Đèn treo Hufa

Đèn Trang Trí Hufa

Đèn treo trần Ø700+500+300*H900, Led 90W, 3 chế độ ánh sáng TL 5098/3 TL 5098/3 -40%
Đèn treo trần Ø700+500+300*H900, Led 90W, 3 chế độ ánh sáng TL 5097/3 TL 5097/3 -40%
Đèn treo trần L430*H700, Led 36W, 3 chế độ ánh sáng TL 8081 -40%
2,800,000 VND
1,680,000 VND

Đèn treo trần L430*H700, Led 36W, 3 chế độ ánh sáng TL 8081

Đèn treo trần Ø700+550+400*H800, Led 103W TL 5126/3 -40%
4,000,000 VND
2,400,000 VND

Đèn treo trần Ø700+550+400*H800, Led 103W TL 5126/3

Đèn treo trần Ø600*H800, Led 78W TL 5129/3 -40%
2,300,000 VND
1,380,000 VND

Đèn treo trần Ø600*H800, Led 78W TL 5129/3

Đèn treo trần Ø420+280*H1000, Led 110W TL 5132 -40%
2,500,000 VND
1,500,000 VND

Đèn treo trần Ø420+280*H1000, Led 110W TL 5132

Đèn treo trần Ø700+500+300*H900, Led 90W, 3 chế độ ánh sáng TL 5099/3 TL 5099/3 -40%
Đèn treo trần Vuông Ø600*400*200*H900, Led 85W TL 8102 -40%
6,000,000 VND
3,600,000 VND

Đèn treo trần Vuông Ø600*400*200*H900, Led 85W TL 8102

Đèn treo trần Ø700*500*300*H900, Led 95W TL 8109 -40%
6,570,000 VND
3,942,000 VND

Đèn treo trần Ø700*500*300*H900, Led 95W TL 8109

Đèn treo trần Vuông Ø600+400+200*H1000, Led 192W TL 804/3 -40%
8,300,000 VND
4,980,000 VND

Đèn treo trần Vuông Ø600+400+200*H1000, Led 192W TL 804/3

Đèn treo trần Vuông Ø600+400*H700, Led 160W TL 803/2 -40%
6,900,000 VND
4,140,000 VND

Đèn treo trần Vuông Ø600+400*H700, Led 160W TL 803/2

Đèn treo trần Ø600+400+200*H1000, Led 150W TL 801/3 -40%
7,200,000 VND
4,320,000 VND

Đèn treo trần Ø600+400+200*H1000, Led 150W TL 801/3

Đèn treo trần Ø600+400*H700, Led 124W TL 802/2 -40%
5,500,000 VND
3,300,000 VND

Đèn treo trần Ø600+400*H700, Led 124W TL 802/2

Đèn treo trần Ø600*400, Led 60W, ánh sáng vàng ZHL -40%
5,950,000 VND
3,570,000 VND

Đèn treo trần Ø600*400, Led 60W, ánh sáng vàng ZHL

Đèn treo trần Ø600*400*200, Led 75W, ánh sáng vàng JYY -40%
6,000,000 VND
3,600,000 VND

Đèn treo trần Ø600*400*200, Led 75W, ánh sáng vàng JYY

Đèn treo trần Ø400*Ø600*Ø800*Ø600*Ø400*H1500, Led 188W, ánh sáng vàng, vỏ đỏ CTL 006 ĐỎ -40%
Đèn treo trần Ø400*Ø600*Ø800*Ø600*Ø400*H1500, Led 188W, ánh sáng vàng, vỏ đen CTL 006 ĐEN -40%
Đèn treo trần Ø600*400, LED 75W, ánh sáng vàng ZHM -40%
5,800,000 VND
3,480,000 VND

Đèn treo trần Ø600*400, LED 75W, ánh sáng vàng ZHM

Đèn Treo Bàn Ăn L920*W350*H800, E27*3 TBA 868/3 -40%
6,700,000 VND
4,020,000 VND

Đèn Treo Bàn Ăn L920*W350*H800, E27*3 TBA 868/3

Đèn Treo Bàn Ăn Ø450*H250, E27*4 TBA 839 -40%
4,430,000 VND
2,658,000 VND

Đèn Treo Bàn Ăn Ø450*H250, E27*4 TBA 839

Đèn treo trần Led 32W RGB TL 1313/4 TL 1313/4 -40%
2,400,000 VND
1,440,000 VND

Đèn treo trần Led 32W RGB TL 1313/4 TL 1313/4

Đèn treo trần Led 32W RGB TL234/4 TL 234/4 -40%
2,000,000 VND
1,200,000 VND

Đèn treo trần Led 32W RGB TL234/4 TL 234/4

Đèn treo trần Led 36W TL 8019/4 TL 8019/4 -40%
2,570,000 VND
1,542,000 VND

Đèn treo trần Led 36W TL 8019/4 TL 8019/4

Đèn treo trần Led 36W TL 8087/6 TL 8087/6 -40%
2,440,000 VND
1,464,000 VND

Đèn treo trần Led 36W TL 8087/6 TL 8087/6

Đèn treo trần Led 40W, ánh sáng vàng TL 014/8 TL 014/8 -40%
3,000,000 VND
1,800,000 VND

Đèn treo trần Led 40W, ánh sáng vàng TL 014/8 TL 014/8

Đèn treo trần Led 45W, ánh sáng vàng TL 8812/9 Đ TL 8812/9 Đ -40%
2,570,000 VND
1,542,000 VND

Đèn treo trần Led 45W, ánh sáng vàng TL 8812/9 Đ TL 8812/9 Đ

Đèn treo trần Led 45W, ánh sáng vàng TL 8812/9 INOX TL 8812/9 INOX -40%
2,570,000 VND
1,542,000 VND

Đèn treo trần Led 45W, ánh sáng vàng TL 8812/9 INOX TL 8812/9 INOX

Đèn treo trần Ø400*H1000, Led 154W, 3 chế độ ánh sáng TL 5124/7 -40%
Đèn treo trần Ø280*H1000, Led 77W, 3 chế độ ánh sáng TL 5124/3 -40%
Đèn treo trần Led, 3 chế độ ánh sáng TL 221/9 -40%
4,300,000 VND
2,580,000 VND

Đèn treo trần Led, 3 chế độ ánh sáng TL 221/9

Đèn treo trần Led 4000K TL 220/5 TL 220/5 -40%
2,280,000 VND
1,368,000 VND

Đèn treo trần Led 4000K TL 220/5 TL 220/5

Đèn treo trần Led 4000K TL 223/10 TL 223/10 -40%
3,720,000 VND
2,232,000 VND

Đèn treo trần Led 4000K TL 223/10 TL 223/10

Đèn Trang Trí các hãng khác

Đèn Trang Trí Nam Long NetViet Đèn Trang Trí Noah Lighting Đèn Trang Trí Philips Đèn Trang Trí Hufa Đèn Trang Trí Sano
XEM TẤT CẢ SẢN PHẨM Đèn Trang Trí