Đèn dưới nước

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Đèn led hồ bơi 24W đơn sắc mẫu D UW-DS24 35%
4,350,000 VND
2,827,500 VND

Đèn led hồ bơi 24W đơn sắc mẫu D UW-DS24

Đèn led hồ bơi 12W đơn sắc mẫu D UW-DS12 35%
3,480,000 VND
2,262,000 VND

Đèn led hồ bơi 12W đơn sắc mẫu D UW-DS12

Đèn led hồ bơi 6W đơn sắc mẫu D UW-DS6 35%
2,440,000 VND
1,586,000 VND

Đèn led hồ bơi 6W đơn sắc mẫu D UW-DS6

Đèn led chiếu nước 12W RGB điều khiển DMX mẫu A UF-AS12RDMX 35%
3,570,000 VND
2,320,500 VND

Đèn led chiếu nước 12W RGB điều khiển DMX mẫu A UF-AS12RDMX

Đèn led chiếu nước 12W RGB điều khiển mẫu A UF-AS12RC 35%
2,910,000 VND
1,891,500 VND

Đèn led chiếu nước 12W RGB điều khiển mẫu A UF-AS12RC

Đèn led chiếu nước 12W RGB độc lập mẫu A UF-AS12R 35%
2,990,000 VND
1,943,500 VND

Đèn led chiếu nước 12W RGB độc lập mẫu A UF-AS12R

Đèn led chiếu nước đa sắc 12W mẫu A UF-AS12 35%
2,810,000 VND
1,826,500 VND

Đèn led chiếu nước đa sắc 12W mẫu A UF-AS12

Đèn led chiếu nước 36W RGB 3 in 1 mẫu C UW-CS36R3 35%
1,450,000 VND
942,500 VND

Đèn led chiếu nước 36W RGB 3 in 1 mẫu C UW-CS36R3

Đèn led chiếu nước 12W RGB độc lập mẫu C UW-CS12R 35%
1,430,000 VND
929,500 VND

Đèn led chiếu nước 12W RGB độc lập mẫu C UW-CS12R

Đèn led chiếu nước 27W RGB 3 in 1 điều khiển DMX mẫu C UW-CS27R3DMX 35%
Đèn led chiếu nước 27W RGB 3 in 1 mẫu C UW-CS27R3 35%
1,160,000 VND
754,000 VND

Đèn led chiếu nước 27W RGB 3 in 1 mẫu C UW-CS27R3

Đèn led chiếu nước 9W RGB độc lập mẫu C UW-CS9R 35%
1,240,000 VND
806,000 VND

Đèn led chiếu nước 9W RGB độc lập mẫu C UW-CS9R

Đèn led chiếu nước 18W RGB 3 in 1 điều khiển DMX mẫu C UW-CS18R3DMX 35%
Đèn led chiếu nước 18W RGB 3 in 1 mẫu C UW-CS18R3 35%
890,000 VND
578,500 VND

