Thiết bị Công trình Atelec

Cuộn kháng Atelec khởi động động cơ trung thế 3.3/6.6kV, 50Hz
11,304,730 VND
11,304,730 VND

Cuộn kháng Atelec khởi động động cơ trung thế 3.3/6.6kV, 50Hz 55-2250KW

Bộ chuyển nguồn tự động Atelec ATS 3P 400A-6000A DJ-XXB
21,470,000 VND
21,470,000 VND

Bộ chuyển nguồn tự động Atelec ATS 3P 400A-6000A DJ-XXB 400A-6000A

Bộ chuyển nguồn tự động Atelec ATS 4P 400A-6000A DJ-XXB
26,030,000 VND
26,030,000 VND

Bộ chuyển nguồn tự động Atelec ATS 4P 400A-6000A DJ-XXB 400A-6000A

Bộ chuyển nguồn tự động Atelec ATS 4P 100A-600A DJ-XXF
12,540,000 VND
12,540,000 VND

Bộ chuyển nguồn tự động Atelec ATS 4P 100A-600A DJ-XXF

Bộ chuyển nguồn tự động Atelec ATS 3P 100A-600A DJ-XXF
12,540,000 VND
12,540,000 VND

Bộ chuyển nguồn tự động Atelec ATS 3P 100A-600A DJ-XXF

Bộ lọc sóng hài thứ tự không Atelec 100A-400A (tủ công suất lỡn) 100A
74,860,400 VND
74,860,400 VND

Bộ lọc sóng hài thứ tự không Atelec 100A-400A (tủ công suất lỡn) 100A 100A-400A

Bộ lọc sóng hài thứ tự không Atelec 6A-75A (tủ công suất nhỏ) 6A
13,367,600 VND
13,367,600 VND

Bộ lọc sóng hài thứ tự không Atelec 6A-75A (tủ công suất nhỏ) 6A 6A-75A

Cuộn kháng Atelec khởi động động cơ hạ thế 220~440V, 50Hz
11,304,730 VND
11,304,730 VND

Cuộn kháng Atelec khởi động động cơ hạ thế 220~440V, 50Hz 15-375KW

Cuộn xả Atelec 50Hz 220V~440V  50Hz
5,290,000 VND
5,290,000 VND

Cuộn xả Atelec 50Hz 220V~440V 50Hz

Cuộn xả Atelec 60Hz 220V~440V 60Hz
4,602,300 VND
4,602,300 VND

Cuộn xả Atelec 60Hz 220V~440V 60Hz

Cuộn xả Atelec 50Hz 3300V~7200V 50Hz
11,638,000 VND
11,638,000 VND

Cuộn xả Atelec 50Hz 3300V~7200V 50Hz

Cuộn xả Atelec 60Hz 3300V~7200V 60Hz
10,119,770 VND
10,119,770 VND

Cuộn xả Atelec 60Hz 3300V~7200V 60Hz

Cuộn kháng Atelec cho biến tần AC 500V2Output
5,565,080 VND
5,565,080 VND

Cuộn kháng Atelec cho biến tần AC 500V2Output 0.75-375kW

Cuộn kháng Atelec cho biến tần AC 500V2Input
4,639,330 VND
4,639,330 VND

Cuộn kháng Atelec cho biến tần AC 500V2Input 0.75-375kW

Cuộn kháng Atelec cho biến tần DC 500V2
2,496,880 VND
2,496,880 VND

Cuộn kháng Atelec cho biến tần DC 500V2 0.75-220kW

Cuộn kháng Atelec cho tụ bù 3 pha 3.3kV/6.6kV#(p=7%,*p=14%) ATSR3300D
Cuộn kháng Atelec cho tụ bù 3 pha 380V,*440v (p=7%,*p=14%) ATSR380D
3,564,000 VND
3,564,000 VND

Cuộn kháng Atelec cho tụ bù 3 pha 380V,*440v (p=7%,*p=14%) ATSR380D 10-200KVAR

  • 1
1 đến 17 trong 17 records

Thiết bị Công trình các hãng khác