Tủ nhựa

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Tủ điện nhựa âm tường cửa mờ MIP22104T -40%
462,000 VND
277,200 VND

Tủ điện nhựa âm tường cửa mờ 4/6/8/12/18/24/36 đường

7 mẫu
Tủ điện nhựa âm tường Easy9 box EZ9E0104 -35%
187,000 VND
121,550 VND

Tủ điện nhựa âm tường Easy9 box 2/4/8 đường

3 mẫu
Tủ điện nhựa nổi cửa mờ - Minipragma MIP12104T -40%
407,000 VND
244,200 VND

Tủ điện nhựa nổi cửa mờ - Minipragma 4/6/8/12/18/24/36 MCB

7 mẫu
Tụ điện nhựa nổi cửa trắng - Minipragma MIP12104 -40%
407,000 VND
244,200 VND

Tụ điện nhựa nổi cửa trắng - Minipragma 4 MCB/6 MCB/8 MCB/12 MCB/18 MCB/24 MCB/36 MCB

7 mẫu
Tủ điện nhựa âm tường cửa trắng MIP22104 -40%
418,000 VND
250,800 VND

Tủ điện nhựa âm tường cửa trắng MIP22104 4/6/8/12/18/24/36 đường

Tủ điện nắp che màu khói trong, đế sắt chứa 2 - 4 module  E4M 2/4LA
Tủ điện nắp che màu khói trong, đế nhựa chứa 2 - 4 module  E4M 2/4L
Tủ điện nắp che màu trắng, đế sắt chứa 2 - 4 module  E4M 2/4TA
Tủ điện nắp che màu trắng, đế nhựa chứa 2 - 4 module  E4M 2/4T
Hộp nổi chứa 1 MCB 4CC1
33,500 VND
33,500 VND

Hộp nổi chứa 1 MCB 4CC1

Tủ điện mặt nhựa , đế nhựa chứa 2 - 4 module  E4FC 2/4LA -30%
Tủ điện mặt nhựa bóng , đế nhựa chứa 2 - 4 module  E4FC 2/4SA -30%
 Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 2-4 Module V4FC2/4LA -30%
Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa chứa 5-8 Module V4FC5/8SA -30%
Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa chứa 9-12 Module V4FC9/12SA -30%
Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 9-12 Module V4FC9/12LA -30%
Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa chứa 2-4 Module V4FC2/4SA -30%
Tủ điện mặt nhựa , đế nhựa chứa 3 - 6 module  E4FC 3/6LA -30%
Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 5-8 Module V4FC5/8LA -30%
143,000 VND
100,100 VND

Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 5-8 Module V4FC5/8LA

Tụ điện Series T -40%
141,000 VND
84,600 VND

Tụ điện Series T 2--40 đường

Tủ điện mặt nhựa đế nhựa chứa 2-4 modules NDP104P -30%
Tủ điện mặt nhựa đế nhựa chứa 4-8 modules NDP108P -30%
155,000 VND
108,500 VND

Tủ điện mặt nhựa đế nhựa chứa 4-8 modules NDP108P

Tụ điện âm tường TSx TS-X -40%
141,000 VND
84,600 VND

Tụ điện âm tường TSx TS-X 2--40 đường

Tủ điện 36 modun 601114
717,500 VND
717,500 VND

Tủ điện 36 modun 601114

Tủ điện âm tường cửa mờ BEF 4-36 đường BEF4022XX
378,400 VND
378,400 VND

Tủ điện âm tường cửa mờ BEF 4-36 đường BEF4022XX 4-36 đường

Tụ điện âm tường WPx WP-X -40%
650,000 VND
390,000 VND

Tụ điện âm tường WPx WP-X 2--36 đường

Tủ điện 24 modun 601113
607,600 VND
607,600 VND

Tủ điện 24 modun 601113

Tủ điện nhựa nổi cửa trắng BEW4012XX BEW4012XX
421,300 VND
421,300 VND

Tủ điện nhựa nổi cửa trắng BEW4012XX BEW4012XX 4-36 đường

Tủ điện nhựa nổi cửa mờ BEW4022XX BEW4022XX
421,300 VND
421,300 VND

Tủ điện nhựa nổi cửa mờ BEW4022XX BEW4022XX

Tủ điện âm tường cửa trắng BEF4012XX BEF4012XX
378,400 VND
378,400 VND

Tủ điện âm tường cửa trắng BEF4012XX BEF4012XX 4-36 đường

Tụ điện Series E EMC2 -40%
135,000 VND
81,000 VND

Tụ điện Series E EMC2 2/3/4/6/9/13/18 đường

Phím che đơn modun MCB 1660
26,950 VND
26,950 VND

Phím che đơn modun MCB 1660

Cầu nối dây 601290
81,200 VND
81,200 VND

Cầu nối dây 601290

Khóa cửa 1966
174,300 VND
174,300 VND

Khóa cửa 1966

Tủ điện 12 modun 601112
360,500 VND
360,500 VND

Tủ điện 12 modun 601112