tụ bù Nuintek loại khô 1 pha 250V 5-10kVar RNV-25L 5-10kVar

Tụ bù Nuintek loại dầu 415V 10-50kVar ENU-412XXKS
450,000 VND
450,000 VND

Tụ bù Nuintek loại dầu 415V 10-50kVar ENU-412XXKS 10-50kVar

Tụ bù Nuintek loại dầu 440V 10-50kVar ENU-442XXKS
500,000 VND
500,000 VND

Tụ bù Nuintek loại dầu 440V 10-50kVar ENU-442XXKS 10-50kVar

  • 1-11/11

Thương hiệu Thiết bị Công trình

Thiết bị Công trình EMT Thiết bị Công trình EnerKeeper Thiết bị Công trình Atelec Thiết bị Công trình Nuintek Thiết bị Công trình Hyosung
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Công trình