Đèn âm sàn, âm đất

Xem sản phẩm theo thương hiệu

  • 1-11/11
  • 1
Đèn Led âm sàn 6W PRGW6L -30%
1,853,000 VND
1,297,100 VND

Đèn Led âm sàn 6W PRGW6L

Đèn led âm đất tròn đa sắc (RGB) mẫu A UG-AS -35%
1,220,000 VND
793,000 VND

Đèn led âm đất tròn đa sắc (RGB) mẫu A 6W-24W

6 mẫu
Đèn led âm đất dẫn hướng 4 tia 15W mẫu B UG4S-BS15 -35%
4,260,000 VND
2,769,000 VND

Đèn led âm đất dẫn hướng 4 tia 15W mẫu B UG4S-BS15

Đèn led âm đất vuông 12W mẫu D UG-DS12 -35%
2,590,000 VND
1,683,500 VND

Đèn led âm đất vuông 12W mẫu D UG-DS12

Đèn led âm đất vuông 6W mẫu D UG-DS6 -35%
1,790,000 VND
1,163,500 VND

Đèn led âm đất vuông 6W mẫu D UG-DS6

Đèn led âm đất tròn đơn sắc mẫu A UG-AS -35%
550,000 VND
357,500 VND

Đèn led âm đất tròn đơn sắc mẫu A 6W-24W

7 mẫu
Đèn sân vườn âm đất led 7W quang thông 67 lm NGL1211 -30%
1,510,000 VND
1,057,000 VND

Đèn sân vườn âm đất led 7W quang thông 67 lm NGL1211

Đèn sân vườn âm đất led 7W quang thông 135 lm NGL1212 -30%
1,510,000 VND
1,057,000 VND

Đèn sân vườn âm đất led 7W quang thông 135 lm NGL1212

Đèn sân vườn âm đất led 7W quang thông 188 lm NGL1214 -30%
1,510,000 VND
1,057,000 VND

Đèn sân vườn âm đất led 7W quang thông 188 lm NGL1214

Đèn sân vườn âm đất led 7W quang thông 597 lm, Phi 125 NGL2641 -30%
Đèn sân vườn âm đất led 7W quang thông 597 lm, W125 NGL2642 -30%
1,440,000 VND
1,008,000 VND

Đèn sân vườn âm đất led 7W quang thông 597 lm, W125 NGL2642

  • 1-11/11
  • 1
Bóng led tube PFLMM PFLMM -60%
145,000 VND
58,000 VND

Bóng led tube PFLMM 10W/20W

2 mẫu
Bóng LED bulb 20W 6500K E27 PBCC2065E27 -60%
250,000 VND
100,000 VND

Bóng LED bulb 20W 6500K E27 20/30/40W

3 mẫu
Đèn Led T8 Tube Opple 1200mm 18W U2 T8 1200mm 18W -40%
108,000 VND
64,800 VND

Đèn Led T8 Tube Opple 1200mm 18W U2 T8 1200mm 18W

Bóng LED bulb ánh sáng trắng 6500K E27 PBCB565E27L -60%
51,000 VND
20,400 VND

Bóng LED bulb ánh sáng trắng 6500K E27 (6500K) 5/7/9/11/13W - (3000K) 5/7/9/11/13W

5 mẫu
Đèn Led T8 Tube Opple 600mm 9W U2 T8 600mm 9W -40%
104,000 VND
62,400 VND

Đèn Led T8 Tube Opple 600mm 9W U2 T8 600mm 9W