Đèn Trang Trí Hufa

Đèn chùm pha lê Ø500*H390+300, E14*8 LED SMD, 61 Hạt CFL 1836 40%
15,430,000 VND
9,258,000 VND

Đèn chùm pha lê Ø500*H390+300, E14*8 LED SMD, 61 Hạt CFL 1836

Đèn chùm pha lê Ø500*H380+300, E14*8 LED SMD, 34 Hạt CFL 1825 40%
16,000,000 VND
9,600,000 VND

Đèn chùm pha lê Ø500*H380+300, E14*8 LED SMD, 34 Hạt CFL 1825

Đèn chùm pha lê Ø700*H1000, E14*18 LED SMD, 128 Hạt CFL 1221 40%
11,400,000 VND
6,840,000 VND

Đèn chùm pha lê Ø700*H1000, E14*18 LED SMD, 128 Hạt CFL 1221

Đèn chùm pha lê Ø500*H600, E14*7 LED SMD, 91 hạt pha lê CFL 3510 40%
5,914,000 VND
3,548,400 VND

Đèn chùm pha lê Ø500*H600, E14*7 LED SMD, 91 hạt pha lê CFL 3510

Đèn chùm pha lê Ø800*H1100, E14*17 LED SMD, 409 Hạt CFL 13279 40%
24,286,000 VND
14,571,600 VND

Đèn chùm pha lê Ø800*H1100, E14*17 LED SMD, 409 Hạt CFL 13279

Đèn chùm pha lê Ø500*H600, E14*7 LED SMD, 61 hạt pha lê CFL 1228 40%
6,686,000 VND
4,011,600 VND

Đèn chùm pha lê Ø500*H600, E14*7 LED SMD, 61 hạt pha lê CFL 1228

Đèn chùm pha lê Ø800*H1110, E14*27 LED SMD, 442 Hạt CFL 13215 40%
21,211,000 VND
12,726,600 VND

Đèn chùm pha lê Ø800*H1110, E14*27 LED SMD, 442 Hạt CFL 13215

Đèn chùm pha lê Ø800*H1000, E14*19 LED SMD, 275 Hạt CFL 7002 40%
15,714,000 VND
9,428,400 VND

Đèn chùm pha lê Ø800*H1000, E14*19 LED SMD, 275 Hạt CFL 7002

Đèn chùm pha lê Ø800*H1500, E14*24 LED SMD, 442 Hạt CFL 89101 40%
20,286,000 VND
12,171,600 VND

Đèn chùm pha lê Ø800*H1500, E14*24 LED SMD, 442 Hạt CFL 89101

Đèn chùm pha lê Ø800*H1000, E14*18 LED SMD,252 Hạt Trắng, 14 Hạt Vàng CFL 1971 40%
Đèn chùm pha lê Ø1000*H1320, E14*45 LED SMD, 545 Hạt CFL 9903 40%
27,428,000 VND
16,456,800 VND

Đèn chùm pha lê Ø1000*H1320, E14*45 LED SMD, 545 Hạt CFL 9903

Đèn chùm pha lê Ø2000*H3000, 2100 hạt pha lê K9 CFL 8188-3 40%
280,000,000 VND
168,000,000 VND

Đèn chùm pha lê Ø2000*H3000, 2100 hạt pha lê K9 CFL 8188-3

Đèn chùm pha lê Ø1500*H2000, 1633 hạt pha lê K9 CFL 8188-2 40%
97,000,000 VND
58,200,000 VND

Đèn chùm pha lê Ø1500*H2000, 1633 hạt pha lê K9 CFL 8188-2

Đèn chùm pha lê Ø1200*H1600, 976 hạt pha lê K9 CFL 8188-1 40%
74,300,000 VND
44,580,000 VND

