MCCB

Xem sản phẩm theo thương hiệu

ELB with O.C protected 30A 25KA BKW21003KY 30%
3,200,000 VND
2,240,000 VND

ELB with O.C protected 30A 25KA BKW21003KY

Tiếp điểm phụ AX for ABN/S50~250AF AX for ABN/S50~250AF
Cuộn bảo vệ thấp áp UVT for ABN/S50~250AF UVT for ABN/S50~250AF
Busbar for ABN/S803c Busbar for ABN/S803c
750,000 VND
750,000 VND

Busbar for ABN/S803c Busbar for ABN/S803c

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 1000A 50KA TS1000N 3P
45,000,000 VND
45,000,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 1000A 50KA TS1000N 3P 1000A/1250A/1600A

Cuộn đóng ngắt SHT for ABN/S50~250AF SHT for ABN/S50~250AF
720,000 VND
720,000 VND

Cuộn đóng ngắt SHT for ABN/S50~250AF SHT for ABN/S50~250AF

Tiếp điểm cảnh báo AL for ABN/S50~250AF AL for ABN/S50~250AF 25%
Tấm chắn pha cho ABS803c/TS630 IBL800 25%
35,000 VND
26,250 VND

Tấm chắn pha cho ABS803c/TS630 IBL800

Tấm chắn pha cho ABN/S403c IBL400 25%
32,000 VND
24,000 VND

Tấm chắn pha cho ABN/S403c IBL400

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 100A 37KA chỉnh dòng (0.7-80.85-1.0)xInmax ABS203c FMU 25%
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 20A 37KA chỉnh dòng (0.7-80.85-1.0)xInmax ABS103c FMU 25%
Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 20A 37KA chỉnh dòng (0.7,0.85,1) x In max ABS104c FMU 25%
Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 100A 37KA chỉnh dòng (0.7,0.85,1) x In max ABS204c FMU 25%
Thiết bị đóng cắt chống rò điện MCCB 3P 125A 25KA loại chỉnh dòng (0.8~1) x In max ABS203G
Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 15A 18KA ABN54c 25%
1,060,000 VND
795,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 15A 18KA ABN54c

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 15A 22KA ABS54c 25%
1,100,000 VND
825,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 15A 22KA ABS54c

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 1600A 50KA TS1600N 4P 25%
56,000,000 VND
42,000,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 1600A 50KA TS1600N 4P

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 1250A 50KA TS1250N 4P 25%
50,000,000 VND
37,500,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 1250A 50KA TS1250N 4P

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 1000A 50KA TS1000N 4P 25%
47,000,000 VND
35,250,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 1000A 50KA TS1000N 4P

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 1200A 65KA ABS1204b 25%
28,500,000 VND
21,375,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 1200A 65KA ABS1204b

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 1000A 65KA ABS1004b 25%
26,500,000 VND
19,875,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 1000A 65KA ABS1004b

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 500A 75KA ABS804c 25%
14,300,000 VND
10,725,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 500A 75KA ABS804c

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 250A 65KA ABS404c 25%
6,500,000 VND
4,875,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 250A 65KA ABS404c

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 150A 42KA ABS204c 25%
2,800,000 VND
2,100,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 150A 42KA ABS204c

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 20A 42KA ABS104c 25%
1,650,000 VND
1,237,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 20A 42KA ABS104c

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 500A 45KA ABN804c 25%
10,800,000 VND
8,100,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 500A 45KA ABN804c

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 250A 42KA ABN404c 25%
5,730,000 VND
4,297,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 250A 42KA ABN404c

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 125A 30KA ABN204c 25%
2,375,000 VND
1,781,250 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 125A 30KA ABN204c

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 15A 22KA ABN104c 25%
1,270,000 VND
952,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 15A 22KA ABN104c

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 80A 16KA loại chỉnh dòng (0.8~1) x In max ABE103G
1,500,000 VND
1,500,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 80A 16KA loại chỉnh dòng (0.8~1) x In max ABE103G 80A/100A/125A/200A

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 63A 16KA chỉnh dòng (0.8-1)x In max ABE 103G 25%
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 1000A  70KA TS1000H 3P
46,000,000 VND
46,000,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 1000A 70KA TS1000H 3P 1000/1250/1600A

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 1000A 150KA TS1000L 3P 14%
55,000,000 VND
47,000,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 1000A 150KA TS1000L 3P

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 1000A 65KA ABS1003b 25%
23,200,000 VND
17,400,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 1000A 65KA ABS1003b

1 đến 35 trong 616 records