Tủ điện dân dụng

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Tủ Aptomat 4P cánh lật RHA104P -25%
Tủ điện MPE Series TS 2-4 cực TS-4 -40%
Tủ điện nhựa âm tường cửa mờ MIP22104T -45%
438,900 VND
241,395 VND

Tủ điện nhựa âm tường cửa mờ 4/6/8/12/18/24/36 đường

7 mẫu
Tủ điện mặt nhựa , đế nhựa chứa 4 - 8 module  E4FC 4/8LA -30%
Tủ điện mặt nhựa đế nhựa chứa 4-8 modules NDP108P -30%
Tủ Aptomat 13P cánh mở ngang RHA213P -25%
Tủ Aptomat 9P cánh mở ngang RHA209P -25%
Tủ Aptomat 6P cánh mở ngang RHA206P -25%
Tủ Aptomat 4P cánh mở ngang RHA204P -25%
Tủ Aptomat 18P cánh lật RHA118P -25%
Tủ Aptomat 24P cánh lật RHA124P -25%
Tủ Aptomat 12P cánh lật RHA112P -25%
Tủ Aptomat 9P cánh lật RHA109P -25%
Tủ Aptomat 6P cánh lật RHA106P -25%
Tủ điện MPE âm tường chứa MCB 33-40 cực T40 -40%
Tủ điện MPE chống thấm 25-36 cực 380x110mm WP-36 -40%
Tủ điện MPE series TN 1-2 cực 125x85mm TN-2 -40%
Tủ điện MPE series TN 3-4 cực 124x85mm TN-4 -40%
Tủ điện MPE âm tường chứa MCB 2-4 cực T4 -40%
170,500 VND
102,300 VND

Tủ điện MPE âm tường chứa MCB 2-4 cực T4 2--40 đường

Tủ điện MPE Series TS 11-14 cực TS-14 -40%
Tủ điện MPE Series TS 7-12 cực TS-12 -40%
Tủ điện âm tường Schneider 8 đến 36 đường EZ9E108S2F -45%
5 mẫu
Tủ điện nhựa nổi cửa mờ - Minipragma MIP12104T -40%
427,900 VND
256,740 VND

Tủ điện nhựa nổi cửa mờ - Minipragma 4/6/8/12/18/24/36 MCB

7 mẫu
Tụ điện nhựa nổi cửa trắng - Minipragma MIP12104 -40%
427,900 VND
256,740 VND

Tụ điện nhựa nổi cửa trắng - Minipragma 4/6/8/12/18/24/36 MCB

7 mẫu
Tủ điện nhựa âm tường cửa trắng MIP22104 -45%
438,900 VND
241,395 VND

Tủ điện nhựa âm tường cửa trắng 4/6/8/12/18/24/36 đường

7 mẫu
Tủ điện vỏ kim loại gắn nổi chứa 3 Module EM3PS -28%
Tủ điện vỏ kim loại gắn nổi chứa 2 Module EM2PS -28%
Tủ điện vỏ kim loại gắn nổi chứa 9 Module EM9PS -28%
Tủ điện vỏ kim loại gắn nổi chứa 18 Module EM18PS -28%
Tủ điện vỏ kim loại gắn nổi chứa 24 Module EM24PS -28%
Tủ điện vỏ kim loại gắn nổi chứa 26 Module EM26PS -28%
Tủ điện vỏ kim loại gắn nổi chứa 28 Module EM28PS -28%
Tủ điện vỏ kim loại gắn nổi chứa 36 Module EM36PS -28%
Tủ điện vỏ kim loại gắn nổi chứa 6 Module EM6PS -28%
Tủ điện vỏ kim loại gắn nổi chứa 48 Module EM48PS -28%
Tủ điện vỏ kim loại gắn nổi chứa 13 Module EM13PS -28%
Tủ điện vỏ kim loại gắn nổi chứa 14 Module EM14PS -28%
Tủ điện vỏ kim loại gắn nổi chứa 4 Module EM4PS -28%
Tủ điện vỏ kim loại gắn âm 2 Module EM2PL -28%
Tủ điện vỏ kim loại gắn âm 3 Module EM3PL -28%
Tủ điện vỏ kim loại gắn âm 4 Module EM4PL -28%
Tủ điện vỏ kim loại gắn âm 6 Module EM6PL -28%
Tủ điện vỏ kim loại gắn âm 9 Module EM9PL -28%
Tủ điện vỏ kim loại gắn âm 13 Module EM13PL -28%
Tủ điện vỏ kim loại gắn âm 14 Module EM14PL -28%
Tủ điện vỏ kim loại gắn âm 18 Module EM18PL -28%
Tủ điện vỏ kim loại gắn âm 48 Module EM48PL -28%
Tủ điện vỏ kim loại gắn âm 24 Module EM24PL -28%
Tủ điện vỏ kim loại gắn âm 26 Module EM26PL -28%
Tủ điện vỏ kim loại gắn âm 28 Module EM28PL -28%