Ổ cắm công nghiệp

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Ổ Nối Ba Ngã 2P+E 16A 230V IP44 & IP67 PKZM409 -39%
2,048,200 VND
1,249,402 VND

Ổ Nối Ba Ngã 2P+E 16A 230V IP44 & IP67 IP44/ IP67

2 mẫu
Ổ cắm có đế 3P 250V IP66 S56SO310GY -39%
722,700 VND
440,847 VND

Ổ cắm có đế 3P 250V IP66 10/13/15/20/32A

6 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 380-415V 3P+E IP67 -40%
918,000 VND
550,800 VND

Ổ cắm gắn nổi 380-415V 3P+E IP67 63A/125A

2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 240V - 2P+E - IP44 MPN-113 -40%
125,000 VND
75,000 VND

Ổ cắm gắn nổi 240V - 2P+E - IP44 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc 3P 230V/ 5P 400V 6H IP67 F61132-6 -30%
2 mẫu
Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng nghiêng IP44 16A/ 32A F41X-6 -30%
3 mẫu
Ổ cắm nối 3P+E IP67 MPN-2142 -40%
264,000 VND
158,400 VND

Ổ cắm nối 3P+E IP67 16A/32A

2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện loại xéo 3P+E 380/415V IP67 MPN-4342 -40%
2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 240V - 2P+E - IP67 MPN-1132 -40%
366,000 VND
219,600 VND

Ổ cắm gắn nổi 240V - 2P+E - IP67 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 32A F12X2-6 -30%
3 mẫu
Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng 32A-IP44 F32X-6 -30%
3 mẫu
Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng IP44 F31X-6 -30%
3 mẫu
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước IP44 F12X-6 -30%
3 mẫu
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước IP44 F11X-6 -30%
3 mẫu
Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng(IP67) 3P F3132-6 -30%
4 mẫu
MPN-1352 MPN-1352 -40%
999,000 VND
599,400 VND

MPN-1352

2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 3P+N+E IP67 MPN-1152 -40%
437,000 VND
262,200 VND

Ổ cắm gắn nổi 3P+N+E IP67 16A/32A

2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 3P+E IP67 MPN-1142 -40%
399,000 VND
239,400 VND

Ổ cắm gắn nổi 3P+E IP67 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm di động có kẹp giữ dây 380-415V 3P+N+E IP67 -40%
2 mẫu
Ổ cắm di động có kẹp giữ dây 380-415V 3P+N IP67 -40%
2 mẫu
Ổ cắm nối 3P+N+E IP67 MPN-2152 -40%
335,000 VND
201,000 VND

Ổ cắm nối 3P+N+E IP67 16A/32A

2 mẫu
Ổ cắm di động có kẹp giữ dây 240V - 2P+E - IP67 MPN-2132 -40%
2 mẫu
Ổ cắm di động có kẹp giữ dây 240V - 2P+E - IP44 MPN-213 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 380/415V 3P+E IP67 MPN-4142 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện loại xéo 380-415V-3P+E IP44 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện loại xéo 220-240V-2P+E IP67 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện loại xéo 220-240V-2P+E IP44 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 380/415V 3P+N+E IP67 MPN-3152 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 380V-415V 3P+E IP67 MPN-3142 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 240V 2P+E IP67 MPN-3132 -40%
2 mẫu
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng IP44 4P 400V , 3P 400V , 2P 230V PKF16F423 -39%
228,800 VND
139,568 VND

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng IP44 4P 400V , 3P 400V , 2P 230V 4P 400V 16/32A, 3P 400V 16/32A, 2P 230V 16/32A

6 mẫu
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng IP67 2P 230V, 3, 4P 400V PKF -39%
482,900 VND
294,569 VND

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng IP67 2P 230V, 3, 4P 400V 2P 230V 16/32/63/125A, 3P 400V 16/32/63/125A, 4P 400V 16/32/63/125A

12 mẫu
Ổ Nối 2 Ngã 2P+E 16A 230V IP44 & IP67 PKZM403 -39%
2 mẫu
Ổ cắm có đế 5P 500V IP66 S56SO520GY -39%
2,355,100 VND
1,436,611 VND

Ổ cắm có đế 5P 500V IP66 20/32/40A

3 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 4P+E 400V IP67 PKF16W735 -39%
797,500 VND
486,475 VND

Ổ cắm gắn nổi 4P+E 400V IP67 16/32/63/125A

4 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 3P+E 400V IP67 PKF16W734 -39%
688,600 VND
420,046 VND

Ổ cắm gắn nổi 3P+E 400V IP67 16/32/63/125A

4 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 2P+E 230V IP67 PKF16W723 -39%
622,600 VND
379,786 VND

Ổ cắm gắn nổi 2P+E 230V IP67 16/32/63/125A

4 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 4P + E 400V IP44 PKF16W435 -39%
404,800 VND
246,928 VND

Ổ cắm gắn nổi 4P + E 400V IP44 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 3P + E 400V IP44 PKF16W434 -39%
389,400 VND
237,534 VND

Ổ cắm gắn nổi 3P + E 400V IP44 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 2P + E 230V IP44 PKF PKF16W423 -39%
311,300 VND
189,893 VND

Ổ cắm gắn nổi 2P + E 230V IP44 PKF 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P + E 400V IP67 PKF16G735 -39%
634,700 VND
387,167 VND

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P + E 400V IP67 16/32/63/125A

4 mẫu
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 3P + E 400V IP67 PKF16G734 -39%
554,400 VND
338,184 VND

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 3P + E 400V IP67 16/32/63/125A

4 mẫu
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 2P + E 230V IP67 PKF16G723 -39%
482,900 VND
294,569 VND

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 2P + E 230V IP67 16/32/63/125A

4 mẫu
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P + E 400V IP44 PKF16G435 -39%
2 mẫu
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 3P + E 400V IP44 PKF16G434 -39%
2 mẫu
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 2P + E 230V IP44 PKF16G423 -39%
2 mẫu