MCCB

Xem sản phẩm theo thương hiệu

ELB không bảo vệ quá tải 30A BJSxxxxNA2 -30%
350,000 VND
245,000 VND

ELB không bảo vệ quá tải 30A

2 mẫu
Thiết bị đóng cắt CVS250F 4P 200A type F,lcu=36kA/415V LV525342 -40%
8,509,600 VND
5,105,760 VND

Thiết bị đóng cắt CVS250F 4P 200A type F,lcu=36kA/415V 200/250A

2 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 4P Icu = 36kA 027070 -30%
2,437,000 VND
1,705,900 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 4P Icu = 36kA

10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 3P 10kA 1574000
1,087,500 VND
1,087,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 3P 10kA 15-100A

10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 3P 25kA 027112-0271117 -30%
3,381,000 VND
2,366,700 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 3P 25kA

7 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX 250 4P 36kA 027130 -30%
5,242,000 VND
3,669,400 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX 250 4P 36kA

7 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 4P 25kA 027119-027123 -30%
4,888,000 VND
3,421,600 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 4P 25kA

7 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 3P 36kA 027124-027129 -30%
3,883,000 VND
2,718,100 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 3P 36kA

7 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 3P 18kA 027100 -30%
3,252,000 VND
2,276,400 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 3P 18kA

7 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 4P 18kA 027106 -30%
5,048,000 VND
3,533,600 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 4P 18kA

8 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 3P 20kA 027020-027221 -30%
1,796,000 VND
1,257,200 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 3P 20kA

10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 36kA 027060-027225 -30%
2,233,000 VND
1,563,100 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 36kA

10 mẫu
MCCB Compact NSXm H 70kA 380/415V EverLinkTM connectors 4P 16A LV426510
7,415,100 VND
7,415,100 VND

MCCB Compact NSXm H 70kA 380/415V EverLinkTM connectors 4P 16A 16A-160A

10 mẫu
Phụ kiện Accessories for NS630b/1600 fixed type Additonal extension toggle 33195 -40%
Phụ kiện Accessories for NS630b/1600 fixed type Interphase barier 33646 -40%
Phụ kiện Accessories for NS630b/1600 fixed type Spreader 4P 33623 -40%
8,142,200 VND
4,885,320 VND

Phụ kiện Accessories for NS630b/1600 fixed type Spreader 4P 33623

Phụ kiện Accessories for NS630b/1600 fixed type Spreader 3P 33622 -40%
7,971,700 VND
4,783,020 VND

Phụ kiện Accessories for NS630b/1600 fixed type Spreader 3P 33622

Phụ kiện Accessories for NS630b/1600 fixed type Connection adapter cable lug 33644 -40%
12,542,200 VND
7,525,320 VND

Phụ kiện Accessories for NS630b/1600 fixed type Connection adapter cable lug 3P/4P

2 mẫu
Phụ kiện Accessories for NS630b/1600 fixed type Connection adapter Vertical 33642 -40%
14,069,000 VND
8,441,400 VND

Phụ kiện Accessories for NS630b/1600 fixed type Connection adapter Vertical 3P/4P

2 mẫu
Phụ kiện Toggle locking device for 3 padlocks (removable) 44936 -40%
541,200 VND
324,720 VND

Phụ kiện Toggle locking device for 3 padlocks (removable) 44936

Phụ kiện Mechanical interlock for 2 breakers (With extended rotary handles) 33890 -40%
Phụ kiện Direct rotary handle 33863 -40%
3,954,500 VND
2,372,700 VND

Phụ kiện Direct rotary handle 33863

Phụ kiện Electrical auxiliaries for NS630b/3200 - under voltage DC 33668 -40%
8,356,700 VND
5,014,020 VND

Phụ kiện Electrical auxiliaries for NS630b/3200 - under voltage DC

3 mẫu
Phụ kiện Electrical auxiliaries for NS630b/3200 - Shunt trip AC 50/60Hz 33664 -40%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt Compact NS630b Icu=70kA 3P NS NS06bH3E2 -40%
113,097,600 VND
67,858,560 VND

Thiết bị đóng cắt Compact NS630b Icu=70kA 3P NS H630-H1600

5 mẫu
Thiết bị đóng cắt Compact NS630b Icu=70kA 3P NS06bH4E2 -40%
135,111,900 VND
81,067,140 VND

Thiết bị đóng cắt Compact NS630b Icu=70kA 3P

4 mẫu
Thiết bị đóng cắt Compact NS630b NS06bN4E2 -40%
122,997,600 VND
73,798,560 VND

Thiết bị đóng cắt Compact NS630b 1600 type N 630b/1600 type N 800/1600 type N 1000

