Đèn âm đất, dưới nước

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Đèn sân vườn âm đất led 7W quang thông 597 lm, W125 NGL2642 -30%
Đèn sân vườn âm đất led 7W quang thông 597 lm, Phi 125 NGL2641 -30%
Đèn sân vườn âm đất led 7W quang thông 188 lm NGL1214 -30%
Đèn sân vườn âm đất led 7W quang thông 135 lm NGL1212 -30%
Đèn Led Âm Nước Hufa ánh sáng vàng, xanh dương, xanh lá FN -40%
4 mẫu
Đèn Led dưới nước 9 x 1W PRGW9L -20%
2,490,000 VND
1,992,000 VND

Đèn Led dưới nước 9 x 1W PRGW9L

Đèn Led dưới nước 6 x 1W PRGV6L -20%
Đèn Led âm sàn 6W PRGW6L -20%
1,853,000 VND
1,482,400 VND

Đèn Led âm sàn 6W PRGW6L

Đèn dưới nước 18X2W gắn tường PSPG PSPG36L -20%
Đèn Led dưới nước 18X2W RGB gắn tường PSPH36L -20%
Đèn Led dưới nước 12X2W RGB gắn tường PSPE24L -20%
Đèn Led dưới nước 6X2W 24VDC gắn tường PSPA12L -20%
Đèn Led dưới nước 9X2W PRGZ PRGZ18L -20%
Đèn led dưới nước 3X1W 3000K gắn tường PRGY3L -20%
Đèn âm sàn 1xG12 PRGX70 -20%
3,698,000 VND
2,958,400 VND

Đèn âm sàn 1xG12 PRGX70

Đèn âm sàn 1xE40 PRGBB150 -20%
3,868,000 VND
3,094,400 VND

Đèn âm sàn 1xE40 PRGBB150

Đèn âm sàn 1xE40 PRGAA70 -20%
3,698,000 VND
2,958,400 VND

Đèn âm sàn 1xE40 PRGAA70

Đèn âm sàn 1xG12 PRGY150 -20%
3,868,000 VND
3,094,400 VND

Đèn âm sàn 1xG12 PRGY150

Đèn Led dưới nước 3 x 1W PRGU3L -20%
Bộ đèn âm sàn và đèn dưới nước 1 x E27 PRGF75 -20%
Bộ đèn âm sàn và đèn dưới nước 1 x E27 PRGE40 -20%
Bộ đèn âm sàn và đèn dưới nước 1 x E27 PRGBP3880 -20%
Bộ đèn âm sàn và đèn dưới nước 1xRxS7 PRGA150 -20%
Đèn dưới nước 1 x G12 POLN7065 -20%
1,780,000 VND
1,424,000 VND

Đèn dưới nước 1 x G12 POLN7065

Đèn led âm đất MPE LUG2 IP68 9W LUG2-9T -30%
2,197,800 VND
1,538,460 VND

Đèn led âm đất MPE LUG2 IP68 9W

2 mẫu
Đèn led âm đất MPE LUG2 IP68 12W LUG2-12T -30%
2,457,400 VND
1,720,180 VND

Đèn led âm đất MPE LUG2 IP68 12W

2 mẫu
Đèn led âm đất MPE LUG2 IP68 18W LUG2-18T -30%
2,846,800 VND
1,992,760 VND

Đèn led âm đất MPE LUG2 IP68 18W

2 mẫu
Đèn led âm đất MPE LUG2 IP68 24W LUG2-24T -30%
3,399,000 VND
2,379,300 VND

Đèn led âm đất MPE LUG2 IP68 24W

2 mẫu
Đèn led âm đất MPE LUG2 IP68 36W LUG2-36T -30%
4,306,500 VND
3,014,550 VND

Đèn led âm đất MPE LUG2 IP68 36W

2 mẫu
Đèn led âm đất MPE IP65 9W LUG-9 -30%
1,098,900 VND
769,230 VND

Đèn led âm đất MPE IP65 9W Trắng/Vàng

2 mẫu
Đèn led âm đất MPE IP65 12W LUG-12 -30%
1,185,800 VND
830,060 VND

Đèn led âm đất MPE IP65 12W

2 mẫu
Đèn led âm đất MPE IP65 18W LUG-18 -30%
1,760,000 VND
1,232,000 VND

Đèn led âm đất MPE IP65 18W

2 mẫu
Đèn led âm đất MPE IP65 24W LUG-24 -30%
2,070,200 VND
1,449,140 VND

Đèn led âm đất MPE IP65 24W

2 mẫu
Đèn led âm đất MPE IP65 32W LUG-32 -30%
2,652,100 VND
1,856,470 VND

Đèn led âm đất MPE IP65 32W

2 mẫu
Đèn âm sàn chiếu sáng 2 Mặt 7W Ø120*H100, AC:85->265V AS-11 -35%
Đèn âm sàn chiếu sáng 3 Mặt 7W Ø120*H100, AC:85->265V AS-12 -35%
Đèn âm sàn chiếu sáng 4 Mặt 7W Ø120*H100, AC:85->265V AS-13 -35%
Đèn âm sàn chiếu sáng 2 Mặt 9W Ø150*H140, AC:85->265V AS-15 -35%
Đèn âm sàn chiếu sáng 3 Mặt 9W Ø150*H140, AC:85->265V AS-16 -35%
Đèn âm sàn chiếu sáng 4 Mặt 9W Ø150*H140, AC:85->265V AS-17 -35%
Đèn âm sàn chiếu sáng 1 Mặt 3W Ø120*H40, AC: 85->265V SN-01 -35%
Đèn âm sàn chiếu sáng 2 Mặt 3W*2 Ø120*H40, AC: 85->265V SN-02 -35%
Đèn âm sàn chiếu sáng 1 Mặt 4W Ø150*H40, AC: 85->265V SN-03 -35%
Đèn âm sàn chiếu sáng 2 Mặt 4W*2 Ø150*H40, AC: 85->265V SN-04 -35%
Đèn âm sàn chiếu sáng 4 Mặt 2W*4 Ø150*H40, AC: 85->265V SN-05 -35%
Đèn pha dưới nước HBA 12W đổi màu HBA 12W -35%
Đèn pha dưới nước HBA 12W vàng HBA 12W -35%
2,230,000 VND
1,449,500 VND

Đèn pha dưới nước HBA 12W vàng

Đèn pha dưới nước HBA 9W đổi màu HBA 9W -35%
Đèn pha dưới nước HBA 9W vàng HBA 9W -35%
1,970,000 VND
1,280,500 VND

Đèn pha dưới nước HBA 9W vàng

Đèn pha dưới nước HBA 6W đổi màu HBA 6W -35%