Đèn chùm

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Đèn chùm pha lê Ø500*H540+300, E14*8 LED, 185 Hạt CFL 9955 M 40%
6,257,000 VND
3,754,200 VND

Đèn chùm pha lê Ø500*H540+300, E14*8 LED, 185 Hạt CFL 9955 M

Đèn chùm pha lê Ø600*H650+300, E14*6 LED, 44 Hạt Dẹp, 67 Hạt CFL 8876 L 40%
Đèn chùm pha lê Ø500*H600+300, E14*5 LED, 38 Hạt Dẹp, 57 Hạt tròn CFL 8876 M 40%
Đèn chùm pha lê Ø600*H660+300, E14*12 LED, 259 Hạt CFL 9955 L 40%
8,000,000 VND
4,800,000 VND

Đèn chùm pha lê Ø600*H660+300, E14*12 LED, 259 Hạt CFL 9955 L

Đèn chùm pha lê Ø600*H450+300, E14*6 LED, 168 Hạt Dẹp, 185 Hạt tròn CFL 3736L 40%
Đèn chùm pha lê Ø500*H400+300, E14*6 LED, 120 Hạt Dẹp, 154 Hạt tròn CFL 3736M 40%
Đèn chùm pha lê Ø550*H300+300, E14*8 LED, 68 Hạt Dẹp, 71 Hạt Tròn CFL 8082 L 40%
Đèn chùm pha lê Ø550*H460, E14*12 LED, 153 Hạt CFL 8511 L 40%
8,000,000 VND
4,800,000 VND

Đèn chùm pha lê Ø550*H460, E14*12 LED, 153 Hạt CFL 8511 L

Đèn chùm Ý Ø850*H140, Led 128W, 3 chế độ ánh sáng CY 030/12 40%
7,900,000 VND
4,740,000 VND

Đèn chùm Ý Ø850*H140, Led 128W, 3 chế độ ánh sáng CY 030/12

Đèn chùm Ý Ø600*H100, Led 60W, 3 chế độ ánh sáng CY 030/5 40%
3,900,000 VND
2,340,000 VND

Đèn chùm Ý Ø600*H100, Led 60W, 3 chế độ ánh sáng CY 030/5

Đèn chùm Ý Ø940*H130, Led 148W, 3 chế độ ánh sáng CY 8600/15 40%
7,180,000 VND
4,308,000 VND

Đèn chùm Ý Ø940*H130, Led 148W, 3 chế độ ánh sáng CY 8600/15

Đèn chùm Ý Ø880*H130, Led 128W, 3 chế độ ánh sáng CY 8600/12 40%
4,860,000 VND
2,916,000 VND

Đèn chùm Ý Ø880*H130, Led 128W, 3 chế độ ánh sáng CY 8600/12

Đèn chùm Ý Ø560*H90, Led 60W, 3 chế độ ánh sáng CY 8600/5 40%
2,890,000 VND
1,734,000 VND

Đèn chùm Ý Ø560*H90, Led 60W, 3 chế độ ánh sáng CY 8600/5

Đèn chùm Ý Ø1000*H140, Led 148W, 3 chế độ ánh sáng CY 029/15 40%
8,600,000 VND
5,160,000 VND

Đèn chùm Ý Ø1000*H140, Led 148W, 3 chế độ ánh sáng CY 029/15

Đèn chùm Ý Ø680*H140, Led 128W, 3 chế độ ánh sáng CY 029/12 40%
7,100,000 VND
4,260,000 VND

Đèn chùm Ý Ø680*H140, Led 128W, 3 chế độ ánh sáng CY 029/12

Đèn chùm Ý Ø580*H90, Led 60W, 3 chế độ ánh sáng CY 029/5 40%
2,800,000 VND
1,680,000 VND

Đèn chùm Ý Ø580*H90, Led 60W, 3 chế độ ánh sáng CY 029/5

Đèn chùm Led Ý Ø870*H190, 3 chế độ ánh sáng CY 092/8+4 40%
7,100,000 VND
4,260,000 VND

Đèn chùm Led Ý Ø870*H190, 3 chế độ ánh sáng CY 092/8+4

Đèn chùm Led Ý Ø750*H190, 3 chế độ ánh sáng CY 092/6 40%
3,800,000 VND
2,280,000 VND

