Đèn chùm

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Đèn chùm đồng Sano Ø1150*H1450mm, E14*L30 CĐ 2033/12+6 -45%
Đèn chùm đồng Sano Ø1150*H1450mm, E14*L30 CĐ 2032/12+6 -45%
Đèn chùm đồng Sano Ø1080*H750mm, E14*L24 CĐ 2031/12+12 -45%
Đèn chùm đồng Sano Ø1000*H1000mm, E14*L15 CĐ 2030/10+5 -45%
Đèn chùm đồng Sano Ø1050*H1100mm, E14*L15 CĐ 2029/10+5 -45%
Đèn chùm đồng Sano Ø830*H880mm, E14*L12 CĐ 2028/8+4 -45%
Đèn chùm đồng Sano Ø800*H700mm, E14*L18 CĐ 2027/16 -45%
Đèn chùm đồng Sano Ø1150*H1200mm, E14*L24 CĐ 2026/12+8+4 -45%
Đèn chùm đồng Sano Ø900*H920mm, E14*L8 CĐ 2025/8 -45%
Đèn chùm đồng Sano Ø1200*H1250mm, E14*L18 CĐ 2024/12+6 -45%
Đèn chùm đồng Sano Ø750*H900mm, E14*L8 CĐ 2023/8 -45%
Đèn chùm đồng Sano Ø930*H950mm, E14*L12 CĐ 2022/8+4 -45%
Đèn chùm đồng Sano Ø1250*H1200mm, E14*L24 CĐ 2021/18+6 -45%
Đèn chùm đồng Sano Ø1000*H700mm, E14*L15 CĐ 2020/10+5 -45%
Đèn chùm Sano Ø1300*H1650mm, E14*L49 CĐ 2019/28+14+7 -45%
Đèn chùm Sano Ø600*H360mm CPL 2018 -45%
4,800,000 VND
2,640,000 VND

Đèn chùm Sano Ø600*H360mm CPL 2018

Đèn chùm Sano Ø800*H360mm CPL 2017 -45%
5,580,000 VND
3,069,000 VND

Đèn chùm Sano Ø800*H360mm CPL 2017

Đèn chùm Sano Ø1000*H360mm CPL 2016 -45%
8,850,000 VND
4,867,500 VND

Đèn chùm Sano Ø1000*H360mm CPL 2016

Đèn chùm Sano Ø1000*H360mm CPL 2015 -45%
8,850,000 VND
4,867,500 VND

Đèn chùm Sano Ø1000*H360mm CPL 2015

Đèn chùm Sano Ø800*H360mm CPL 2014 -45%
5,580,000 VND
3,069,000 VND

Đèn chùm Sano Ø800*H360mm CPL 2014

Đèn chùm Sano Ø600*H360mm CPL 2013 -45%
4,800,000 VND
2,640,000 VND

Đèn chùm Sano Ø600*H360mm CPL 2013

Đèn chùm Sano Ø500*H480mm - Led 125W CPL 2012 -45%
Đèn chùm Sano Ø800*H550mm - Led 158W CPL 2011 -45%
Đèn chùm Sano Ø800+550*H670mm - Led 285W CPL 2010 -45%
Đèn chùm Sano Ø560*H360mm - E14*L9 CPL 2009 -45%
Đèn chùm Sano Ø780*H380mm - E14*L15 CPL 2008 -45%
Đèn chùm Sano Ø560*H380mm - E14*L9 CPL 2007 -45%
Đèn chùm Sano Ø780*H480mm - E14*L13 CPL 2006 -45%
Đèn chùm Sano Ø780*H450mm - E14*L18 CPL 2005 -45%
Đèn chùm Sano Ø580*H400mm - E14*L10 CPL 2004 -45%
Đèn chùm Sano Ø980*H600mm - E14*L24 CPL 2001 -45%
Đèn chùm Sano Ø1450xH2000mm E14x72 CPL 1012/16+8+8+4 -45%
Đèn chùm Sano Ø1050xH1700mm E14x42 CPL 1013/12+6+6 -45%
Đèn chùm Sano Ø1150xH1200mm E14x33 CPL 1014/12+6 -45%
Đèn chùm Sano Ø800xH1165mm E14x16 CPL 1015/8 -45%
Đèn chùm Sano Ø780xH1060mm E14x12 CPL 1016/6 -45%
Đèn chùm cổ điển cao cấp Ø1000*H840, E27*6 C 6343/8+4 -45%
Đèn chùm nến Sano Ø800xH830mm E14x12 CN 3105 / 8+4 -45%
Đèn chùm Sano Ø650xH450mm Led 12W + E14xL6 C 7093 / 6 -45%
Đèn chùm Sano Ø860xH550mm Led 12W + E14xL12 C 7092 / 8+4 -45%
Đèn chùm Sano Ø620xH350mm Led 60W - 4000K CPL 7089 / 6 -45%
Đèn chùm Sano Ø570xH450mm Led 60W - 4000K CPL 7088 / 6 -45%
Đèn chùm Sano Ø620xH550mm Led 85W - 4000K CPL 7091 / 12+1 -45%
Đèn chùm Sano Ø900xH530mm Led 190W - 3500K CL 1066 / 8+4 -45%
Đèn chùm Sano Ø870xH530mm Led 168W - 3500K CL 7079 / 8+4 -45%
Đèn chùm Sano Ø750xH500mm Led 138W - 3500K CL 1063 / 6+3 -45%
Đèn chùm Sano Ø920xH550mm Led 168W - 3500K CL 1064 / 10+5 -45%
Đèn chùm Sano Ø750xH550mm Led 135W - 3500K CL 1061 / 6+3 -45%
Đèn chùm Sano Ø890xH550mm Led 168W - 3500K CL 1062 / 8+4 -45%
Đèn chùm Sano Ø700xH560mm E14x6+ Led CY 1048 / 6 -45%
Đèn treo Sano Led 30W, Ø210*H170, màu vàng bóng T 1158 -45%
Đèn treo Sano Ø780xH800mm Led 108W T 1058 / 9 -45%
Đèn treo Sano Led 105W, Ø500*H1200 T 1155/6 -45%
Đèn gương Led Sano 18W, L610*H100 ST 6526 -45%
Đèn gương Led Sano 18W, L550*H100 ST 6528 -45%