Ổ cắm công nghiệp

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Ổ cắm đôi có dây nối đất 15A - 125VAC WN1518R -30%
270,000 VND
189,000 VND

Ổ cắm đôi có dây nối đất 15A - 125VAC WN1518R

Ổ cắm chuyên dùng WK1330 -30%
510,000 VND
357,000 VND

Ổ cắm chuyên dùng WK1330

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc 3P 230V/ 5P 400V 6H IP67 F61132-6 -30%
1,600,000 VND
1,120,000 VND

Ổ cắm công nghiệp kèm công tắc 3P 230V/ 5P 400V 6H IP67 16A 3P/32A 5P

2 mẫu
Ổ Nối Ba Ngã 2P+E 16A 230V IP44 & IP67 PKZM409 -35%
1,932,700 VND
1,256,255 VND

Ổ Nối Ba Ngã 2P+E 16A 230V IP44 & IP67 IP44/ IP67

2 mẫu
Ổ Nối 2 Ngã 2P+E 16A 230V IP44 & IP67 PKZM403 -35%
1,584,000 VND
1,029,600 VND

Ổ Nối 2 Ngã 2P+E 16A 230V IP44 & IP67

2 mẫu
Ổ cắm có đế 5P 500V IP66 S56SO520GY -35%
2,222,000 VND
1,444,300 VND

Ổ cắm có đế 5P 500V IP66 20/32/40A

3 mẫu
Ổ cắm có đế 4P 500V IP66 S56SO420GY -35%
1,419,000 VND
922,350 VND

Ổ cắm có đế 4P 500V IP66 20/32/50A

3 mẫu
Ổ cắm có đế 3P 250V IP66 S56SO310GY -35%
682,000 VND
443,300 VND

Ổ cắm có đế 3P 250V IP66 10/13/15/20/32A

6 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 4P+E 400V IP67 PKF16W735 -35%
752,400 VND
489,060 VND

Ổ cắm gắn nổi 4P+E 400V IP67 16/32/63/125A

4 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 3P+E 400V IP67 PKF16W734 -35%
650,100 VND
422,565 VND

Ổ cắm gắn nổi 3P+E 400V IP67 16/32/63/125A

4 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 2P+E 230V IP67 PKF16W723 -35%
587,400 VND
381,810 VND

Ổ cắm gắn nổi 2P+E 230V IP67 16/32/63/125A

4 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 4P + E 400V IP44 PKF16W435 -35%
381,700 VND
248,105 VND

Ổ cắm gắn nổi 4P + E 400V IP44 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 3P + E 400V IP44 PKF16W434 -35%
367,400 VND
238,810 VND

Ổ cắm gắn nổi 3P + E 400V IP44 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm gắn nổi 2P + E 230V IP44 PKF PKF16W423 -35%
293,700 VND
190,905 VND

Ổ cắm gắn nổi 2P + E 230V IP44 PKF 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P + E 400V IP67 PKF16G735 -35%
598,400 VND
388,960 VND

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P + E 400V IP67 16/32/63/125A

4 mẫu
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 3P + E 400V IP67 PKF16G734 -35%
522,500 VND
339,625 VND

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 3P + E 400V IP67 16/32/63/125A

4 mẫu
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 2P + E 230V IP67 PKF16G723 -35%
455,400 VND
296,010 VND

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 2P + E 230V IP67 16/32/63/125A

4 mẫu
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P + E 400V IP44 PKF16G435 -35%
262,900 VND
170,885 VND

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P + E 400V IP44 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 3P + E 400V IP44 PKF16G434 -35%
240,900 VND
156,585 VND

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 3P + E 400V IP44 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 2P + E 230V IP44 PKF16G423 -35%
215,600 VND
140,140 VND

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 2P + E 230V IP44 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm nối 4P+E 400V IP67 PKFx PKF16M735 -35%
557,700 VND
362,505 VND

Ổ cắm nối 4P+E 400V IP67 PKFx 16/32/63/125A

4 mẫu
Ổ cắm nối 3P + E 400V IP67 PKF16M734 -35%
479,600 VND
311,740 VND

Ổ cắm nối 3P + E 400V IP67 16/32/63/125A

4 mẫu
Ổ cắm nối 2P + E 230V IP67 PKF16M723 -35%
427,900 VND
278,135 VND

Ổ cắm nối 2P + E 230V IP67 16/32/63/125A

4 mẫu
Ổ cắm nối 4P + E 400V IP44 PKF16M435 -35%
287,100 VND
186,615 VND

Ổ cắm nối 4P + E 400V IP44 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm nối 3P + E 400V IP44 PKF16M434 -35%
246,400 VND
160,160 VND

