Ổ cắm công nghiệp

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Ổ cắm gắn nổi 380-415V 3P+E IP67 -40%
918,000 VND
550,800 VND

Ổ cắm gắn nổi 380-415V 3P+E IP67 63A/125A

2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 240V - 2P+E - IP44 MPN-113 -40%
125,000 VND
75,000 VND

Ổ cắm gắn nổi 240V - 2P+E - IP44 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc 3P 230V/ 5P 400V 6H IP67 F61132-6 -30%
2 mẫu
Ổ Nối Ba Ngã 2P+E 16A 230V IP44 & IP67 PKZM409 -39%
1,932,700 VND
1,178,947 VND

Ổ Nối Ba Ngã 2P+E 16A 230V IP44 & IP67 IP44/ IP67

2 mẫu
Ổ cắm có đế 3P 250V IP66 S56SO310GY -39%
682,000 VND
416,020 VND

Ổ cắm có đế 3P 250V IP66 10/13/15/20/32A

6 mẫu
Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng nghiêng IP44 16A/ 32A F41X-6 -30%
3 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện loại xéo 3P+E 380/415V IP67 MPN-4342 -40%
2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 240V - 2P+E - IP67 MPN-1132 -40%
366,000 VND
219,600 VND

Ổ cắm gắn nổi 240V - 2P+E - IP67 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 32A F12X2-6 -30%
3 mẫu
Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng 32A-IP44 F32X-6 -30%
3 mẫu
Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng IP44 F31X-6 -30%
3 mẫu
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước IP44 F12X-6 -30%
3 mẫu
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước IP44 F11X-6 -30%
3 mẫu
Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng(IP67) 3P F3132-6 -30%
4 mẫu
MPN-1352 MPN-1352 -40%
999,000 VND
599,400 VND

MPN-1352

2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 3P+N+E IP67 MPN-1152 -40%
437,000 VND
262,200 VND

Ổ cắm gắn nổi 3P+N+E IP67 16A/32A

2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 3P+E IP67 MPN-1142 -40%
399,000 VND
239,400 VND

Ổ cắm gắn nổi 3P+E IP67 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm di động có kẹp giữ dây 380-415V 3P+N+E IP67 -40%
2 mẫu
Ổ cắm di động có kẹp giữ dây 380-415V 3P+N IP67 -40%
2 mẫu
Ổ cắm nối 3P+N+E IP67 MPN-2152 -40%
335,000 VND
201,000 VND

Ổ cắm nối 3P+N+E IP67 16A/32A

2 mẫu
Ổ cắm nối 3P+E IP67 MPN-2142 -40%
264,000 VND
158,400 VND

Ổ cắm nối 3P+E IP67 16A/32A

2 mẫu
Ổ cắm di động có kẹp giữ dây 240V - 2P+E - IP67 MPN-2132 -40%
2 mẫu
Ổ cắm di động có kẹp giữ dây 240V - 2P+E - IP44 MPN-213 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 380/415V 3P+E IP67 MPN-4142 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện loại xéo 380-415V-3P+E IP44 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện loại xéo 220-240V-2P+E IP67 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện loại xéo 220-240V-2P+E IP44 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 380/415V 3P+N+E IP67 MPN-3152 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 380V-415V 3P+E IP67 MPN-3142 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 240V 2P+E IP67 MPN-3132 -40%
2 mẫu
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A2P 555104 555104 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A2P 555107 555107 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A2P 555154 555154 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A2P 555157 555157 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A2P 555184 555184 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A3P 555105 555105 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A3P 555108 555108 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A3P 555155 555155 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A3P 555158 555158 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A3P 555185 555185 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A3P 555188 555188 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A4P 555106 555106 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A4P 555109 555109 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A4P 555156 555156 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A4P 555159 555159 LH
Ổ Cắm Công Nghiệp IP44 16A4P 555186 555186 LH