MCCB

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Tay vặn xoay kiểu F cho MCCB và ELCB F-4S LN-DF -68%
9 mẫu
Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 10KA 15-50A DB53Cb -30%
538,500 VND
376,950 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 3P 10KA 15-50A DB53Cb 15/20/30/40/50A

Motor nạp vận hành điện cho MCCB MDSAD240 -68%
30,478,000 VND
9,752,960 VND

Motor nạp vận hành điện cho MCCB

8 mẫu
Thiết bị đóng cắt EZC100 4P 15A type H,lcu=30KA 415 VAC EZC100H4●●● -45%
10 mẫu
Thiết bị đóng cắt EZC100 1P 15A type H,lcu=25KA 220/240 VAC EZC100H1●●● -45%
10 mẫu
Thiết bị đóng cắt EZC100 2P 15A type H,lcu=50KA 220/240 VAC EZC100H2●●● -45%
10 mẫu
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 15A type H,lcu=30KA/415 EZC100H3●●● -45%
10 mẫu
Barrier insulation for ABS1200b Barrier insulation -25%
35,000 VND
26,250 VND

Barrier insulation for ABS1200b

Tấm chắn pha cho ABN/S403c IBL-400 -25%
Nắp che đầu cực loại ngắn (S) và dài (L) -25%
19 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 70KA TS1000H 4P -25%
47,000,000 VND
35,250,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 70KA

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 50KA TS1000N 4P -25%
45,000,000 VND
33,750,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 4P 50KA

3 mẫu
Tiếp điểm cảnh báo AL/AX AL/AX for ABN/S50~250AF -25%
Tiếp điểm cảnh báo AL AL for ABN/S50~250AF -25%
280,000 VND
210,000 VND

Tiếp điểm cảnh báo AL

4 mẫu
Tiếp điểm phụ AX AX for ABN/S50~250AF -25%
280,000 VND
210,000 VND

Tiếp điểm phụ AX

4 mẫu
Cuộn bảo vệ thấp áp UVT -25%
900,000 VND
675,000 VND

Cuộn bảo vệ thấp áp UVT

4 mẫu
Cuộn đóng ngắt SHT for -25%
720,000 VND
540,000 VND

Cuộn đóng ngắt SHT for

4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 50KA TS1000N 3P -25%
39,000,000 VND
29,250,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 50KA 1000A/1250A/1600A

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 70KA TS1000H 3P -25%
40,000,000 VND
30,000,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 70KA 1000/1250/1600A

3 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 75KA ABS803c -25%
11,500,000 VND
8,625,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 75KA

4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 65KA ABS403c -25%
5,150,000 VND
3,862,500 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 65KA

4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 45KA ABN803c -25%
9,500,000 VND
7,125,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 45KA

4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 42KA ABN403c -25%
4,860,000 VND
3,645,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 42KA

4 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 30KA ABN203c -25%
1,935,000 VND
1,451,250 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 30KA

7 mẫu
Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 15A-50A 18KA ABN53c -25%
768,000 VND
576,000 VND

Thiết bị đóng cắt MCCB 3P 15A-50A 18KA 15/20/30/40/50A

5 mẫu
MCCB 2P 500A-630A 50KA ABN802c -25%
6,750,000 VND
5,062,500 VND

MCCB 2P 500A-630A 50KA

2 mẫu
MCCB 3P 7.5kA NF63-SV 3P -68%
1,624,000 VND
519,680 VND

MCCB 3P 7.5kA

12 mẫu
MCCB 4P có bộ hiển thị đo lường MDU-NF EXTERNAL-MOUNTING MDU(CCLINK) MDU-NF 4P EX CC -60%
7 mẫu
MCCB 4P có bộ hiển thị đo lường MDU-NF BREAKER-MOUNTING MDU(PULSE) -60%
8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF BREAKER-MOUNTING MDU(PULSE) MDU-NF 3P BR PU -60%
8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P PM PU MDU-NF 4P PU PM -60%
105,129,000 VND
42,051,600 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P PM PU 36kA-70kA

8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P PM PU MDU-NF 3P PU PM -60%
105,129,000 VND
42,051,600 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P PM PU 36kA-70kA

7 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P EX PU MDU-NF 4P EX PU -60%
74,412,000 VND
29,764,800 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P EX PU 36kA-70kA

8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P EX PU MDU-NF 3P EX PU -60%
65,655,000 VND
26,262,000 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P EX PU 36kA-70kA

8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P PM MB MDU-NF 3P PM MB -60%
92,188,000 VND
36,875,200 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P PM MB 36kA-70kA

8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P EX MB MDU-NF 3P EX MB -60%
78,008,000 VND
31,203,200 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 3P EX MB 36kA-70kA

8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P EX MB MDU-NF 4P EX MB -60%
76,667,000 VND
30,666,800 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P EX MB 36kA-70kA

8 mẫu
MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P PM MB MDU-NF 4P PM MB -60%
101,573,000 VND
40,629,200 VND

MCCB có bộ hiển thị đo lường MDU-NF 4P PM MB 36kA-70kA

8 mẫu
MCCB 3P có bộ hiển thị đo lường MDU-NF PANNEL-MOUNTING MDU(CCLINK) MDU-NF 3P PM CC -60%
8 mẫu
MCCB 4P có bộ hiển thị đo lường MDU-NF PANNEL-MOUNTING MDU(CCLINK) -60%
8 mẫu
MCCB 3P có bộ hiển thị đo lường BREAKER-MOUNTING MDU(NO-TRANSMISSION) MDU-NF 3P BR -60%
8 mẫu
MCCB 4P có bộ hiển thị đo lường BREAKER-MOUNTING MDU(NO-TRANSMISSION) MDU-NF 4P BR -60%
8 mẫu
MCCB 3P có bộ hiển thị đo lường PANEL-MOUNTING MDU(NO-TRANSMISSION) MDU-NF 3P PM -60%
8 mẫu
MCCB 4P có bộ hiển thị đo lường PANEL-MOUNTING MDU(NO-TRANSMISSION) MDU-NF 4P PM -60%
8 mẫu
MCCB 4P có bộ hiển thị đo lường EXTERNAL-MOUNTING MDU(NO-TRANSMISSION) MDU-NF 4P EX -60%
8 mẫu
MCCB 3P có bộ hiển thị đo lường EXTERNAL-MOUNTING MDU(NO-TRANSMISSION) MDU-NF 3P EX -60%
8 mẫu
Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 65KA 100-225A DB202Hb -30%
1,229,000 VND
860,300 VND

Aptomat khối Dong-A MCCB 2P 65KA 100-225A DB202Hb 100/125/150/175/200/225

Busbar for ABN/S803c Busbar for ABN/S803c -25%
950,000 VND
712,500 VND

Busbar for ABN/S803c

Mô tơ điều khiển On/Off cho MCCB MOP M1 for ABN52c~104c MOP M1 for ABN52c~104c -25%
6 mẫu