MCCB

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Tay vặn xoay kiểu F cho MCCB và ELCB F-4S LN-DF -68%
9 mẫu
Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 10KA 15-50A DB53Cb -30%
538,500 VND
376,950 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 10KA 15-50A DB53Cb 15/20/30/40/50A

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 70KA MCCB-4 -30%
14,645,400 VND
10,251,780 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 70KA

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 50KA MCCB-4 -30%
7,770,400 VND
5,439,280 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 50KA

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 35KA MCCB-4 -30%
1,437,700 VND
1,006,390 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 35KA

10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 70KA MCCB-3 -30%
12,610,000 VND
8,827,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 70KA

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 50KA MCCB-3 -30%
6,399,800 VND
4,479,860 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 50KA

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 35KA MCCB-3 -30%
10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 45KA ABN803c -25%
9,700,000 VND
7,275,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 45KA

4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 42KA ABN403c -25%
4,980,000 VND
3,735,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 42KA

4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 30KA ABN203c -25%
1,990,000 VND
1,492,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 30KA

7 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 22KA ABN103c -25%
8 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 60A 18KA ABN63c -25%
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 15A-50A 18KA ABN53c -25%
790,000 VND
592,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 15A-50A 18KA 15/20/30/40/50A

5 mẫu
MCCB 2P 250A 50KA ABN402c -25%
4,100,000 VND
3,075,000 VND

MCCB 2P 250A 50KA

4 mẫu
MCCB 2P 125A 65KA ABN202c -25%
1,670,000 VND
1,252,500 VND

MCCB 2P 125A 65KA

6 mẫu
MCCB 2P 15A 35kA ABN102c -25%
910,000 VND
682,500 VND

MCCB 2P 15A 35kA 15/20/30/40/50/60/75/100A

8 mẫu
MCCB 2P 60A 30KA ABN62c -25%
800,000 VND
600,000 VND

MCCB 2P 60A 30KA ABN62c

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 100A 37KA chỉnh dòng (0.7,0.85,1) x In max ABS204c FMU -25%
5 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 20A 37KA chỉnh dòng (0.7,0.85,1) x In max ABS104c FMU -25%
7 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 100A 37KA chỉnh dòng (0.7-80.85-1.0)xInmax ABS203c FMU -25%
5 mẫu
MCCB - Bộ ngắt mạch vỏ đúc - IEC 60947-2 - 36kA - 415VAC BBC -30%
7 mẫu
Thiết bị bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống rò 1.5kA - 30mA BJS1532S1V -30%
3 mẫu
Bộ ngắt mạch EasyPact CVS630N, 4P 50 kA, 415 VAC LV56331x LH
2 mẫu
Bộ ngắt mạch EasyPact CVS400N, 4P 50 kA, 415 VAC LV54031x LH
2 mẫu
Bộ ngắt mạch EasyPact CVS250N, 4P 50 kA, 415 VAC LV52545x LH
2 mẫu
Bộ ngắt mạch EasyPact CVS160N, 4P 50 kA, 415 VAC LV51646x LH
3 mẫu
Bộ ngắt mạch EasyPact CVS630N, 3P 50 kA, 415 VAC LV56331x LH
2 mẫu
Bộ ngắt mạch EasyPact CVS400N, 3P 50 kA, 415 VAC LV54031x LH
2 mẫu
Bộ ngắt mạch EasyPact CVS250N, 3P 50 kA, 415 VAC LV52545x LH
2 mẫu
Bộ ngắt mạch EasyPact CVS160N, 3P 50 kA, 415 VAC LV51646x LH
3 mẫu
Bộ ngắt mạch EasyPact CVS100BS, 4P 25 kA, 415 VAC LV51095x LH
7 mẫu
Bộ ngắt mạch EasyPact CVS100BS, 3P 25 kA, 415 VAC LV51093x LH
9 mẫu
Bộ ngắt mạch EasyPact CVS100N, 4P 50 kA, 415 VAC LV51048x LH
8 mẫu
Bộ ngắt mạch EasyPact CVS100N, 3P 50 kA, 415 VAC LV51047x LH
8 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 50kA EZS630N LH
10,609,500 VND
10,609,500 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 50kA

2 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 50kA EZS630N LH
7,859,500 VND
7,859,500 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 50kA

2 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 36kA EZS630F LH
9,801,000 VND
9,801,000 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 36kA

2 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 36kA EZS630F LH
7,260,000 VND
7,260,000 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 36kA

2 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 50kA EZS400N LH
7,780,300 VND
7,780,300 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 50kA

3 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 50kA EZS400N LH
5,923,500 VND
5,923,500 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 50kA

3 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 36kA EZS400F LH
7,386,500 VND
7,386,500 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 36kA

3 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 36kA EZS400F LH
5,471,400 VND
5,471,400 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 36kA

3 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 36kA EZS250F LH
6,195,200 VND
6,195,200 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 36kA

3 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 36kA EZS250F LH
4,589,200 VND
4,589,200 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 36kA

3 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 25kA EZS250E LH
5,683,700 VND
5,683,700 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 25kA

3 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 25kA EZS250E LH
4,209,700 VND
4,209,700 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 25kA

3 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 36kA EZS160F LH
3,267,000 VND
3,267,000 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 36kA

3 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 36kA EZS160F LH
2,783,000 VND
2,783,000 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 36kA

3 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 25kA EZS160E LH
2,997,500 VND
2,997,500 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 25kA

3 mẫu