Catalogue & Bảng giá Duhal

Đèn Led Duhal

Đèn đường Led Duhal 100W SDHQ100 -40%
6,862,000 VND
4,117,200 VND

Đèn đường Led Duhal 100W SDHQ100

Đèn đường Led Duhal 80W SDHQ80 -40%
5,687,000 VND
3,412,200 VND

Đèn đường Led Duhal 80W SDHQ80

Đèn Pha LED SDJD 10W SDJD0101 -40%
207,000 VND
124,200 VND

Đèn Pha LED SDJD 10W SDJD0101

Đèn led bán nguyệt ốp trần Duhal đổi màu SDLD0●01 -40%
3 mẫu
Đèn Led gắn nổi chiếu điểm trang trí 10W DGD0101 -40%
3 mẫu
Đèn Led gắn nổi chiếu điểm trang trí 7W DGD0071 -40%
3 mẫu
Đèn Led gắn nổi chiếu điểm trang trí 5W DGD0051 -40%
3 mẫu
Đèn Led Duhal gắn nổi chiếu sâu trang trí 20W DIB0207 -40%
Đèn Led Duhal gắn nổi chiếu sâu trang trí 15W DIB0157 -40%
Đèn Led Duhal chiếu điểm thanh ray 10W vỏ trắng DIA0105W -40%
Đèn Led Duhal chiếu điểm thanh ray DIA0..3 -40%
1,338,000 VND
802,800 VND

Đèn Led Duhal chiếu điểm thanh ray 10/20/30W

3 mẫu
Đèn Led Duhal chiếu điểm thanh ray DIA0..2 -40%
1,583,000 VND
949,800 VND

Đèn Led Duhal chiếu điểm thanh ray 10/20/30W

3 mẫu
Đèn LED Downlight Âm Trần chiếu điểm 3W SDFN203 -40%
Đèn LED Downlight Âm Trần chiếu điểm 3W SDFA203 -40%
Đèn LED Downlight Âm Trần chiếu điểm 7W SDFC205 -40%
Đèn LED Downlight Âm Trần chiếu điểm 3W SDFC201 -40%
Đèn Led âm trần vuông âm trần chiếu điểm 10W DFC0103 -40%
Đèn led âm trần ( Downlight ) chiếu điểm KDGD -40%
5 mẫu
Đèn LED downlight tròn âm trần chiếu điểm DFC1 4 -40%
2 mẫu
Đèn LED downlight âm trần chiếu điểm 15W DFC1153 -40%
Đèn LED Duhal âm trần trang trí mini 7W DFA1079 -40%
Đèn LED Duhal âm trần trang trí mini 3W DFA1038 -40%
Đèn LED Duhal âm trần trang trí mini 3W BFA1033 -40%
Đèn LED Duhal âm trần trang trí mini 1W BFA1012 -40%
Đèn LED Duhal âm trần trang trí mini 3W BFA0033 -50%
Đèn LED Duhal âm trần trang trí mini 3W BFA1034 -40%
Đèn LED Duhal âm trần trang trí mini DFA1..6 -40%
5 mẫu
Đèn LED Duhal âm trần trang trí mini DFA1..5 -40%
4 mẫu
Đèn LED Duhal âm trần trang trí DFA2..1 -40%
3 mẫu
Đèn LED Duhal âm trần trang trí DFA1..8 -20%
3 mẫu
Đèn LED Duhal âm trần trang trí DFA1..7 -40%
3 mẫu
Đèn LED Duhal âm trần trang trí DFA1..4 -40%
4 mẫu
Đèn LED Duhal âm trần trang trí DFA1..3 -40%
4 mẫu
Đèn LED Duhal âm trần trang trí DFA1..2 -40%
4 mẫu
Đèn LED Duhal âm trần trang trí DFA1..1 -40%
4 mẫu
Đèn LED Duhal âm trần trang trí DFA0..8 -40%
4 mẫu
Đèn LED downlight vuông âm trần cao chiếu sâu BFB -40%
4 mẫu
Đèn LED downlight tròn âm trần cao chiếu sâu BFC -40%
4 mẫu
Máng đèn tán quang LED 60W Chữ Nhật 60x120 SLLA0601 -40%
Máng đèn tán quang LED 45W Vuông 60x60 SLLA0451 -40%