Tủ điện nhựa

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Tủ điện MPE Series TS 2-4 cực TS-4 -40%
Tủ điện nhựa âm tường cửa mờ MIP22104T -45%
438,900 VND
241,395 VND

Tủ điện nhựa âm tường cửa mờ 4/6/8/12/18/24/36 đường

7 mẫu
Tủ điện mặt nhựa , đế nhựa chứa 4 - 8 module  E4FC 4/8LA -30%
Tủ điện mặt nhựa đế nhựa chứa 4-8 modules NDP108P -30%
Tủ điện MPE âm tường chứa MCB 33-40 cực T40 -40%
Tủ điện MPE chống thấm 25-36 cực 380x110mm WP-36 -40%
Tủ điện MPE series TN 1-2 cực 125x85mm TN-2 -40%
Tủ điện MPE series TN 3-4 cực 124x85mm TN-4 -40%
Tủ điện MPE âm tường chứa MCB 2-4 cực T4 -40%
170,500 VND
102,300 VND

Tủ điện MPE âm tường chứa MCB 2-4 cực T4 2--40 đường

Tủ điện MPE Series TS 11-14 cực TS-14 -40%
Tủ điện MPE Series TS 7-12 cực TS-12 -40%
Tủ điện âm tường Schneider 8 đến 36 đường EZ9E108S2F -45%
5 mẫu
Tủ điện nhựa nổi cửa mờ - Minipragma MIP12104T -40%
427,900 VND
256,740 VND

Tủ điện nhựa nổi cửa mờ - Minipragma 4/6/8/12/18/24/36 MCB

7 mẫu
Tụ điện nhựa nổi cửa trắng - Minipragma MIP12104 -40%
427,900 VND
256,740 VND

Tụ điện nhựa nổi cửa trắng - Minipragma 4/6/8/12/18/24/36 MCB

7 mẫu
Tủ điện nhựa âm tường cửa trắng MIP22104 -45%
438,900 VND
241,395 VND

Tủ điện nhựa âm tường cửa trắng 4/6/8/12/18/24/36 đường

7 mẫu
Cầu nối dây 601290 LH
138,600 VND
138,600 VND

Cầu nối dây 601290

Tủ điện 36 modun (3×12) – 601114 601114 LH
1,285,800 VND
1,285,800 VND

Tủ điện 36 modun (3×12) – 601114

Tủ điện 24 modun (2×12) – 601113 601113 LH
1,088,880 VND
1,088,880 VND

Tủ điện 24 modun (2×12) – 601113

Tủ điện 8 mô-đun – 601111 601111 LH
456,600 VND
456,600 VND

Tủ điện 8 mô-đun – 601111

Tủ điện 6 modun – 601110 601110 LH
388,920 VND
388,920 VND

Tủ điện 6 modun – 601110

Tủ điện 12 modun – 601112 601112 LH
645,960 VND
645,960 VND

Tủ điện 12 modun – 601112

Hộp nổi chứa MCB 4CC1 LH
33,500 VND
33,500 VND

Hộp nổi chứa MCB

5 mẫu
Tủ điện Sino Series E4M nắp che màu khói trong, đế sắt  E4M 2/4LA LH
5 mẫu
Tủ điện Sino Series E4M nắp che màu khói trong, đế nhựa  E4M 2/4L LH
6 mẫu
Tủ điện Sino Series E4M nắp che màu trắng, đế sắt  E4M 2/4TA LH
4 mẫu
Tủ điện Sino Series E4M nắp che màu trắng, đế nhựa  E4M 2/4T LH
4 mẫu
Tủ điện mặt nhựa , đế nhựa chứa 8 - 12 module  E4FC 8/12LA -30%
Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 3 - 6 module  E4FC 3/6LA -30%
Tủ điện mặt nhựa , đế nhựa chứa 2 - 4 module  E4FC 2/4LA -30%
Tủ điện mặt nhựa , đế sắt chứa 2 - 4 module  E4FC 2/4L -30%
Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 9-12 Module V4FC 9/12LA -30%
Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 5-8 Module V4FC 5/8LA -30%
Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 2-4 Module V4FC 2/4LA -30%
Tủ điện MPE âm tường chứa MCB 25-32 cực T32 -40%
Tủ điện MPE âm tường chứa MCB 21-24 cực T24 -40%
Tủ điện MPE âm tường chứa MCB 15-20 cực T20 -40%
Tủ điện MPE âm tường chứa MCB 11-14 cực T14 -40%
Tủ điện MPE âm tường chứa MCB 7-10 cực T10 -40%
Tủ điện MPE âm tường chứa MCB 5-6 cực T6 -40%
Tủ điện MPE chống thấm 19-24 cực, 380x110mm WP-24 -40%
Tủ điện MPE chống thấm 13-18 cực 230x110mm WP-18 -40%
Tủ điện MPE chống thấm 10-12 cực 230x110mm WP-12 -40%