MCCB

Xem sản phẩm theo thương hiệu

MCCB bảo vệ động cơ 3P 4A 7.5kA  NV63-SV(MB) 50%
2,012,000 VND
1,006,000 VND

MCCB bảo vệ động cơ 3P 4A 7.5kA NV63-SV(MB)

MCCB bảo vệ động cơ 3P 12.5A 30kA  NV125-SV(MB) 50%
3,710,000 VND
1,855,000 VND

MCCB bảo vệ động cơ 3P 12.5A 30kA NV125-SV(MB)

MCCB bảo vệ động cơ 3P 200A 36kA  NV250-SV(MB) 50%
8,427,000 VND
4,213,500 VND

MCCB bảo vệ động cơ 3P 200A 36kA NV250-SV(MB)

MCCB bảo vệ động cơ 3P 4A 5kA  NF32-SV(MB) 50%
1,780,000 VND
890,000 VND

MCCB bảo vệ động cơ 3P 4A 5kA NF32-SV(MB)

MCCB bảo vệ động cơ 3P 8A 5kA  NF63-CV(MB) 50%
1,796,000 VND
898,000 VND

MCCB bảo vệ động cơ 3P 8A 5kA NF63-CV(MB)

Thiết bị vận hành kèm bộ nguồn AC100-240V/DC100-250V cho 3P/4P, NF125CW/SW/HW MDSAD240-NF1SVE 50%
Tay vặn xoay kiểu V cho NF2/3/4P, NV3P, NF,NV800 V-8S* 50%
2,400,000 VND
1,200,000 VND

Tay vặn xoay kiểu V cho NF2/3/4P, NV3P, NF,NV800 V-8S*

Tay vặn xoay kiểu F cho NF2/3/4P, NV3/4P, NF,NV400/630 F-4S LN-DF 50%
2,455,000 VND
1,227,500 VND

Tay vặn xoay kiểu F cho NF2/3/4P, NV3/4P, NF,NV400/630 F-4S LN-DF

Relay thấp áp 200-220VAC-PHẢI cho NF4P 1000/1250/1600 UVTNA250-10SWRF 50%
11,424,000 VND
5,712,000 VND

Relay thấp áp 200-220VAC-PHẢI cho NF4P 1000/1250/1600 UVTNA250-10SWRF

Tiếp điểm cảnh báo AL kiểu đấu dây flying lead AL-4SWL 50%
Tiếp điểm cảnh báo AL kiểu đấu dây flying lead AL-05SVRS 50%
1,376,000 VND
688,000 VND

Tiếp điểm cảnh báo AL kiểu đấu dây flying lead AL-05SVRS

Tiếp điểm cảnh báo AL kiểu đấu dây flying lead AL-05SVLS 50%
1,376,000 VND
688,000 VND

Tiếp điểm cảnh báo AL kiểu đấu dây flying lead AL-05SVLS

Tiếp điểm cảnh báo AL kiểu đấu dây flying lead AL-05SV 50%
1,118,000 VND
559,000 VND

Tiếp điểm cảnh báo AL kiểu đấu dây flying lead AL-05SV

Tiếp điểm phụ AX kiểu đấu dây flying lead AX-4SW 50%
769,000 VND
384,500 VND

Tiếp điểm phụ AX kiểu đấu dây flying lead AX-4SW

Tiếp điểm phụ AX kiểu đấu dây flying lead AX-10SWRFS 50%
4,078,000 VND
2,039,000 VND

Tiếp điểm phụ AX kiểu đấu dây flying lead AX-10SWRFS

Tiếp điểm phụ kiểu đấu dây flying lead AX-10SWR 50%
3,341,000 VND
1,670,500 VND

Tiếp điểm phụ kiểu đấu dây flying lead AX-10SWR

Tiếp điểm phụ kiểu đấu dây flying lead AX-10SWL 50%
3,341,000 VND
1,670,500 VND

Tiếp điểm phụ kiểu đấu dây flying lead AX-10SWL

Tiếp điểm phụ kiểu đấu dây flying lead AX-05SVLS 50%
1,847,000 VND
923,500 VND

Tiếp điểm phụ kiểu đấu dây flying lead AX-05SVLS

Tiếp điểm phụ kiểu đấu dây flying lead AX-05SV 50%
1,263,000 VND
631,500 VND

Tiếp điểm phụ kiểu đấu dây flying lead AX-05SV

Tiếp điểm phụ kiểu đấu dây flying lead AX-05SVRS 50%
1,847,000 VND
923,500 VND

Tiếp điểm phụ kiểu đấu dây flying lead AX-05SVRS

Liên động cơ khí cho MCCB 2/3P dùng cho NF/NV400/630CW//SW/SEW/HEW MI-4SW3 50%
Tiếp điểm phụ và tiếp điểm cảnh báo, kiểu đấu dây flying lead ALAX-4SWL 50%
Tiếp điểm phụ và tiếp điểm cảnh báo, kiểu đấu dây flying lead ALAX-05SV 50%
Shunt trip 200-240VAC SHTA240-10SWRF 50%
5,427,000 VND
2,713,500 VND

Shunt trip 200-240VAC SHTA240-10SWRF

Shunt trip 200-240VAC SHTA240-10SWR 50%
3,894,000 VND
1,947,000 VND

Shunt trip 200-240VAC SHTA240-10SWR

Shunt trip 100-415VAC SHT-4SW 50%
1,937,000 VND
968,500 VND

Shunt trip 100-415VAC SHT-4SW

Shunt trip 100-240VAC lắp phải SHTA240-05SVR 50%
2,275,000 VND
1,137,500 VND

Shunt trip 100-240VAC lắp phải SHTA240-05SVR

Shunt trip 100-240VAC lắp trái SHTA240-05SVL 50%
2,275,000 VND
1,137,500 VND

Shunt trip 100-240VAC lắp trái SHTA240-05SVL

Shunt trip 380-550VAC lắp phải SHTA550-05SVR 50%
2,275,000 VND
1,137,500 VND

Shunt trip 380-550VAC lắp phải SHTA550-05SVR

Shunt trip 380-550VAC lắp trái SHTA550-05SVL 50%
2,161,000 VND
1,080,500 VND

Shunt trip 380-550VAC lắp trái SHTA550-05SVL

Rơ le bảo vệ dòng rò  NV-ZBA100.200V30mA 50%
2,784,000 VND
1,392,000 VND

Rơ le bảo vệ dòng rò NV-ZBA100.200V30mA

MCCB NF630-SW 2P 500A 85kA NF630-SW 50%
18,231,000 VND
9,115,500 VND

MCCB NF630-SW 2P 500A 85kA NF630-SW

MCCB NF400-SW 2P 250A 85kA NF400-SW 50%
13,447,000 VND
6,723,500 VND

MCCB NF400-SW 2P 250A 85kA NF400-SW

MCCB NF250-SGV 2P 125 - 160A 85kA NF250-SGV 50%
7,325,000 VND
3,662,500 VND

MCCB NF250-SGV 2P 125 - 160A 85kA NF250-SGV

MCCB NF250-SV 2P 160A 85kA NF250-SV 50%
5,706,000 VND
2,853,000 VND

MCCB NF250-SV 2P 160A 85kA NF250-SV

1 đến 35 trong 425 sản phẩm