Công tắc công nghiệp

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Công tắc có đế 3P 500V IP66 S56SW310GY -39%
1,026,300 VND
626,043 VND

Công tắc có đế 3P 500V IP66 10/16/20/32/50/63A

6 mẫu
Ổ cắm kết hợp công tắc 3 cực IP66 250V S-315 -30%
2 mẫu
Công tắc có đế 2P 500V IP66 S56SW220GY -39%
1,084,600 VND
661,606 VND

Công tắc có đế 2P 500V IP66 20/32/50A

4 mẫu
Công tắc có đế 1P 250V IP66 S56SW110GY -39%
745,800 VND
454,938 VND

Công tắc có đế 1P 250V IP66 10/20/32A

3 mẫu
Ổ cắm có công tắc 5P 500V IP66 S56C520GY -39%
4,955,500 VND
3,022,855 VND

Ổ cắm có công tắc 5P 500V IP66 20/32/40A

3 mẫu
Ổ cắm có công tắc 4P 500V IP66 S56C420GY -39%
2,752,200 VND
1,678,842 VND

Ổ cắm có công tắc 4P 500V IP66 20/32/50A

3 mẫu
Công tắc quang điện 230V-3A EE8123-821 -30%
Ổ cắm có công tắc 3P 250V IP66 S56C310GY -39%
1,353,000 VND
825,330 VND

Ổ cắm có công tắc 3P 250V IP66 10/13/15/20/32A

6 mẫu
  • 1-9/9