Bộ nguồn

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Bộ nguồn 200W chuyển đổi điện áp tự động ABL2REM24085K 35%
Giá đỡ chữ L (lớn dùng cho 24085K, 24100K, 24150K) ABL2K03B 35%
Giá đỡ chữ L (dùng cho 24015K, 24020K, 24045K, 24065K) ABL2K03A 35%
Giá đỡ gắn DIN rail 35mm dùng cho tất cả bộ nguồn ABL2K02 35%
Giá gắn 4 góc (dùng cho dòng 24085K, 24100K, 24150K) ABL2K01 35%
Bộ nguồn 350W chuyển đổi điện áp tự động ABL2REM24150K 35%
Bộ nguồn 250W chuyển đổi điện áp tự động ABL2REM24100K 35%
Bộ nguồn 150W chuyển đổi điện áp tự động ABL2REM24065K 35%
Bộ nguồn 100W chuyển đổi điện áp tự động ABL2REM24045K 35%
Bộ nguồn 50W  chuyển đổi điện áp tự động ABL2REM24020K 35%
Bộ nguồn 35W chuyển đổi điện áp tự động ABL2REM24015K 35%
  • 1
1 đến 11 trong 11 sản phẩm