Đèn led chiếu nước 18W RGB 3 in 1 mẫu C UW-CS18R3

Đèn led chiếu nước 6W RGB độc lập mẫu C UW-CS6R 35%
990,000 VND
643,500 VND

Đèn led chiếu nước 6W RGB độc lập mẫu C UW-CS6R

Đèn led chiếu nước đơn sắc 12W mẫu C UW-CS12 35%
1,100,000 VND
715,000 VND

Đèn led chiếu nước đơn sắc 12W mẫu C UW-CS12

Đèn led chiếu nước đơn sắc 10W mẫu C UW-CS10 35%
1,040,000 VND
676,000 VND

Đèn led chiếu nước đơn sắc 10W mẫu C UW-CS10

Đèn led chiếu nước đơn sắc 6W mẫu C UW-CS6 35%
850,000 VND
552,500 VND

Đèn led chiếu nước đơn sắc 6W mẫu C UW-CS6

Đèn Led âm sàn  6 x 1W PRGV6L 30%
693,000 VND
485,100 VND

Đèn Led âm sàn 6 x 1W PRGV6L

Đèn âm sàn Paragon 5W PRGAA5L 30%
525,000 VND
367,500 VND

Đèn âm sàn Paragon 5W PRGAA5L

Đèn âm sàn Paragon 7W - 188 Lm PRGDD7L 30%
638,000 VND
446,600 VND

Đèn âm sàn Paragon 7W - 188 Lm PRGDD7L

Đèn âm sàn Paragon 7W - 67 Lm PRGBB7L 30%
638,000 VND
446,600 VND

Đèn âm sàn Paragon 7W - 67 Lm PRGBB7L

Đèn âm sàn Paragon 7W - 135 Lm PRGCC7L 30%
638,000 VND
446,600 VND

Đèn âm sàn Paragon 7W - 135 Lm PRGCC7L

Đèn Led âm tường 3W PRWBLED PRWBLED 30%
188,000 VND
131,600 VND

Đèn Led âm tường 3W PRWBLED PRWBLED

Đèn Led dưới nước 9X2W PRGZ PRGZ18L 30%
3,057,000 VND
2,139,900 VND

Đèn Led dưới nước 9X2W PRGZ PRGZ18L

Đèn led dưới nước  3X1W 3000K gắn tường PRGY3L 30%
955,000 VND
668,500 VND

Đèn led dưới nước 3X1W 3000K gắn tường PRGY3L

Đèn Led dưới nước 9 x 1W PRGW9L 30%
2,490,000 VND
1,743,000 VND

Đèn Led dưới nước 9 x 1W PRGW9L

Đèn dưới nước 18X2W gắn tường PSPG PSPG36L 30%
8,600,000 VND
6,020,000 VND

Đèn dưới nước 18X2W gắn tường PSPG PSPG36L

Đèn Led dưới nước 6X2W gắn tường PSPB12L 30%
5,950,000 VND
4,165,000 VND

Đèn Led dưới nước 6X2W gắn tường PSPB12L

Đèn dưới nước 1 x G12 POLM7065 30%
3,200,000 VND
2,240,000 VND

Đèn dưới nước 1 x G12 POLM7065

Đèn dưới nước 1 x G12 POLN7065 30%
1,780,000 VND
1,246,000 VND

Đèn dưới nước 1 x G12 POLN7065

Bộ đèn âm sàn 9 x 1W PRGS9L 30%
1,049,000 VND
734,300 VND

Bộ đèn âm sàn 9 x 1W PRGS9L

Đèn âm sàn 1xG12 PRGX70 30%
3,698,000 VND
2,588,600 VND

Đèn âm sàn 1xG12 PRGX70

Đèn Led dưới nước  3 x 1W PRGU3L 30%
300,000 VND
210,000 VND

Đèn Led dưới nước 3 x 1W PRGU3L

Đèn Led âm sàn PRGX 6X1W PRGX6L/30/40/65 30%
2,886,000 VND
2,020,200 VND

Đèn Led âm sàn PRGX 6X1W PRGX6L/30/40/65 6/9/18/36W

1-35/76 sản phẩm
Đèn Led T8 Tube Opple 600mm 9W U2 T8 600mm 9W 40%
104,000 VND
62,400 VND

Đèn Led T8 Tube Opple 600mm 9W U2 T8 600mm 9W

Đèn Led chiếu điểm Opple 7W TR-U 7W-30D-WH/BK -GP-T2 40%
256,000 VND
153,600 VND

Đèn Led chiếu điểm Opple 7W TR-U 7W-30D-WH/BK -GP-T2

Đèn LED chống nổ SLSC SLSC240 35%
1,868,000 VND
1,214,200 VND

Đèn LED chống nổ SLSC SLSC240

Đèn Led T8 Tube Opple 1200mm 18W U2 T8 1200mm 18W 40%
108,000 VND
64,800 VND

Đèn Led T8 Tube Opple 1200mm 18W U2 T8 1200mm 18W