Tủ điện dân dụng

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Tủ điện mặt nhựa , đế nhựa chứa 4 - 8 module E4FC 4/8LA -30%
Tủ điện nhựa âm tường cửa mờ MIP22104T -45%
418,000 VND
229,900 VND

Tủ điện nhựa âm tường cửa mờ 4/6/8/12/18/24/36 đường

7 mẫu
Tủ điện MPE Series TS 2-4 cực TS-4 -45%
Tủ Aptomat 4P cánh lật RA4P -25%
Tủ điện mặt nhựa đế nhựa chứa 4-8 modules NDP108P -30%
Cầu nối dây 601290 LH
138,600 VND
138,600 VND

Cầu nối dây 601290

Tủ điện 36 modun (3×12) – 601114 601114 LH
1,285,800 VND
1,285,800 VND

Tủ điện 36 modun (3×12) – 601114

Tủ điện 24 modun (2×12) – 601113 601113 LH
1,088,880 VND
1,088,880 VND

Tủ điện 24 modun (2×12) – 601113

Tủ điện 8 mô-đun – 601111 601111 LH
456,600 VND
456,600 VND

Tủ điện 8 mô-đun – 601111

Tủ điện 6 modun – 601110 601110 LH
388,920 VND
388,920 VND

Tủ điện 6 modun – 601110

Tủ điện 12 modun – 601112 601112 LH
645,960 VND
645,960 VND

Tủ điện 12 modun – 601112

Hộp nổi chứa MCB 4CC1 LH
33,500 VND
33,500 VND

Hộp nổi chứa MCB

5 mẫu
Tủ điện Sino Series E4M nắp che màu khói trong, đế sắt E4M 2/4LA LH
5 mẫu
Tủ điện Sino Series E4M nắp che màu khói trong, đế nhựa E4M 2/4L LH
6 mẫu
Tủ điện Sino Series E4M nắp che màu trắng, đế sắt E4M 2/4TA LH
4 mẫu
Tủ điện Sino Series E4M nắp che màu trắng, đế nhựa E4M 2/4T LH
4 mẫu
Tủ điện mặt nhựa , đế sắt chứa 14 - 18 module E4FC 14/18L -30%
Tủ điện mặt nhựa , đế sắt chứa 8 - 12 module E4FC 8/12L -30%
Tủ điện mặt nhựa , đế nhựa chứa 8 - 12 module E4FC 8/12LA -30%
Tủ điện mặt nhựa , đế sắt chứa 4 - 8 module E4FC 4/8L -30%
Tủ điện mặt nhựa , đế sắt chứa 3 - 6 module E4FC 3/6L -30%
Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 3 - 6 module E4FC 3/6LA -30%
Tủ điện mặt nhựa , đế nhựa chứa 2 - 4 module E4FC 2/4LA -30%
Tủ điện mặt nhựa , đế sắt chứa 2 - 4 module E4FC 2/4L -30%
Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 9-12 Module V4FC 9/12LA -30%
Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 5-8 Module V4FC 5/8LA -30%
Tủ điện mặt nhựa, đế nhựa chứa 2-4 Module V4FC 2/4LA -30%
Tủ điện vỏ kim loại gắn nổi chứa 4 Module EM4PS -30%
Tủ điện vỏ kim loại gắn nổi chứa 14 Module EM14PS -30%