Mặt che

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Mặt có nắp che mưa WBG8981-P -30%
215,000 VND
150,500 VND

Mặt có nắp che mưa WBG8981-P

Mặt 1 lỗ R6801MC -25%
14,500 VND
10,875 VND

Mặt 1 lỗ R6801MC

Mặt 2 lỗ R6802MC -25%
14,500 VND
10,875 VND

Mặt 2 lỗ R6802MC

Mặt 3 lỗ R6803MC -25%
14,500 VND
10,875 VND

Mặt 3 lỗ R6803MC

Mặt 4 lỗ R6804MC -25%
19,500 VND
14,625 VND

Mặt 4 lỗ R6804MC

Mặt 5 lỗ R6805MC -25%
20,000 VND
15,000 VND

Mặt 5 lỗ R6805MC

Mặt 6 lỗ R6806MC -25%
20,000 VND
15,000 VND

Mặt 6 lỗ R6806MC

Mặt Aptomat đơn mới R6841MC -25%
Mặt Aptomat đôi mới R6842MC -25%
Mặt Aptomat khôi nhỏ R6843N -25%
Mặt viền đôi R6880W -25%
14,500 VND
10,875 VND

Mặt viền đôi R6880W

Mặt 6 lỗ ngang viền mica M6506N -25%
Mặt Che Axolute Màu Gloss Steel 3M | HB4803ACL HB4803ACL LH
Mặt Che Axolute Màu Trắng 3M | HA4803HD HA4803HD LH
Mặt Che Axolute Màu Xanh Nhạt 3M | HA4803VZS HA4803VZS LH
Mặt che nhựa trắng Arteor – 3 module – 575010 575010 LH
Mặt che nhựa đen Arteor – 3 module – 575012 575012 LH
Mặt góc bo dùng cho 2P MCB WZV8002W -30%
Mặt dùng cho 3 thiết bị WZV6843W -30%
Mặt cho 3 thiết bị Size S M3T03_WE -37%
Mặt cho 2 thiết bị Size S M3T02_WE -37%
Mặt cho 1 thiết bị Size S M3T01_WE -37%
Mặt cho cầu dao an toàn M3T01SB_WE -37%
Mặt cho MCB 1 cực M3T01MCB_WE -37%
Mặt cho MCB 2 cực M3T02MCB_WE -37%
Mặt che trơn M3T01BP_WE -37%
19,800 VND
12,474 VND

Mặt che trơn M3T01BP_WE

Nút che trơn, size S M3T01BC_WE -37%
Mặt che 1 Gang R11HCGL -35%
35,000 VND
22,750 VND

Mặt che 1 Gang R11HCGL

Mặt che 4 Gang R41HGPH -35%
140,000 VND
91,000 VND

Mặt che 4 Gang R41HGPH

Mặt 1 lỗ và viền đơn trắng V20S1X V20S1X -30%
Mặt 1 lỗ và viền đơn trắng V20SM1X V20SM1X -30%
Mặt 2 lỗ và viền đơn trắng V20S2X V20S2X -30%
Mặt 2 lỗ và viền đơn trắng V20SM2X V20SM2X -30%
Mặt 3 lỗ và viền đơn trắng V20S3X V20S3X -30%
Mặt 3 lỗ và viền đơn trắng V20SM3X V20SM3X -30%
Mặt 4 lỗ và viền đơn trắng V20S4X V20S4X -30%
Mặt 4 lỗ và viền đơn trắng V20SM4X V20SM4X -30%
Mặt 5 lỗ và viền đơn trắng V20S5X V20S5X -30%
Mặt 5 lỗ và viền đơn trắng V20SM5X V20SM5X -30%
Mặt 6 lỗ và viền đơn trắng V20S6X V20S6X -30%
Mặt 6 lỗ và viền đơn trắng V20SM6X V20SM6X -30%
Mặt che trơn và viền đơn trắng V20S1830X V20S1830X -30%
Mặt che trơn và viền đơn trắng V20SM1830X V20SM1830X -30%
Mặt 1 lỗ E181X E181X -30%
8,900 VND
6,230 VND

Mặt 1 lỗ E181X

Mặt 1 lỗ E18S1X E18S1X -30%
8,900 VND
6,230 VND

Mặt 1 lỗ E18S1X

Mặt 1 lỗ SS198T1X SS198T1X -30%
8,900 VND
6,230 VND

Mặt 1 lỗ SS198T1X

Mặt 1 lỗ SS198V1X SS198V1X -30%
8,900 VND
6,230 VND

Mặt 1 lỗ SS198V1X