Thiết bị Công trình Hyosung

Máy biến áp Hyosung 22/0.4kV 3P, 50Hz, Dyn11, AN cuộn dây nhôm AL %Z = 5-7%
521,136,000 VND
521,136,000 VND

Máy biến áp Hyosung 22/0.4kV 3P, 50Hz, Dyn11, AN cuộn dây nhôm AL %Z = 5-7% %Z = 5-7%

Máy biến áp Hyosung 22/0.4kV 3P, 50Hz, Dyn11, AN cuộn dây đồng CU %Z = 5-7%
716,562,000 VND
716,562,000 VND

Máy biến áp Hyosung 22/0.4kV 3P, 50Hz, Dyn11, AN cuộn dây đồng CU %Z = 5-7% %Z = 5-7%

  • 1
1 đến 2 trong 2 records

Xem Thiết bị Công trình các hãng khác

Thiết bị Công trình EMT Thiết bị Công trình EnerKeeper Thiết bị Công trình Atelec Thiết bị Công trình Nuintek Thiết bị Công trình Hyosung
XEM TÂT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Công trình