Ổ cắm công nghiệp

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Ổ cắm gắn nổi 3P-380/415V IP67 MPN-1252 -40%
531,100 VND
318,660 VND

Ổ cắm gắn nổi 3P-380/415V IP67 32A/63A/125A

5 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 240V - 2P+E - IP44 MPN-113 -40%
131,700 VND
79,020 VND

Ổ cắm gắn nổi 240V - 2P+E - IP44 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc 3P 230V/ 5P 400V 6H IP67 F61132-6 -30%
1,600,000 VND
1,120,000 VND

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc 3P 230V/ 5P 400V 6H IP67 16A 3P/32A 5P

2 mẫu
Ổ Nối Ba Ngã 2P+E 16A 230V IP44 & IP67 PKZM409 -35%
1,932,700 VND
1,256,255 VND

Ổ Nối Ba Ngã 2P+E 16A 230V IP44 & IP67 IP44/ IP67

2 mẫu
Ổ cắm có đế 3P 250V IP66 S56SO310GY -35%
682,000 VND
443,300 VND

Ổ cắm có đế 3P 250V IP66 10/13/15/20/32A

6 mẫu
Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng nghiêng IP44 16A/ 32A F41X-6 -30%
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 240V 2P+E IP67 MPN-3132 -40%
282,200 VND
169,320 VND

Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 240V 2P+E IP67 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 3P+N+E IP67 MPN-1152 -40%
359,000 VND
215,400 VND

Ổ cắm gắn nổi 3P+N+E IP67 16A/32A

2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 3P+E IP67 MPN-1142 -40%
329,000 VND
197,400 VND

Ổ cắm gắn nổi 3P+E IP67 MPN-1142 16/32A

Ổ cắm nối 3P+N+E IP44 MPN-215 -40%
142,800 VND
85,680 VND

Ổ cắm nối 3P+N+E IP44 16/32/63/125A

2 mẫu
Ổ cắm nối 3P+N+E IP67 MPN-2152 -40%
273,000 VND
163,800 VND

Ổ cắm nối 3P+N+E IP67 16A/32A

2 mẫu
Ổ cắm nối 3P+E IP67 MPN-2142 -40%
217,000 VND
130,200 VND

Ổ cắm nối 3P+E IP67 16A/32A

2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 380/415V 3P+E IP67 MPN-4142 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 380/415V 3P+N+E IP67 MPN-4152 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 380/415V 3P+N+E IP67 MPN-3152 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 380V-415V 3P+E IP67 MPN-3142 -40%
262,000 VND
157,200 VND

Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 380V-415V 3P+E IP67 16/32A

2 mẫu
Nút che ổ cắm công nghiệp loại bắt tường IP44 MPN-C -40%
Ổ cắm gắn nổi 380/415V - 3P+N+E - IP44 MPN-115 -40%
160,500 VND
96,300 VND

Ổ cắm gắn nổi 380/415V - 3P+N+E - IP44 16A/32A

2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 380/415V - 3P+E - IP44 MPN-114 -40%
150,500 VND
90,300 VND

Ổ cắm gắn nổi 380/415V - 3P+E - IP44 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 240V - 2P+E - IP67 MPN-1132 -40%
372,800 VND
223,680 VND

Ổ cắm gắn nổi 240V - 2P+E - IP67 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm nối  3P  380/415V - 3P+N+E/3P+E- IP67 MPN-2342 -40%
707,100 VND
424,260 VND

Ổ cắm nối 3P 380/415V - 3P+N+E/3P+E- IP67

5 mẫu
Ổ cắm nối  3P+E  IP44 MPN-214 -40%
120,800 VND
72,480 VND

Ổ cắm nối 3P+E IP44 16A/32A

2 mẫu
Ổ cắm di động có kẹp giữ dây 240V - 2P+E - IP67 MPN-2132 -40%
232,400 VND
139,440 VND

Ổ cắm di động có kẹp giữ dây 240V - 2P+E - IP67 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm di động có kẹp giữ dây 240V - 2P+E - IP44 MPN-213 -40%
95,200 VND
57,120 VND

Ổ cắm di động có kẹp giữ dây 240V - 2P+E - IP44 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện loại xéo 3P+E 380/415V IP67 MPN-4342 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện loại xéo 3P IP44 MPN-424 -40%
127,300 VND
76,380 VND

Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện loại xéo 3P IP44 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện loại xéo 2P IP67 MPN-X -40%
215,800 VND
129,480 VND

Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện loại xéo 2P IP67 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện loại xéo 2P IP44 MPN-X -40%
117,300 VND
70,380 VND

Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện loại xéo 2P IP44 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 63A 380/415V 3P+N+E - IP67 MPN-3352 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 63A 380/415V - 3P+E - IP67 MPN-3342 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện  380/415V - 3P+N+E IP44 MPN-315 -40%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 380V-415V 3P+E IP44 MPN-314 -40%
126,000 VND
75,600 VND

Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 380V-415V 3P+E IP44 16/32A

2 mẫu