MCCB

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Tay vặn xoay kiểu F cho MCCB và ELCB F-4S LN-DF -68%
9 mẫu
Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 10KA 15-50A DB53Cb -30%
538,500 VND
376,950 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 10KA 15-50A DB53Cb 15/20/30/40/50A

Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 1600 - MT 4P 100KA 422292-422295 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX100H 2P 36kA 27050-27058 -30%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX100H 1P 36kA 27040-27048 -30%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 250TM 3P 36KA 420235-420239 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 250TM 3P 50KA 420265-420269 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 160 TM 3P 25KA 420040-420047 -30%
8 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 630 - MT 3P 36KA 422000-422004 -30%
5 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 630 - MT 3P 50KA 422014-422018 -30%
5 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 630 - MT 3P 100KA 422042-422046 -30%
5 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 1600 - MT 3P 100KA 422287-422290 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 250TM 4P 25KA 420215-420219 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 250TM 4P 36KA 420245-420249 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 630 - MT 3P 70KA 422028-422032 -30%
5 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 1600 - MT 3P 36KA 422251-422254 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 630 - MT 4P 50KA 422019-422023 -30%
5 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 630 - MT 4P 70KA 422033-422037 -30%
5 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 630 - MT 4P 100KA 422047-422051 -30%
5 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 1600 - MT 4P 36KA 422256-422259 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 1600 - MT 4P 50KA 422268-422271 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 1600 - MT 4P 70KA 422280-422283 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 630 - MT 4P 36KA 422005-422009 -30%
5 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 250TM 4P 50KA 420275-420279 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 1600 - MT 3P 70KA 422275-422278 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 1600 - MT 3P 50KA 422263-422266 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 3P 20kA 027020-027221 -30%
10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 4P 18kA 027106-027111 -30%
8 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 3P 18kA 027100-027105 -30%
7 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX250 4P 25kA 027119-027123 -30%
7 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX 250 4P 36kA 027130-027135 -30%
7 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 4P Icu = 36kA 027030 -30%
10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 3P 10kA 027000-027255 LH
1,087,500 VND
1,087,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB DRX125 3P 10kA 15-100A

10 mẫu
MCCB - Bộ ngắt mạch vỏ đúc - IEC 60947-2 BBC -30%
1,700,000 VND
1,190,000 VND

MCCB - Bộ ngắt mạch vỏ đúc - IEC 60947-2 175/200/225/250/400A

2 mẫu
MCCB - Bộ ngắt mạch vỏ đúc - IEC 60947-2 BBC3250YHV -30%
MCCB - Bộ ngắt mạch vỏ đúc - IEC 60947-2 BBC -30%
2 mẫu
MCCB 3P 50kA NF125-HV-3P -62%
5,769,000 VND
2,192,220 VND

MCCB 3P 50kA

13 mẫu
Thiết bị đóng cắt EZC100 4P 15A type N,lcu=15KA/415 VAC EZC100N4015 -45%
10 mẫu
Motor nạp vận hành điện cho MCCB MDSAD240 -68%
30,478,000 VND
9,752,960 VND

Motor nạp vận hành điện cho MCCB

8 mẫu
Thiết bị đóng cắt EZC100 4P 15A type H,lcu=30KA 415 VAC EZC100H4●●● -45%
10 mẫu
Thiết bị đóng cắt EZC100 1P 15A type H,lcu=25KA 220/240 VAC EZC100H1●●● -45%
10 mẫu
Thiết bị đóng cắt EZC100 2P 15A type H,lcu=50KA 220/240 VAC EZC100H2●●● -45%
10 mẫu
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 15A type H,lcu=30KA/415 EZC100H3●●● -45%
10 mẫu
Barrier insulation for ABS1200b Barrier insulation -25%
35,000 VND
26,250 VND

Barrier insulation for ABS1200b