Thiết bị Công trình Atelec

Cuộn kháng Atelec khởi động động cơ trung thế 3.3/6.6kV, 50Hz
11,304,730 VND
11,304,730 VND

Cuộn kháng Atelec khởi động động cơ trung thế 3.3/6.6kV, 50Hz 55-2250KW

Bộ chuyển nguồn tự động Atelec ATS 3P 400A-6000A DJ-XXB
21,470,000 VND
21,470,000 VND

Bộ chuyển nguồn tự động Atelec ATS 3P 400A-6000A DJ-XXB 400A-6000A

Bộ chuyển nguồn tự động Atelec ATS 4P 400A-6000A DJ-XXB
26,030,000 VND
26,030,000 VND

Bộ chuyển nguồn tự động Atelec ATS 4P 400A-6000A DJ-XXB 400A-6000A

Bộ chuyển nguồn tự động Atelec ATS 4P 100A-600A DJ-XXF
12,540,000 VND
12,540,000 VND

Bộ chuyển nguồn tự động Atelec ATS 4P 100A-600A DJ-XXF

Bộ chuyển nguồn tự động Atelec ATS 3P 100A-600A DJ-XXF
12,540,000 VND
12,540,000 VND

Bộ chuyển nguồn tự động Atelec ATS 3P 100A-600A DJ-XXF

Bộ lọc sóng hài thứ tự không Atelec 100A-400A (tủ công suất lỡn) 100A
74,860,400 VND
74,860,400 VND

Bộ lọc sóng hài thứ tự không Atelec 100A-400A (tủ công suất lỡn) 100A 100A-400A

Bộ lọc sóng hài thứ tự không Atelec 6A-75A (tủ công suất nhỏ) 6A
13,367,600 VND
13,367,600 VND

Bộ lọc sóng hài thứ tự không Atelec 6A-75A (tủ công suất nhỏ) 6A 6A-75A

Cuộn kháng Atelec khởi động động cơ hạ thế 220~440V, 50Hz
11,304,730 VND
11,304,730 VND

Cuộn kháng Atelec khởi động động cơ hạ thế 220~440V, 50Hz 15-375KW

Cuộn xả Atelec 50Hz 220V~440V  50Hz
5,290,000 VND
5,290,000 VND

Cuộn xả Atelec 50Hz 220V~440V 50Hz

Cuộn xả Atelec 60Hz 220V~440V 60Hz
4,602,300 VND
4,602,300 VND

Cuộn xả Atelec 60Hz 220V~440V 60Hz

Cuộn xả Atelec 50Hz 3300V~7200V 50Hz
11,638,000 VND
11,638,000 VND

Cuộn xả Atelec 50Hz 3300V~7200V 50Hz

Cuộn xả Atelec 60Hz 3300V~7200V 60Hz
10,119,770 VND
10,119,770 VND

Cuộn xả Atelec 60Hz 3300V~7200V 60Hz

Cuộn kháng Atelec cho biến tần AC 500V2Output
5,565,080 VND
5,565,080 VND

Cuộn kháng Atelec cho biến tần AC 500V2Output 0.75-375kW

Cuộn kháng Atelec cho biến tần AC 500V2Input
4,639,330 VND
4,639,330 VND

Cuộn kháng Atelec cho biến tần AC 500V2Input 0.75-375kW

Cuộn kháng Atelec cho biến tần DC 500V2
2,496,880 VND
2,496,880 VND

Cuộn kháng Atelec cho biến tần DC 500V2 0.75-220kW

Cuộn kháng Atelec cho tụ bù 3 pha 3.3kV/6.6kV#(p=7%,*p=14%) ATSR3300D
Cuộn kháng Atelec cho tụ bù 3 pha 380V,*440v (p=7%,*p=14%) ATSR380D
3,564,000 VND
3,564,000 VND

Cuộn kháng Atelec cho tụ bù 3 pha 380V,*440v (p=7%,*p=14%) ATSR380D 10-200KVAR

  • 1-17/17

Thương hiệu Thiết bị Công trình

Thiết bị Công trình EMT Thiết bị Công trình EnerKeeper Thiết bị Công trình Atelec Thiết bị Công trình Nuintek Thiết bị Công trình Hyosung
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Công trình