Thiết bị Công trình Atelec

Cuộn kháng Atelec khởi động động cơ trung thế 3.3/6.6kV, 50Hz LH
Bộ chuyển nguồn tự động Atelec ATS 3P 400A-6000A DJ-XXB LH
Bộ chuyển nguồn tự động Atelec ATS 4P 400A-6000A DJ-XXB LH
Bộ chuyển nguồn tự động Atelec ATS 4P 100A-600A DJ-XXF LH
Bộ chuyển nguồn tự động Atelec ATS 3P 100A-600A DJ-XXF LH
Bộ lọc sóng hài thứ tự không Atelec 100A-400A (tủ công suất lỡn) 100A LH
Bộ lọc sóng hài thứ tự không Atelec 6A-75A (tủ công suất nhỏ) 6A LH
Cuộn kháng Atelec khởi động động cơ hạ thế 220~440V, 50Hz LH
Cuộn xả Atelec 50Hz 220V~440V  50Hz LH
5,290,000 VND
5,290,000 VND

Cuộn xả Atelec 50Hz 220V~440V

Cuộn xả Atelec 60Hz 220V~440V 60Hz LH
4,602,300 VND
4,602,300 VND

Cuộn xả Atelec 60Hz 220V~440V

Cuộn xả Atelec 50Hz 3300V~7200V 50Hz LH
11,638,000 VND
11,638,000 VND

Cuộn xả Atelec 50Hz 3300V~7200V

Cuộn xả Atelec 60Hz 3300V~7200V 60Hz LH
10,119,770 VND
10,119,770 VND

Cuộn xả Atelec 60Hz 3300V~7200V

Cuộn kháng Atelec cho biến tần AC 500V2Output LH
5,565,080 VND
5,565,080 VND

Cuộn kháng Atelec cho biến tần AC 500V2Output 0.75-375kW

Cuộn kháng Atelec cho biến tần AC 500V2Input LH
4,639,330 VND
4,639,330 VND

Cuộn kháng Atelec cho biến tần AC 500V2Input 0.75-375kW

Cuộn kháng Atelec cho biến tần DC 500V2 LH
2,496,880 VND
2,496,880 VND

Cuộn kháng Atelec cho biến tần DC 500V2 0.75-220kW

Cuộn kháng Atelec cho tụ bù 3 pha 380V,*440v (p=7%,*p=14%) ATSR380D LH
  • 1-17/17

Thương hiệu Thiết bị Công trình

Thiết bị Công trình EMT Thiết bị Công trình EnerKeeper Thiết bị Công trình Atelec Thiết bị Công trình Nuintek Thiết bị Công trình Hyosung Thiết bị Công trình MPE Thiết bị Công trình Schneider
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Thiết bị Công trình