Đèn chùm pha lê Ø1200*H1600, 976 hạt pha lê K9 CFL 8188-1

Đèn chùm đồng Ø960*H640+450, E27*12 CĐ 881/8+4 40%
15,900,000 VND
9,540,000 VND

Đèn chùm đồng Ø960*H640+450, E27*12 CĐ 881/8+4

Đèn chùm đồng Ø750*H460+450, E27*6 CĐ 881/6 40%
10,800,000 VND
6,480,000 VND

Đèn chùm đồng Ø750*H460+450, E27*6 CĐ 881/6

Đèn chùm đồng Ø820*H400+450, E27*6 CĐ 887/6 40%
8,300,000 VND
4,980,000 VND

Đèn chùm đồng Ø820*H400+450, E27*6 CĐ 887/6

Đèn chùm đồng Ø820*H400+450, E27*8 CĐ 887/8 40%
10,000,000 VND
6,000,000 VND

Đèn chùm đồng Ø820*H400+450, E27*8 CĐ 887/8

Đèn chùm đồng Ø900*H530+450, E27*15 CĐ 887/15 40%
14,600,000 VND
8,760,000 VND

Đèn chùm đồng Ø900*H530+450, E27*15 CĐ 887/15

Đèn chùm pha lê Ø600*H400, E14*13 CFL 1239-1 40%
5,450,000 VND
3,270,000 VND

Đèn chùm pha lê Ø600*H400, E14*13 CFL 1239-1

Đèn chùm pha lê Ø900*W300*H280, LED 60W CFL 1931 40%
8,000,000 VND
4,800,000 VND

Đèn chùm pha lê Ø900*W300*H280, LED 60W CFL 1931

Đèn chùm pha lê Ø800*H520, E14*19 CFL 2233-2 40%
8,850,000 VND
5,310,000 VND

Đèn chùm pha lê Ø800*H520, E14*19 CFL 2233-2

Đèn chùm pha lê Ø600*H420, E14*13 CFL 2233-1 40%
6,000,000 VND
3,600,000 VND

Đèn chùm pha lê Ø600*H420, E14*13 CFL 2233-1

Đèn chùm pha lê Ø600*H400, E14*15 CFL 8097-2 40%
7,700,000 VND
4,620,000 VND

Đèn chùm pha lê Ø600*H400, E14*15 CFL 8097-2

Đèn chùm pha lê Ø800*H400, E14*22 CFL 8097-3 40%
11,200,000 VND
6,720,000 VND

Đèn chùm pha lê Ø800*H400, E14*22 CFL 8097-3

Đèn chùm pha lê Ø500*H400, E14*9 CFL 8097-1 40%
5,700,000 VND
3,420,000 VND

Đèn chùm pha lê Ø500*H400, E14*9 CFL 8097-1

Đèn chùm pha lê Ø800*W400*H350, E14*12 CFL 8096 40%
7,700,000 VND
4,620,000 VND

Đèn chùm pha lê Ø800*W400*H350, E14*12 CFL 8096

Đèn chùm pha lê Ø450*H500+300, E14*6 LED SMD, 59 Hạt CFL 1451 40%
4,715,000 VND
2,829,000 VND

Đèn chùm pha lê Ø450*H500+300, E14*6 LED SMD, 59 Hạt CFL 1451

Đèn chùm pha lê Ø600*H750+300, E14*10 LED SMD, 127 Hạt CFL 85229 40%
7,030,000 VND
4,218,000 VND

Đèn chùm pha lê Ø600*H750+300, E14*10 LED SMD, 127 Hạt CFL 85229

Đèn chùm pha lê Ø500*H600+300, E14*6 LED, 76 Hạt CFL 9003 40%
5,430,000 VND
3,258,000 VND

Đèn chùm pha lê Ø500*H600+300, E14*6 LED, 76 Hạt CFL 9003

Đèn chùm pha lê Ø500*H650+300, E14*6 LED, 100 Hạt CFL 9005 40%
5,430,000 VND
3,258,000 VND

Đèn chùm pha lê Ø500*H650+300, E14*6 LED, 100 Hạt CFL 9005

Đèn chùm pha lê Ø500*H540+300, E14*8 LED, 185 Hạt CFL 9955 M 40%
6,257,000 VND
3,754,200 VND

Đèn chùm pha lê Ø500*H540+300, E14*8 LED, 185 Hạt CFL 9955 M

1 đến 32 trong 2067 records

Xem Đèn Trang Trí các hãng khác

Đèn Trang Trí Nam Long NetViet Đèn Trang Trí Noah Lighting Đèn Trang Trí Philips Đèn Trang Trí Hufa Đèn Trang Trí Sano
XEM TÂT CẢ SẢN PHẨM Đèn Trang Trí