Đèn Paragon

Bộ đèn sạc LED khẩn cấp PEMD21SW -30%
Đèn LED thoát hiểm 2 mặt PEXF23SC-G2 -30%
Đèn bán nguyệt Paragon chụp Mica 1.2m 40W PCFNN40L -40%
449,000 VND
269,400 VND

Đèn bán nguyệt Paragon chụp Mica 1.2m 40W PCFNN40L Trắng/Vàng/Trung tính

Bóng LED Bulb Paragon E27 PBCD 7W PBCD7 -45%
3 mẫu
Đèn bán nguyệt ECO chụp Mica 1.2m 36W PCFNN36L-E -40%
288,000 VND
172,800 VND

Đèn bán nguyệt ECO chụp Mica 1.2m 36W PCFNN36L-E Trắng/Vàng/Trung tính

Bộ máng đèn LED Paragon CBLA 9W kiểu Batten dân dụng 1 bóng CBLA19L9 -40%
3 mẫu
Bóng đèn downlight mới RRDA 7W RRDA120L7 -40%
172,000 VND
103,200 VND

Bóng đèn downlight mới RRDA 7W Trắng / Vàng / Trung tính

3 mẫu
Bóng đèn downlight mới RRDA 12W RRDA170L12 -40%
238,000 VND
142,800 VND

Bóng đèn downlight mới RRDA 12W Trắng / Vàng / Trung tính

3 mẫu
Đèn pha tiêu điểm 10W PSLTT -40%
540,000 VND
324,000 VND

Đèn pha tiêu điểm 10W PSLTT 10W

3 mẫu
Đèn pha tiêu điểm 20W PSLTT -40%
540,000 VND
324,000 VND

Đèn pha tiêu điểm 20W PSLTT 20W

3 mẫu
Bộ máng đèn LED Paragon CBLA kiểu Batten dân dụng 1 bóng CBLA118L18 -40%
3 mẫu
Bộ máng đèn LED Paragon CBLA 18W kiểu Batten dân dụng 2 bóng CBLA29L18 -40%
3 mẫu
Bộ máng đèn LED Paragon CBLA 36W kiểu Batten dân dụng 2 bóng CBLA218L36 -40%
3 mẫu
Bóng LED Bulb Paragon E27 PBCD 9W PBCD9 -40%
3 mẫu
Bóng LED Bulb Paragon E27 PBCD 11W PBCD11 -40%
3 mẫu
Bóng LED Bulb Paragon E27 PBCD 13W PBCD13 -40%
3 mẫu
Bóng LED Bulb Paragon E27 PBCD 30W PBCD30 -40%
3 mẫu
Bóng LED Bulb Paragon E27 PBCD 40W PBCD40 -40%
3 mẫu
Bóng LED Bulb Paragon E27 PBCD 50W PBCD50 -40%
3 mẫu
Bóng LED Bulb Paragon E27 PBCB 5W PBCB5 -40%
51,000 VND
30,600 VND

Bóng LED Bulb Paragon E27 PBCB 5W Trắng/Vàng/Trung tính

3 mẫu
Bóng LED Bulb Paragon E27 PBCB 7W PBCB7 -40%
3 mẫu
Bóng LED Bulb Paragon E27 PBCB 9W PBCB9 -40%
3 mẫu
Bóng LED Bulb Paragon E27 PBCB 11W PBCB11 -40%
3 mẫu
Bóng LED Bulb Paragon E27 PBCB 13W PBCB13 -40%
3 mẫu
Đèn pha tiêu điểm 30W PSLUU vỏ đen -40%
3 mẫu
Bóng đèn downlight mới RRDA 9W RRDA145L9 -40%
188,000 VND
112,800 VND

Bóng đèn downlight mới RRDA 9W Trắng / Vàng / Trung tính

3 mẫu
Bóng đèn downlight mới RRDA đổi màu RRDA/CCT -40%
222,000 VND
133,200 VND

Bóng đèn downlight mới RRDA đổi màu 7W/9W/12W

3 mẫu
Bóng LED Bulb Paragon E27 PBCD 20W PBCD20 -40%
3 mẫu
Bóng LED Bulb Paragon E27 5W PBCD5 -40%
51,000 VND
30,600 VND

Bóng LED Bulb Paragon E27 5W

3 mẫu
Đèn Tiêu Điểm PSLTT Series màu trắng 5W PSLTT5L -40%
Đèn Tiêu Điểm PSLTT Series màu trắng 10W PSLTT10L -40%
Đèn Tiêu Điểm PSLTT Series màu trắng 20W PSLTT20L -40%
Đèn pha tiêu điểm 10W PSLUU vỏ đen -40%
3 mẫu
Đèn pha tiêu điểm 20W PSLUU vỏ đen -40%
3 mẫu
Đèn pha tiêu điểm 20W PSLUU vỏ trắng PSLUU -40%
3 mẫu
Đèn pha tiêu điểm 10W PSLUU vỏ trắng PSLUU -40%
3 mẫu
Đèn pha tiêu điểm 30W PSLUU vỏ trắng PSLUU -40%
3 mẫu
Đèn bán nguyệt Paragon chụp Mica 0.6m 20W PCFNN20L -40%
244,000 VND
146,400 VND

Đèn bán nguyệt Paragon chụp Mica 0.6m 20W PCFNN20L Trắng/Vàng/Trung tính

Đèn bán nguyệt ECO chụp Mica 0.6m 18W PCFNN18L-E -40%
188,000 VND
112,800 VND

Đèn bán nguyệt ECO chụp Mica 0.6m 18W PCFNN18L-E Trắng/Vàng/Trung tính