Đèn âm đất, dưới nước

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Đèn led âm đất MPE LUG2 IP68 9W LUG2-9T -30%
2,197,800 VND
1,538,460 VND

Đèn led âm đất MPE LUG2 IP68 9W

2 mẫu
Đèn led âm đất MPE LUG2 IP68 12W LUG2-12T -30%
2,457,400 VND
1,720,180 VND

Đèn led âm đất MPE LUG2 IP68 12W

2 mẫu
Đèn led âm đất MPE LUG2 IP68 18W LUG2-18T -30%
2,846,800 VND
1,992,760 VND

Đèn led âm đất MPE LUG2 IP68 18W

2 mẫu
Đèn led âm đất MPE LUG2 IP68 24W LUG2-24T -30%
3,399,000 VND
2,379,300 VND

Đèn led âm đất MPE LUG2 IP68 24W

2 mẫu
Đèn led âm đất MPE LUG2 IP68 36W LUG2-36T -30%
4,306,500 VND
3,014,550 VND

Đèn led âm đất MPE LUG2 IP68 36W

2 mẫu
Đèn led âm đất MPE IP65 9W LUG-9 -30%
1,098,900 VND
769,230 VND

Đèn led âm đất MPE IP65 9W Trắng/Vàng

2 mẫu
Đèn led âm đất MPE IP65 12W LUG-12 -30%
1,185,800 VND
830,060 VND

Đèn led âm đất MPE IP65 12W

2 mẫu
Đèn led âm đất MPE IP65 18W LUG-18 -30%
1,760,000 VND
1,232,000 VND

Đèn led âm đất MPE IP65 18W

2 mẫu
Đèn led âm đất MPE IP65 24W LUG-24 -30%
2,070,200 VND
1,449,140 VND

Đèn led âm đất MPE IP65 24W

2 mẫu
Đèn led âm đất MPE IP65 32W LUG-32 -30%
2,652,100 VND
1,856,470 VND

Đèn led âm đất MPE IP65 32W

2 mẫu
Đèn âm sàn chiếu sáng 2 Mặt 7W Ø120*H100, AC:85->265V AS-11 -35%
Đèn âm sàn chiếu sáng 3 Mặt 7W Ø120*H100, AC:85->265V AS-12 -35%
Đèn âm sàn chiếu sáng 4 Mặt 7W Ø120*H100, AC:85->265V AS-13 -35%
Đèn âm sàn chiếu sáng 2 Mặt 9W Ø150*H140, AC:85->265V AS-15 -35%
Đèn âm sàn chiếu sáng 3 Mặt 9W Ø150*H140, AC:85->265V AS-16 -35%
Đèn âm sàn chiếu sáng 4 Mặt 9W Ø150*H140, AC:85->265V AS-17 -35%
Đèn âm sàn chiếu sáng 1 Mặt 3W Ø120*H40, AC: 85->265V SN-01 -35%
Đèn âm sàn chiếu sáng 2 Mặt 3W*2 Ø120*H40, AC: 85->265V SN-02 -35%
Đèn âm sàn chiếu sáng 1 Mặt 4W Ø150*H40, AC: 85->265V SN-03 -35%
Đèn âm sàn chiếu sáng 2 Mặt 4W*2 Ø150*H40, AC: 85->265V SN-04 -35%
Đèn âm sàn chiếu sáng 4 Mặt 2W*4 Ø150*H40, AC: 85->265V SN-05 -35%
Đèn pha dưới nước HBA 12W đổi màu HBA 12W -35%
Đèn pha dưới nước HBA 12W vàng HBA 12W -35%
2,230,000 VND
1,449,500 VND

Đèn pha dưới nước HBA 12W vàng

Đèn pha dưới nước HBA 9W đổi màu HBA 9W -35%
Đèn pha dưới nước HBA 9W vàng HBA 9W -35%
1,970,000 VND
1,280,500 VND

Đèn pha dưới nước HBA 9W vàng

Đèn pha dưới nước HBA 6W đổi màu HBA 6W -35%
Đèn pha dưới nước HBA 6W vàng HBA 6W -35%
Đèn pha dưới nước HBA 3W đổi màu HBA 3W -35%
Đèn pha dưới nước HBA 3W vàng HBA 3W -35%
Đèn pha dưới nước HBG 18W màu xanh dương và lá HBG 18W -35%
Đèn pha dưới nước HBG 18W màu vàng HBG 18W -35%
Đèn pha dưới nước HBG 12W màu xanh dương và & lá HBG 12W -35%
Đèn pha dưới nước HBG 12W BIẾN ĐỔI 3 MÀU HBG 12W -35%
Đèn pha dưới nước HBG 9W Xanh Dương & Lá HBG 9W -35%
Đèn pha dưới nước HBG 9W vàng HBG 9W -35%
1,920,000 VND
1,248,000 VND

Đèn pha dưới nước HBG 9W vàng

Đèn led âm nước HB 12W màu xanh dương và lá HB 12W -35%
Đèn led âm nước HB 12W màu vàng HB 12W -35%
2,190,000 VND
1,423,500 VND

Đèn led âm nước HB 12W màu vàng

Đèn led âm nước HB 9W màu xanh dương và lá HB 9W -35%
Đèn led âm nước HB 9W màu vàng HB 9W VÀNG -35%
Đèn led âm nước HB 6W Biến Đổi 3 Màu HB 6W -35%
Đèn led âm nước HB 6W màu xanh dương & Lá HB 6W -35%
Đèn led âm nước HB 6W màu vàng HB 6W VÀNG -35%
Ballats LED 24V 200W Ballats LED 24V 200W -35%
2,150,000 VND
1,397,500 VND

Ballats LED 24V 200W

Ballats LED 24V 105W Ballats LED 24V 105W -35%
1,720,000 VND
1,118,000 VND

Ballats LED 24V 105W

Ballats LED 24V 60W Ballats LED 24V 60W -35%
1,180,000 VND
767,000 VND

Ballats LED 24V 60W

Ballats LED 24V 30W Ballats LED 24V 30W -35%
665,000 VND
432,250 VND

Ballats LED 24V 30W

Đèn hồ bơi led HBV 18W HBV-18W -35%
3,700,000 VND
2,405,000 VND

Đèn hồ bơi led HBV 18W HBV-18W

Đèn hồ bơi led HBV 12W 7 màu HBV-12W -35%
Đèn hồ bơi led HBV 12W HBV-12W -35%
2,600,000 VND
1,690,000 VND

Đèn hồ bơi led HBV 12W

2 mẫu
Hộp nối dây Inox dưới nước hop-noi -35%
3 mẫu