Đèn Paragon

Bộ đèn sạc LED khẩn cấp PEMD21SW -30%
Đèn LED thoát hiểm 2 mặt PEXF23SC-G2 -30%
Đèn LED sân vườn PPOU60L PPOU60L -30%
6,501,000 VND
4,550,700 VND

Đèn LED sân vườn PPOU60L

Đèn LED sân vườn PPOV30L PPOV30L -30%
10,895,000 VND
7,626,500 VND

Đèn LED sân vườn PPOV30L

Đèn LED sân vườn PPOV60L PPOV60L -30%
11,680,000 VND
8,176,000 VND

Đèn LED sân vườn PPOV60L

Đèn LED sân vườn PPOW45L PPOW45L -30%
7,449,000 VND
5,214,300 VND

Đèn LED sân vườn PPOW45L

Đèn LED sân vườn PPOW60L PPOW60L -30%
7,559,000 VND
5,291,300 VND

Đèn LED sân vườn PPOW60L

Đèn LED sân vườn PPOX30L PPOX30L -30%
6,028,000 VND
4,219,600 VND

Đèn LED sân vườn PPOX30L

Đèn LED sân vườn PPOX60L PPOX60L -30%
6,501,000 VND
4,550,700 VND

Đèn LED sân vườn PPOX60L

Đèn LED sân vườn PPOY25L PPOY25L -30%
4,375,000 VND
3,062,500 VND

Đèn LED sân vườn PPOY25L

Đèn LED sân vườn PPOY35L PPOY35L -30%
5,796,000 VND
4,057,200 VND

Đèn LED sân vườn PPOY35L

Đèn LED sân vườn PSOGB4L PSOGB4L -30%
1,980,000 VND
1,386,000 VND

Đèn LED sân vườn PSOGB4L

Đèn LED sân vườn PSOGC5L PSOGC5L -30%
2,003,000 VND
1,402,100 VND

Đèn LED sân vườn PSOGC5L

Đèn LED sân vườn PSOGD5L PSOGD5L -30%
2,450,000 VND
1,715,000 VND

Đèn LED sân vườn PSOGD5L

Đèn pha led PSOSE PSOSE -30%
1,225,000 VND
857,500 VND

Đèn pha led PSOSE 10W-100W

5 mẫu
Bộ đèn sạc LED khẩn cấp PEMD23SW -30%
Đèn Phòng Cháy Nổ Hiệu EEW 4W ESL101 -30%
Đèn Phòng Cháy Nổ Hiệu EEW 2W ESL102 -30%
5,480,000 VND
3,836,000 VND

Đèn Phòng Cháy Nổ Hiệu EEW 2W ESL102 Có thể thay đổi chữ EXIT

Đèn Phòng Cháy Nổ Hiệu EEW 2.5W ESL100 -30%
Bộ đèn phòng sạch PIFT PIFT -30%
616,000 VND
431,200 VND

Bộ đèn phòng sạch PIFT

2 mẫu
Bộ đèn phòng sạch 2x10W PIFS -30%
1,465,000 VND
1,025,500 VND

Bộ đèn phòng sạch 2x10W

6 mẫu
Bộ đèn phòng chống nổ hiệu EEW 2 bóng x 1.2m BHY/X -30%
Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 2 bóng x 1.2m BHY/Q2 -30%
Bộ đèn phòng chống nổ hiệu EEW 2 bóng x 1.2m BHY/Q1 -30%
Bộ đèn phòng chống nổ hiệu EEW 1-2 bóng x 1.2m (đèn chống thấm) 6500K BYS -30%
3 mẫu
Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 1.2m BPY 1x36XJ -30%
2 mẫu
Đèn phòng chống nổ hiệu EEW 1.2m BPY -30%
2 mẫu
Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BCD400 -30%
Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BCD250 -30%
Đèn phòng chống nổ hiệu EEW BCD200 -30%
Đèn Phòng Cháy Nổ Hiệu EEW 120W BZD 129-120 -30%
Đèn Phòng Cháy Nổ 100W BZD 129-100 -30%
22,363,000 VND
15,654,100 VND

Đèn Phòng Cháy Nổ 100W BZD 129-100 100/120w

Đèn Phòng Cháy Nổ 50W - có Pin BZD 133-50 -30%
Đèn Phòng Cháy Nổ 30W - có Pin BZD 133-30 -30%
Đèn Phòng Cháy Nổ 50W BZD 133-50 -30%
7,127,000 VND
4,988,900 VND

Đèn Phòng Cháy Nổ 50W BZD 133-50

Đèn Phòng Cháy Nổ 30W BZD 133-30 -30%
6,596,000 VND
4,617,200 VND

Đèn Phòng Cháy Nổ 30W BZD 133-30 30/50w

Đèn phòng chống nộ hiệu EEW ELL601 -30%
13,073,000 VND
9,151,100 VND

Đèn phòng chống nộ hiệu EEW

3 mẫu
Đèn Phòng Cháy Nổ BZD BZD 130-60 -30%
6,388,000 VND
4,471,600 VND

Đèn Phòng Cháy Nổ BZD BZD 130-60

Đèn Phòng Cháy Nổ BZD BZD 130-80 -30%
7,276,000 VND
5,093,200 VND

Đèn Phòng Cháy Nổ BZD BZD 130-80

Đèn Phòng Cháy Nổ BZD BZD 130-120 -30%
9,069,000 VND
6,348,300 VND

Đèn Phòng Cháy Nổ BZD BZD 130-120