Bộ nguồn

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Giá gắn 4 góc (dùng cho bộ nguồn 24VDC-200/250/300W) ABL2K01 35%
Bộ nguồn 24V DC - ABL2K chuyển đổi điện áp tự động ABL2REM24...K 35%
440,000 VND
286,000 VND

Bộ nguồn 24V DC - ABL2K chuyển đổi điện áp tự động ABL2REM24...K 35/50/100/150/200/250/300W

Giá đỡ chữ L (lớn dùng cho 24085K, 24100K, 24150K) ABL2K03B 35%
Giá đỡ chữ L (dùng cho 24015K, 24020K, 24045K, 24065K) ABL2K03A 35%
Giá đỡ gắn DIN rail 35mm dùng cho tất cả bộ nguồn ABL2K02 35%
Bộ nguồn 350W chuyển đổi điện áp tự động ABL2REM24150K 35%
Bộ nguồn 250W chuyển đổi điện áp tự động ABL2REM24100K 35%
  • 1
1 đến 7 trong 7 sản phẩm