Ổ cắm kéo dài

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Từ khóa: ổ cắm kéo dài lioa, ổ cắm kéo dài chuyên dụng
Ổ cắm kéo dài 40 mét IP 44 tiết diện dây 1.5 mm IMT33158 -37%
Ổ cắm nối dây đa năng -30%
459,600 VND
321,720 VND

Ổ cắm nối dây đa năng

Ổ cắm di động 4 ổ cắm đơn đa năng dây dài 15m AMRL-15 -30%
Ổ cắm di động 4 ổ cắm đơn đa năng dây dài 10m AMRL-10 -30%
Ổ cắm di động 3 ổ cắm 2 chấu + 3 ổ cắm đa năng AM6S2 -30%
Ổ cắm di động 6 ổ cắm 3 chấu AM6S1 -30%
Ổ cắm có dây, 3 ổ cắm - 2 USB, 250VAC - 16A WCHG243322W-VN -30%
Ổ cắm kéo dài quay tay Rulo LiOa cuộn dây và ổ cắm 1 pha 3 dây 16A QT1P16CCA QT1P16CCA -20%
2 mẫu
Ổ cắm kéo dài quay tay Rulo LiOa cuộn dây và ổ cắm 1 pha 3 dây 25A QT1P25CCA QT1P25CCA -20%
2 mẫu
Ổ cắm kéo dài quay tay Rulo LiOA cuộn dây và ổ cắm 1 pha 3 dây 25A QN1P25CCA QN1P25CCA -20%
2 mẫu
Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu RULO LiOA, loại chống xoắn dây QTX2025 -20%
2 mẫu
Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu RULO LiOA, loại dùng cho công trường QT2025 -20%
2 mẫu
Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu RULO LiOA, loại phổ thông QT30-2-10A -20%
5 mẫu
Ổ cắm kéo dài quay tay kiểu RULO LiOA, loại phổ thông QN20-2-10A -20%
5 mẫu
Ổ cắm kéo dài quay tay LiOA cuộn dây kín, kiểu xách tay XTD10-2-10A -20%
6 mẫu
Ổ cắm kéo dài quay tay LiOA cuộn dây kín, kiểu đĩa bay DB32-15A -20%
5 mẫu
Ổ cắm kéo dài quay tay LiOA cuộn dây kín 3 mét 10A OQMN3-3	-20%
Cáp công trường LiOA 15A 50 mét, loại quay tay, không chân QTX5015 -20%
Cáp công trường LiOA 15A (10-15 mét) CCT10-2-15A -20%
2 mẫu
Ổ cắm công trường đa năng LiOA 15A (5-15 mét) S2TH5-2 -20%
3 mẫu
Cáp nối dài công suất 15A (3m-15m) C3-2-15A -20%
4 mẫu
Cáp nối dài công suất 10A (3m-15m) C3-2-10A -20%
4 mẫu
Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ-Nhật, 8 ổ cắm 3 mét LiOa 8UC 8UC -20%
2 mẫu
Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ-Nhật, 6 ổ cắm 3 mét LiOa 6UC 6UC -20%
2 mẫu
Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ-Nhật, 6 ổ cắm 3 mét LiOa 6U 6U -20%
2 mẫu
Ổ cắm kéo dài tiêu chuẩn Mỹ-Nhật, 6 ổ cắm 3 mét LiOa 6UBC 6UBC -20%
2 mẫu