Dimmer

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn FDL903W -30%
Dimmer đèn DIM1/SC -40%
1,314,600 VND
788,760 VND

Dimmer đèn DIM1/SC

Bộ điều chỉnh độ sáng đèn AVx 800W AV800 -40%
2 mẫu
Bộ điều tốc độ quạt 600VA-220VAC AV600 -40%
Dimmer quạt HEYTS
Dimmer đèn HEYTG
Dimmer đèn đôi RB50-TG2 LH
Dimmer quạt RB50-TS LH
Dimmer đèn RB50-TG LH
Dimmer đèn RB49-TG -30%
197,000 VND
137,900 VND

Dimmer đèn RB49-TG

Dimmer quạt RB49-TS -30%
197,000 VND
137,900 VND

Dimmer quạt RB49-TS

Dimmer đèn RB5M-TG -30%
547,800 VND
383,460 VND

Dimmer đèn RB5M-TG

Dimmer quạt RB5M-TS -30%
547,800 VND
383,460 VND

Dimmer quạt RB5M-TS

Dimmer quạt HBGTS -35%
243,000 VND
157,950 VND

Dimmer quạt HBGTS

Dimmer đèn HBGTG -35%
243,000 VND
157,950 VND

Dimmer đèn HBGTG

Dimmer đèn HYTG -35%
330,800 VND
215,020 VND

Dimmer đèn HYTG

Dimmer quạt HYTS -35%
330,800 VND
215,020 VND

Dimmer quạt HYTS

Nút điều chỉnh cường độ ánh sáng 630W/220V NB5.0 TG -30%
Nút điều chỉnh tốc độ quạt 350W/220V NB5.0 TS -30%
Nút điều chỉnh cường độ ánh sáng 630W/220V NB5B TG -30%
Nút điều chỉnh tốc độ quạt 350W/220V NB5B TS -30%
Dimmer điều chỉnh đèn 600W R1512CGL -35%
Dimmer điều chỉnh đèn 1000W R1535CGL -35%
Dimmer điều chỉnh tốc độ quạt 200VA R8601CGL -35%
Dimmer điều chỉnh đèn 600W R1512GPH -35%
Dimmer điều chỉnh đèn 1000W R1535GPH -35%
Dimmer điều chỉnh tốc độ quạt 200VA R8601GPH -35%
Dimmer điều chỉnh tốc độ quạt 200VA R8601STT -35%
Dimmer điều chỉnh đèn 1000W R1535STT -35%
Dimmer điều chỉnh đèn 600W R1512STT -35%
Dimmer điều chỉnh tốc độ quạt 200VA R8601WHI -35%
Dimmer điều chỉnh đèn 1000W R1535WHI -35%
Dimmer điều chỉnh đèn 600W R1512WHI -35%
  • 1-36/36