Ổ cắm nối 3P + E 400V IP44 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm nối di động 2P + E 230V PKF16M423 -35%
216,700 VND
140,855 VND

Ổ cắm nối di động 2P + E 230V 16/32A

2 mẫu
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng IP44 4P 400V , 3P 400V , 2P 230V PKF16F423 -35%
215,600 VND
140,140 VND

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng IP44 4P 400V , 3P 400V , 2P 230V 4P 400V 16/32A, 3P 400V 16/32A, 2P 230V 16/32A

6 mẫu
Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng IP67 2P 230V, 3, 4P 400V PKF -35%
455,400 VND
296,010 VND

Ổ cắm gắn âm dạng nghiêng IP67 2P 230V, 3, 4P 400V 2P 230V 16/32/63/125A, 3P 400V 16/32/63/125A, 4P 400V 16/32/63/125A

12 mẫu
Tụ điện phân phối IP44 NDB313-232 -30%
875,000 VND
612,500 VND

Tụ điện phân phối IP44 NDB313-232

Ổ cắm cố định gắn âm IP67 3P+N+E 32A 380/415V MPN-4252 -40%
420,500 VND
252,300 VND

Ổ cắm cố định gắn âm IP67 3P+N+E 32A 380/415V MPN-4252 32A

Ổ cắm nối loại không kín nước 16A - 3P - 230V - 6H - IP44 F213-6ECO -30%
Bộ tủ điện phân phối 3 ổ cắm 3P 16A IP44 PCE NDB313 -30%
590,000 VND
413,000 VND

Bộ tủ điện phân phối 3 ổ cắm 3P 16A IP44 PCE NDB313

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước IP44 F11X-6 -30%
135,000 VND
94,500 VND

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước IP44 F11X-6 3P/4P/5P

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước IP44 F12X-6 -30%
187,000 VND
130,900 VND

Ổ cắm gắn nổi loại không kín nước IP44 F12X-6 3P/4P/5P

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng IP44 F31X-6 -30%
140,000 VND
98,000 VND

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng IP44 F31X-6 3P/4P/5P

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng 32A-IP44 F32X-6 -30%
175,000 VND
122,500 VND

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng thẳng 32A-IP44 F32X-6 3P/4P/5P

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng nghiêng 16A F41X-6 -30%
157,000 VND
109,900 VND

Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng nghiêng 16A F41X-6 3P/4P/5P

Ổ cắm gắn âm 16A/32A- 6H - IP67 - Dạng nghiêng F4XX2-6F78 -30%
235,000 VND
164,500 VND

Ổ cắm gắn âm 16A/32A- 6H - IP67 - Dạng nghiêng F4XX2-6F78 3P - 230V/4P/5P - 400V

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng (IP67) 63A F43X-6.. -30%
620,000 VND
434,000 VND

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng (IP67) 63A F43X-6.. 3P - 230V/4P/5P - 400V

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 32A F12X2-6 -30%
550,000 VND
385,000 VND

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 32A F12X2-6 3P/4P/5P

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 63A F13X-6 -30%
980,000 VND
686,000 VND

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 63A F13X-6 3/4/5P

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 125A F14X-6 -30%
980,000 VND
686,000 VND

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 125A F14X-6 3/4/5P

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng(IP67) 5P F3152-6/ F3252 - 6/ F335 - 6/ F345 - 6  -30%
Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng(IP67) 4P F3142-6/F3232 - 6/F334 - 6/F344 - 6 -30%
Ổ cắm gắn âm loại không kín nước dạng nghiêng IP44 16A/ 32A F41X-6 -30%
Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng(IP67) 3P F3132-6 -30%
325,000 VND
227,500 VND

Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng thẳng(IP67) 3P F3132-6 16A/32A/63A/125A

Ổ cắm loại cố định bắt trên bảng điện 240V 2P+E IP67 MPN-3132 -40%
Ổ cắm di động có kẹp giữ dây 240V - 2P+E - IP67 MPN-2132 -40%
347,800 VND
208,680 VND

Ổ cắm di động có kẹp giữ dây 240V - 2P+E - IP67 MPN-2132 16/32A

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 16A F11X2-6 -30%
407,000 VND
284,900 VND

Ổ cắm gắn nổi loại kín nước(IP67) 16A F11X2-6 3P/4P/5P

Ổ cắm cho Container loại kín nước 32A - 4P - 440V - 3H - IP67 F2242-3V -30%