Ổ cắm công nghiệp

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Ổ cắm gắn nổi 380-415V 3P+E IP67 MPN-1342 -30%
1,009,800 VND
706,860 VND

Ổ cắm gắn nổi 380-415V 3P+E IP67 63A/125A

2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 240V - 2P+E - IP44 MPN-113 -30%
137,500 VND
96,250 VND

Ổ cắm gắn nổi 240V - 2P+E - IP44 16/32A

2 mẫu
Ổ Nối Ba Ngã 2P+E 16A 230V IP44 & IP67 PKZMx09 -39%
2,048,200 VND
1,249,402 VND

Ổ Nối Ba Ngã 2P+E 16A 230V IP44 & IP67 IP44/ IP67

2 mẫu
Ổ cắm có đế 3P 250V IP66 S56SO310GY -39%
722,700 VND
440,847 VND

Ổ cắm có đế 3P 250V IP66 10/13/15/20/32A

6 mẫu
Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc 3P 230V/ 5P 400V 6H IP67 F61132-6 -30%
2 mẫu
Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng nghiêng IP44 16A/ 32A F41X-6 -30%
3 mẫu
MPN-1352 MPN-1352 -30%
1,098,900 VND
769,230 VND

MPN-1352

2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 3P+N+E IP67 MPN-1152 -30%
480,700 VND
336,490 VND

Ổ cắm gắn nổi 3P+N+E IP67 16A/32A

2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 3P+E IP67 MPN-1142 -30%
438,900 VND
307,230 VND

Ổ cắm gắn nổi 3P+E IP67 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm nối 3P+N+E IP67 MPN-2152 -30%
368,500 VND
257,950 VND

Ổ cắm nối 3P+N+E IP67 16A/32A

2 mẫu
Ổ cắm nối 3P+E IP67 MPN-2142 -30%
290,400 VND
203,280 VND

Ổ cắm nối 3P+E IP67 16A/32A

2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 380/415V 3P+E IP67 MPN-4142 -30%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 380V-415V 3P+E IP67 MPN-3142 -30%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 380/415V 3P+N+E IP67 MPN-3152 -30%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 63A 380/415V 3P+N+E - IP67 MPN-3352 -30%
2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 240V - 2P+E - IP67 MPN-1132 -30%
402,600 VND
281,820 VND

Ổ cắm gắn nổi 240V - 2P+E - IP67 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm di động có kẹp giữ dây 380-415V 3P+N IP67 MPN-2342 -30%
2 mẫu
Ổ cắm di động có kẹp giữ dây 240V - 2P+E - IP67 MPN-2132 -30%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện loại xéo 220-240V-2P+E IP67 MPN-4132 -30%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 240V 2P+E IP67 MPN-3132 -30%
2 mẫu
Ổ cắm nối 3P+N+E IP44 MPN-215 -30%
157,300 VND
110,110 VND

Ổ cắm nối 3P+N+E IP44 16/32/63/125A

2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 380/415V - 3P+E - IP44 MPN-114 -30%
167,200 VND
117,040 VND

Ổ cắm gắn nổi 380/415V - 3P+E - IP44 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm nối 3P+E IP44 MPN-214 -30%
126,500 VND
88,550 VND

Ổ cắm nối 3P+E IP44 16A/32A

2 mẫu
Ổ cắm di động có kẹp giữ dây 240V - 2P+E - IP44 MPN-213 -30%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện loại xéo 3P+E 380/415V IP67 MPN-4342 -30%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện loại xéo 380-415V-3P+E IP44 MPN-414 -30%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 63A 380/415V - 3P+E - IP67 MPN-3342 -30%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 380V-415V 3P+E IP44 MPN-314 -30%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 240V 2P+E IP44 MPN-313 -30%
2 mẫu
Ổ cắm di động có kẹp giữ dây 380-415V 3P+N+E IP67 -30%
2 mẫu
Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện loại xéo 220-240V-2P+E IP44 -30%
2 mẫu
Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng(IP67) 16A F31xx-6 -30%
3 mẫu
Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng(IP67) 32A F32xx-6 -30%
3 mẫu
Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng(IP67) 32A F33x - 6 -30%
3 mẫu
Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng(IP67) 125A F34x - 6 -30%
3 mẫu
Ổ cắm nối loại kín nước 2P 24/42V 10H IP66/67 F3822-10F9V -30%
Ổ cắm gắn âm có nắp 2P - 16A - 250V - IP54 F105-0B -30%
Ổ Nối 2 Ngã 2P+E 16A 230V IP44 & IP67 PKZMx03 -39%
2 mẫu
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng IP67 3P 400V PKF16F7xx -39%
4 mẫu
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng IP67 2P 230V PKF16F7xx -39%
4 mẫu
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng IP67 4P 400V PKF -39%
4 mẫu
Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 32A F12X2-6 -30%
3 mẫu
Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng 32A-IP44 F32X-6 -30%
3 mẫu
Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng IP44 F31X-6 -30%
3 mẫu
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước IP44 F12X-6 -30%
3 mẫu
Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước IP44 F11X-6 -30%
3 mẫu