MCCB

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Tay vặn xoay kiểu F cho MCCB và ELCB F-4S LN-DF -68%
9 mẫu
Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 10KA 15-50A DB53Cb -30%
538,500 VND
376,950 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 10KA 15-50A DB53Cb 15/20/30/40/50A

Bộ ngắt mạch EasyPact CVS630N, 4P 50 kA, 415 VAC LV56331x LH
2 mẫu
Bộ ngắt mạch EasyPact CVS400N, 4P 50 kA, 415 VAC LV54031x LH
2 mẫu
Bộ ngắt mạch EasyPact CVS250N, 4P 50 kA, 415 VAC LV52545x LH
2 mẫu
Bộ ngắt mạch EasyPact CVS160N, 4P 50 kA, 415 VAC LV51646x LH
3 mẫu
Bộ ngắt mạch EasyPact CVS630N, 3P 50 kA, 415 VAC LV56331x LH
2 mẫu
Bộ ngắt mạch EasyPact CVS400N, 3P 50 kA, 415 VAC LV54031x LH
2 mẫu
Bộ ngắt mạch EasyPact CVS250N, 3P 50 kA, 415 VAC LV52545x LH
2 mẫu
Bộ ngắt mạch EasyPact CVS160N, 3P 50 kA, 415 VAC LV51646x LH
3 mẫu
Bộ ngắt mạch EasyPact CVS100BS, 4P 25 kA, 415 VAC LV51095x LH
7 mẫu
Bộ ngắt mạch EasyPact CVS100BS, 3P 25 kA, 415 VAC LV51093x LH
9 mẫu
Bộ ngắt mạch EasyPact CVS100N, 4P 50 kA, 415 VAC LV51048x LH
8 mẫu
Bộ ngắt mạch EasyPact CVS100N, 3P 50 kA, 415 VAC LV51047x LH
8 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 50kA EZS630N LH
10,609,500 VND
10,609,500 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 50kA

2 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 50kA EZS630N LH
7,859,500 VND
7,859,500 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 50kA

2 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 36kA EZS630F LH
9,801,000 VND
9,801,000 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 36kA

2 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 36kA EZS630F LH
7,260,000 VND
7,260,000 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 36kA

2 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 50kA EZS400N LH
7,780,300 VND
7,780,300 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 50kA

3 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 50kA EZS400N LH
5,923,500 VND
5,923,500 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 50kA

3 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 36kA EZS400F LH
7,386,500 VND
7,386,500 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 36kA

3 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 36kA EZS400F LH
5,471,400 VND
5,471,400 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 36kA

3 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 36kA EZS250F LH
6,195,200 VND
6,195,200 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 36kA

3 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 36kA EZS250F LH
4,589,200 VND
4,589,200 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 36kA

3 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 25kA EZS250E LH
5,683,700 VND
5,683,700 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 25kA

3 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 25kA EZS250E LH
4,209,700 VND
4,209,700 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 25kA

3 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 36kA EZS160F LH
3,267,000 VND
3,267,000 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 36kA

3 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 36kA EZS160F LH
2,783,000 VND
2,783,000 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 36kA

3 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 25kA EZS160E LH
2,997,500 VND
2,997,500 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 25kA

3 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 25kA EZS160E LH
2,553,100 VND
2,553,100 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 25kA

3 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 30kA EZS100F LH
2,308,900 VND
2,308,900 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 30kA

9 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 30kA EZS100F LH
1,846,900 VND
1,846,900 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 30kA

9 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 25kA EZS100E LH
2,219,800 VND
2,219,800 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 4P 25kA

9 mẫu
Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 25kA EZS100E LH
1,644,500 VND
1,644,500 VND

Bộ Ngắt Mạch An Toàn MCCB 3P 25kA

9 mẫu
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 15A type H,lcu=30KA/415 EZC100H3●●● -45%
10 mẫu
Thiết bị đóng cắt EZC100 4P 15A type H,lcu=30KA 415 VAC EZC100H4●●● -45%
10 mẫu
Thiết bị đóng cắt EZC100 2P 15A type H,lcu=50KA 220/240 VAC EZC100H2●●● -45%
10 mẫu
Thiết bị đóng cắt EZC100 1P 15A type H,lcu=25KA 220/240 VAC EZC100H1●●● -45%
10 mẫu
Thiết bị đóng cắt EZC100 4P 15A type N,lcu=15KA/415 VAC EZC100N4015 -45%
10 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 4P - DPX3 1600 - MT 4P 100KA 422292-422295 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX100H 2P 36kA 27050-27058 -30%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DRX100H 1P 36kA 27040-27048 -30%
9 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 250TM 3P 36KA 420235-420239 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 250TM 3P 50KA 420265-420269 -30%
4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 160 TM 3P 25KA 420040-420047 -30%
8 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB DPX3 3P - DPX3 630 - MT 3P 36KA 422000-422004 -30%
5 mẫu