Đèn trang trí Sano

Đèn chùm pha lê Sano Ø750xH380mm E14x15 Pha lê K9 CPL 9017 -50%
Đèn bàn Sano E27 Ø320*H480 B 1256 -40%
Quạt đèn Sano Led 48W Ø500 * H650, cách quạt 1100, thẻ pha lê Q 6099 -40%
Đèn mâm ốp trần tròn Sano Led 105W Ø480 x H90 ML 7651 -40%
Quạt đèn Sano led 120W - Ø1080*H400mm QĐ 2163 -40%
Quạt đèn Sano led 120W - Ø1080*H400mm QĐ 2162 -40%
Quạt đèn Sano led 115W - Ø1080*H400mm QĐ 2161 -40%
Quạt đèn sano led 115W Sano - Ø1080*H400mm QĐ 2160 -40%
Quạt đèn Sano Led 60W Ø500*H550, cách quạt 1100 QĐ 1140 -40%
Quạt đèn Sano Led 115W, Ø720*H400, 3 màu, có remote Q 1808/12 -40%
Quạt đèn Sano Led 115W, Ø750*H400, 3 màu, có remote Q 1811/18 -40%
Quạt đèn Sano Led 115W, Ø800*H400, 3 màu, có remote Q 1812/15 -40%
Đèn thả trần Sano Ø250*H1000, E27*3 T 1892/3 -40%
Đèn thả trần Sano Ø250*H1000, E27*3 T 1890/3 -40%
Đèn thả trần Sano Ø250*H1000, E27*3 T 1894/3 -40%
Đèn vách trần Sano Ø140*H260, LED + E27*1 V 5258 -40%
Đèn vách trần Sano Ø140*H260, LED + E27*1 V 5257 -40%
Đèn vách trần Sano Ø140*H320, E27*1 V 5269 -40%
Đèn vách trần Sano Ø150*H330, E27*1 V 5268 -40%
Đèn vách trần Sano Ø140*H320, E27*1 V 5267 -40%
Đèn vách trần Sano Ø150*H330, E27*1 V 5266 -40%
Đèn vách trần Sano Ø140*H320, E27*1 V 5265 -40%
Đèn vách trần Sano Ø150*H330, E27*1 V 5264 -40%
Đèn vách Sano Ø400xH345mm E14xL2 VY 7049 / 2 -40%
Đèn vách Sano Ø140xH345mm E14xL1 VY 7048/1 -40%
Đèn chùm đá Sano Ø1200xH600mm E14x8 + LeD CĐ 4020A / 8 -40%
Đèn chùm pha lê Sano Ø1200xH1950mm E14x46 CPL 7001 -40%
Đèn Downlight ốp nổi tròn 24W - Ø300, 6000K-3000K TN 24W -40%
Đèn trụ cổng vuông Sano E27*1, Ø210*H580, vỏ đen VC 1285 -40%
Đèn trụ cổng vuông Sano E27*1, Ø210*H580, vỏ đồng VC 1285A -40%
Đèn vách cổng vuông Sano E27*1, Ø140*H330, vỏ đồng VC 1288A -40%
Đèn vách cổng vuông Sano E27*1, Ø140*H330, vỏ đen VC 1288 -40%
Đèn vách cổng vuông Sano E27*1, Ø140*H330, vỏ đen VC 1287 -40%
Đèn Vách cổng vuông Sano E27*1, Ø140*H330, vỏ đồng VC 1287A -40%
Đèn vách cổng vuông Sano E27*1, Ø230*H330, vỏ đồng VC 1286A -40%
Đèn vách cổng vuông Sano E27*1, Ø230*H330, vỏ đen VC 1286 -40%