Đèn chùm Phụng Nam Lighting

Đèn Trang Trí Phụng Nam Lighting

Đèn chùm Ø60*H70-100cm-Led 128W 99234/32 -30%
Đèn chùm Ø56*H60-100cm-Led 122W 99239/8 -30%
Đèn chùm Ø62*H60-100cm-Led 101W 99238/6 -30%
Đèn chùm Ø43*H55-85cm-Led 45W 99237/8 -30%
Đèn chùm Ø50*H60-80cm-Led 280W 99236/12 -30%
Đèn chùm Ø62*H60-90cm-Led 104W 99235/8 -30%
Đèn chùm Ø80*H80-140cm, E14*6pcs 99273/6 -30%
Đèn chùm Ø90*H95-150cm, E14*18pcs 99271/8 -30%
Đèn chùm Ø60*H80-140cm,E14*6pcs 99272/6 -30%
Đèn chùm led 81W, Ø70*H55-95cm 99244/8 -30%
Đèn chùm Ø80*H75-110cm-E14*6pcs 99171/8 -30%
Đèn chùm Ø80*H75-125cm-E14*8pcs 99218/8 -30%
20,880,000 VND
14,616,000 VND

Đèn chùm Ø80*H75-125cm-E14*8pcs 99218/8

Đèn chùm nến Ø66*H60-95cm-E14*6pcs 99044/6 -30%
Đèn chùm Ø80*H75-125cm-E14*8pcs 99217/8 -30%
16,980,000 VND
11,886,000 VND

Đèn chùm Ø80*H75-125cm-E14*8pcs 99217/8

Đèn chùm nến Ø75*H50-80cm-E14*6pcs 99173/6 -30%
Đèn chùm Ø80*H75-125cm-E14*8pcs 99219/8 -30%
15,720,000 VND
11,004,000 VND

Đèn chùm Ø80*H75-125cm-E14*8pcs 99219/8

Đèn chùm Ø80*H50-110cm-E14*8pcs 99216/8 -30%
19,440,000 VND
13,608,000 VND

Đèn chùm Ø80*H50-110cm-E14*8pcs 99216/8

Đèn chùm Ø65*H55-80cm-E14*6pcs 99045/6 -30%
14,520,000 VND
10,164,000 VND

Đèn chùm Ø65*H55-80cm-E14*6pcs 99045/6

Đèn chùm Ø82*H90-130cm-E14*8pcs 99215/8 -30%
22,680,000 VND
15,876,000 VND

Đèn chùm Ø82*H90-130cm-E14*8pcs 99215/8

Đèn chùm led 100W, Ø70*H60-110cm 99248/12 -30%
Đèn chùm Ø50*H60-95cm-E14*6pcs 99220/6 -30%
Đèn chùm led Ø64*H48-148cm 99233/6 -30%
13,320,000 VND
9,324,000 VND

Đèn chùm led Ø64*H48-148cm 99233/6

Đèn chùm Ø60-G4(12V) *12pcs 99051/12 -30%
15,960,000 VND
11,172,000 VND

Đèn chùm Ø60-G4(12V) *12pcs 99051/12

Đèn chùm Ø50*H70-G4*6pcs 99050/5 -30%
14,280,000 VND
9,996,000 VND

Đèn chùm Ø50*H70-G4*6pcs 99050/5

Đèn chùm Ø80*H60-100cm-E14*8pcs 99201/8 -30%
15,360,000 VND
10,752,000 VND

Đèn chùm Ø80*H60-100cm-E14*8pcs 99201/8

Đèn chùm Ø70*H75-100cm-E14*6pcs 99207/6 -30%
14,880,000 VND
10,416,000 VND

Đèn chùm Ø70*H75-100cm-E14*6pcs 99207/6

Đèn chùm Ø75*H70-120cm-E14*8pcs 99203/8 -30%
15,720,000 VND
11,004,000 VND

Đèn chùm Ø75*H70-120cm-E14*8pcs 99203/8

Đèn chùm Ø76*H80-140cm-E14*6pcs 99208/6 -30%
24,840,000 VND
17,388,000 VND

Đèn chùm Ø76*H80-140cm-E14*6pcs 99208/6

Đèn chùm Led 27W, Ø80*H80-110cm-E27*8pcs (KIM) 19950/8 -30%
Đèn chùm Ø80*H75-115cm-E14*8pcs 99152/8 -30%
16,530,000 VND
11,571,000 VND

Đèn chùm Ø80*H75-115cm-E14*8pcs 99152/8

Đèn chùm Ø65*H70-110cm-E14*6pcs 99154/6 -30%
19,250,000 VND
13,475,000 VND

Đèn chùm Ø65*H70-110cm-E14*6pcs 99154/6

Đèn chùm Ø77*H75-140cm-E14*8pcs 99206/8 -30%
32,110,000 VND
22,477,000 VND

Đèn chùm Ø77*H75-140cm-E14*8pcs 99206/8

Đèn chùm chao Ø90*H80-115cm-Led 48W-E27*15pcs ( KIM ) 19947/15 -30%
Đèn chùm chao Ø70*H80-105cm-Led 21W-E27*6pcs ( KIM ) 19949/6 -30%
Đèn chùm chao Ø105*H75-105cm-Led 3W-E14*15pcs 99242/15 -30%
Đèn chùm Ø79*H80-130cm-E14*8pcs 99270/8 -30%
30,500,000 VND
21,350,000 VND

Đèn chùm Ø79*H80-130cm-E14*8pcs 99270/8

Đèn chùm Ø70*H75-100cm-E14*6pcs 99204/6 -30%
Đèn chùm Ø150*H255-355cm-E14*32pcs 99262/32 -30%
Đèn chùm chao Ø80*H75-95cm-Led 5W-E14*8pcs 99240/8 -30%
Đèn chùm Ø90*H100-150cm-E14*15pcs 99157/5+10 -30%

Thương hiệu Đèn Trang Trí

Đèn Trang Trí Anfaco Đèn Trang Trí Roman Đèn Trang Trí Phụng Nam Lighting Đèn Trang Trí TLC Lighting Đèn Trang Trí TCL Đèn Trang Trí Sonata Đèn Trang Trí Duhal Đèn Trang Trí Paragon Đèn Trang Trí Nam Long NetViet Đèn Trang Trí Noah Lighting Đèn Trang Trí Sano Đèn Trang Trí Hufa Đèn Trang Trí Megaman Đèn Trang Trí Rạng Đông Đèn Trang Trí OPPLE Đèn Trang Trí Kingled Đèn Trang Trí Philips Đèn Trang Trí Panasonic Đèn Trang Trí HC Lighting
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Đèn Trang Trí