5 mẫu
Compact NS630b to 1600 type N 1600 Icu=50kA 3P NS160N3E2 -40%
156,603,700 VND
93,962,220 VND

Compact NS630b to 1600 type N 1600 Icu=50kA 3P NS160N3E2

Compact NS630b to 1600 type N 630b Icu=50kA 3P NS06bN3E2 -40%
106,264,400 VND
63,758,640 VND

Compact NS630b to 1600 type N 630b Icu=50kA 3P

4 mẫu
Compact NSX 160N 4P 125A Icu=50kA 415V LV430851 -40%
9,323,600 VND
5,594,160 VND

Compact NSX 160N 4P 125A Icu=50kA 415V

2 mẫu
Compact NSX 100N 4P 16A Icu=50kA 415V LV429857 -40%
6,691,300 VND
4,014,780 VND

Compact NSX 100N 4P 16A Icu=50kA 415V

8 mẫu
Compact NSX 630F 4P 630A Icu=36ka/415V LV432877 -40%
Compact NSX 250B 3P 250A  Icu=25ka/415V LV431110 -40%
8,913,300 VND
5,347,980 VND

Compact NSX 250B 3P 250A Icu=25ka/415V

2 mẫu
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P type B,lcu=7.5KA/415V EZC100B3015 -40%
1,543,300 VND
925,980 VND

Thiết bị đóng cắt EZC100 3P type B,lcu=7.5KA/415V 15/20/25/30/40/50/60A

7 mẫu
Compact NSX Withdrawable kit 3P/4P LV432533 -40%
2,141,700 VND
1,285,020 VND

Compact NSX Withdrawable kit 3P/4P LV432533

Compact NSX Withdrawable kit 3P/4P LV432532 -40%
9,161,900 VND
5,497,140 VND

Compact NSX Withdrawable kit 3P/4P LV432532

Compact NSX Withdrawable kit 3P LV432538 -40%
13,175,800 VND
7,905,480 VND

Compact NSX Withdrawable kit 3P LV432538

Compact NSX Withdrawable kit 3P/4P LV429283 -40%
1,494,900 VND
896,940 VND

Compact NSX Withdrawable kit 3P/4P LV429283

Compact NSX Withdrawable kit 3P LV429282 -40%
4,582,600 VND
2,749,560 VND

Compact NSX Withdrawable kit 3P LV429282

Compact NSX 100H 4P 16A Icu=70kA 415V LV429687 -40%
7,758,300 VND
4,654,980 VND

Compact NSX 100H 4P 16A Icu=70kA 415V

7 mẫu
Compact NSX 630N 4P 630A Icu=50kA 415V LV432894 -40%
32,569,900 VND
19,541,940 VND

Compact NSX 630N 4P 630A Icu=50kA 415V LV432894

Compact NSX 400N 4P 400A Icu=50kA 415V LV432694 -40%
23,427,800 VND
14,056,680 VND

Compact NSX 400N 4P 400A Icu=50kA 415V LV432694

Compact NSX 250N 4P 200A Icu=50kA 415V LV431841 -40%
13,380,400 VND
8,028,240 VND

Compact NSX 250N 4P 200A Icu=50kA 415V

2 mẫu
Compact NSX 100B 4P 16A Icu=25ka/415V LV429567 -40%
5,563,800 VND
3,338,280 VND

Compact NSX 100B 4P 16A Icu=25ka/415V 16/25/32/40/63/80/100A

8 mẫu
Compact NSX 160B 3P 125A  Icu=25ka/415V LV430311 -40%
5,353,700 VND
3,212,220 VND

Compact NSX 160B 3P 125A Icu=25ka/415V 125/160

2 mẫu
Compact NSX 100B 3P 16A Icu=25ka/415V LV429557 -40%
4,117,300 VND
2,470,380 VND

Compact NSX 100B 3P 16A Icu=25ka/415V

8 mẫu
Thiết bị đóng cắt EZC250 2P 100A type H,lcu=85ka 220/240 VAC EZC250H2250 -40%
5,659,500 VND
3,395,700 VND

Thiết bị đóng cắt EZC250 2P 100A type H,lcu=85ka 220/240 VAC 100/125/150/160/175/200/225/250A

8 mẫu
Rotary hadle , locking , interlocking for NS 630b/1600 33878 -40%
7,552,600 VND
4,531,560 VND

Rotary hadle , locking , interlocking for NS 630b/1600 33878

Electrical auxiliaries for NS630b/3200 - Shunt trip AC 50/60Hz 200/240 V 33662 -40%
Electrical auxiliaries for NS630b/3200 - Auxiliary switch 29450 -40%