Tủ điện

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Tủ điện vỏ kim loại NDP12x NDP120 -30%
550,000 VND
385,000 VND

Tủ điện vỏ kim loại NDP12x NDP120 12-26 module

Tủ điện T Series T -40%
141,000 VND
84,600 VND

Tủ điện T Series 2--40 đường

8 mẫu
Cầu nối dây 601290
138,600 VND
138,600 VND

Cầu nối dây 601290

Tủ điện 36 modun 601114
1,285,800 VND
1,285,800 VND

Tủ điện 36 modun 601114

Tủ điện 24 modun 601113
1,088,880 VND
1,088,880 VND

Tủ điện 24 modun 601113

Tủ điện 12 modun 601112
645,960 VND
645,960 VND

Tủ điện 12 modun 601112

Tủ điện 8 mô-đun 601111
456,600 VND
456,600 VND

Tủ điện 8 mô-đun 601111

Tủ điện 6 modun 601110
388,920 VND
388,920 VND

Tủ điện 6 modun 601110

Tủ điện nhựa âm tường cửa mờ MIP22104T -40%
462,000 VND
277,200 VND

Tủ điện nhựa âm tường cửa mờ 4/6/8/12/18/24/36 đường

7 mẫu
Tủ điện nhựa âm tường Easy9 box EZ9E0104 -35%
187,000 VND
121,550 VND

Tủ điện nhựa âm tường Easy9 box 2/4/8 đường

3 mẫu
Tủ điện nhựa nổi cửa mờ - Minipragma MIP12104T -40%
407,000 VND
244,200 VND

Tủ điện nhựa nổi cửa mờ - Minipragma 4/6/8/12/18/24/36 MCB

7 mẫu
Tủ điện kim loại âm tường Acti9 A9HESN04 -35%
660,000 VND
429,000 VND

Tủ điện kim loại âm tường Acti9 2/4/8/12/16 đường

5 mẫu
Tụ điện nhựa nổi cửa trắng - Minipragma MIP12104 -40%
407,000 VND
244,200 VND

Tụ điện nhựa nổi cửa trắng - Minipragma 4 MCB/6 MCB/8 MCB/12 MCB/18 MCB/24 MCB/36 MCB

7 mẫu
Tủ điện nhựa âm tường cửa trắng MIP22104 -40%
418,000 VND
250,800 VND

Tủ điện nhựa âm tường cửa trắng MIP22104 4/6/8/12/18/24/36 đường

Tủ điện E4MX nắp che màu khói trong, đế sắt chứa 3 - 6 module E4MX 3/6LA
Tủ điện E4LB nắp che màu khói trong, đế sắt chứa 3 - 6 module E4LB 3/6L
Tủ điện nắp che màu khói trong, đế sắt chứa 2 - 4 module E4M 2/4LA
Tủ điện nắp che màu khói trong, đế nhựa chứa 2 - 4 module E4M 2/4L
Tủ điện nắp che màu trắng, đế sắt chứa 2 - 4 module E4M 2/4TA
Tủ điện nắp che màu trắng, đế nhựa chứa 2 - 4 module E4M 2/4T
Tủ điện mặt nhựa , đế sắt chứa 8 - 12 module E4FC 8/12L -30%
Tủ điện mặt nhựa , đế nhựa chứa 8 - 12 module E4FC 8/12LA -30%
266,000 VND
186,200 VND

Tủ điện mặt nhựa , đế nhựa chứa 8 - 12 module E4FC 8/12LA 8 - 12 module

Tủ điện mặt nhựa bóng, đế sắt chứa 8 - 12 module E4FC 8/12S -30%
Tủ điện mặt nhựa , đế sắt chứa 14 - 18 module E4FC 14/18L -30%
Tủ điện mặt nhựa , đế sắt chứa 4 - 8 module E4FC 4/8L -30%
Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa chứa 4 - 8 module E4FC 4/8SA -30%
Hộp nổi chứa 1 MCB 4CC1
33,500 VND
33,500 VND

Hộp nổi chứa 1 MCB 4CC1

Tủ điện mặt nhựa , đế nhựa chứa 4 - 8 module E4FC 4/8LA -30%
Tủ điện mặt nhựa bóng, đế sắt chứa 3 - 6 module E4FC 3/6S -30%
Tủ điện mặt nhựa , đế nhựa chứa 2 - 4 module E4FC 2/4LA -30%
Tủ điện mặt nhựa bóng , đế nhựa chứa 2 - 4 module E4FC 2/4SA -30%
Tủ điện mặt nhựa , đế sắt chứa 2 - 4 module E4FC 2/4L -30%
Tủ điện mặt nhựa bóng, đế sắt chứa 2 - 4 module E4FC 2/4S -30%
Tủ điện mặt nhựa , đế sắt chứa 3 - 6 module E4FC 3/6L -30%
Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa chứa 3 - 6 module E4FC 3/6SA -30%
Tủ điện vỏ kim loại chứa 2 Module Gắn nổi EM2PS -30%
101,000 VND
70,700 VND

Tủ điện vỏ kim loại chứa 2 Module Gắn nổi EM2PS 2/3/4 Module

Tủ điện mặt nhựa bóng, đế sắt chứa 4 - 8 module E4FC 4/8S -30%
Tủ điện vỏ kim loại chứa 2 Module Gắn âm E2MPL -30%
101,000 VND
70,700 VND

Tủ điện vỏ kim loại chứa 2 Module Gắn âm E2MPL 2/3/4 module

Tủ điện vỏ kim loại chứa 6 Module Gắn âm EM6PL -30%
159,000 VND
111,300 VND

Tủ điện vỏ kim loại chứa 6 Module Gắn âm EM6PL 6/9/13/14/18/24/26/28/36/48 Module

Tủ điện vỏ kim loại chứa 6 Module Gắn nổi EM6PS -30%
159,000 VND
111,300 VND

Tủ điện vỏ kim loại chứa 6 Module Gắn nổi EM6PS 6/9/13/14/18/24/26/28/36/48 Module

 Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 2-4 Module V4FC2/4LA -30%
Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa chứa 5-8 Module V4FC5/8SA -30%
Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa chứa 9-12 Module V4FC9/12SA -30%
Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 9-12 Module V4FC9/12LA -30%
Tủ điện mặt nhựa bóng, đế nhựa chứa 2-4 Module V4FC2/4SA -30%
Tủ điện mặt nhựa , đế nhựa chứa 3 - 6 module E4FC 3/6LA -30%
Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 5-8 Module V4FC5/8LA -30%
143,000 VND
100,100 VND

Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 5-8 Module V4FC5/8LA

Tủ điện mặt nhựa đế nhựa chứa 2-4 modules NDP104P -30%
Tủ điện mặt nhựa đế nhựa chứa 4-8 modules NDP108P -30%
155,000 VND
108,500 VND

Tủ điện mặt nhựa đế nhựa chứa 4-8 modules NDP108P