Đèn chùm Led Ý Ø750*H190, 3 chế độ ánh sáng CY 092/6

Đèn chùm Led Ý Ø720*H190, 3 chế độ ánh sáng CY 092/6+3 40%
4,900,000 VND
2,940,000 VND

Đèn chùm Led Ý Ø720*H190, 3 chế độ ánh sáng CY 092/6+3

Đèn chùm Led Ý Ø580*H190, 3 chế độ ánh sáng CY 090/6+2 40%
4,600,000 VND
2,760,000 VND

Đèn chùm Led Ý Ø580*H190, 3 chế độ ánh sáng CY 090/6+2

Đèn chùm Led Ý Ø980*H110, 3 chế độ ánh sáng CY 091/8+4 40%
6,500,000 VND
3,900,000 VND

Đèn chùm Led Ý Ø980*H110, 3 chế độ ánh sáng CY 091/8+4

Đèn chùm Led Ý Ø830*H110, 3 chế độ ánh sáng CY 091/6+3 40%
4,800,000 VND
2,880,000 VND

Đèn chùm Led Ý Ø830*H110, 3 chế độ ánh sáng CY 091/6+3

Đèn chùm Led Ý Ø1000*H150, 3 chế độ ánh sáng CY 093/10+5 40%
7,140,000 VND
4,284,000 VND

Đèn chùm Led Ý Ø1000*H150, 3 chế độ ánh sáng CY 093/10+5

Đèn chùm pha lê Ø500*H470, LED, 3 chế độ ánh sáng CFL 1915 40%
6,000,000 VND
3,600,000 VND

Đèn chùm pha lê Ø500*H470, LED, 3 chế độ ánh sáng CFL 1915

Đèn chùm pha lê Ø400*H400, LED 24W CFL 8160 40%
3,970,000 VND
2,382,000 VND

Đèn chùm pha lê Ø400*H400, LED 24W CFL 8160

Đèn chùm pha lê L620*W280*H380, LED, 3 chế độ ánh sáng CFL 6126 40%
Đèn chùm pha lê L600*W280*H380, LED, 3 chế độ ánh sáng CFL 6125 40%
Đèn chùm pha lê Ø800*H500, E14*19 CFL 1239-2 40%
8,700,000 VND
5,220,000 VND

Đèn chùm pha lê Ø800*H500, E14*19 CFL 1239-2

Đèn chùm Led Ý Ø820*H130, 3 chế độ ánh sáng CY 095/8+4 40%
4,280,000 VND
2,568,000 VND

Đèn chùm Led Ý Ø820*H130, 3 chế độ ánh sáng CY 095/8+4

Đèn chùm Led Ý Ø590*H130, 3 chế độ ánh sáng CY 095/5+1 40%
2,700,000 VND
1,620,000 VND

Đèn chùm Led Ý Ø590*H130, 3 chế độ ánh sáng CY 095/5+1

Đèn chùm Led Ý Ø950*H130, 3 chế độ ánh sáng CY 095/10+5+1 40%
7,150,000 VND
4,290,000 VND

Đèn chùm Led Ý Ø950*H130, 3 chế độ ánh sáng CY 095/10+5+1

Đèn chùm pha lê Ø500*H260, LED, 3 chế độ ánh sáng CFL 1813 40%
5,600,000 VND
3,360,000 VND

Đèn chùm pha lê Ø500*H260, LED, 3 chế độ ánh sáng CFL 1813

Đèn chùm pha lê Ø500*H470, LED, 3 chế độ ánh sáng CFL 7848 40%
6,000,000 VND
3,600,000 VND

Đèn chùm pha lê Ø500*H470, LED, 3 chế độ ánh sáng CFL 7848

Đèn chùm Led Ý Ø980*H130, 3 chế độ ánh sáng CY 096/10+5 40%
8,500,000 VND
5,100,000 VND

Đèn chùm Led Ý Ø980*H130, 3 chế độ ánh sáng CY 096/10+5

Đèn chùm Led Ý Ø630*H130, 3 chế độ ánh sáng CY 096/5+1 40%
2,900,000 VND
1,740,000 VND

Đèn chùm Led Ý Ø630*H130, 3 chế độ ánh sáng CY 096/5+1

1 đến 35 trong 364 sản phẩm