Đèn Paragon

Bộ đèn sạc LED khẩn cấp PEMD21SW -30%
Đèn LED thoát hiểm 2 mặt PEXF23SC-G2 -30%
Bộ đèn downlight gắn âm 2 x E27 PRDS190E272 -30%
Bộ đèn downlight gắn âm 1 x E27 PRDK160P30175 -30%
Đèn Led Downlight âm trần chiếu điểm 1X15W OLT115L15 -30%
Đèn LED downlight âm trần chiếu điểm 7W PRDSS80L7 -30%
Bóng đèn compact xoắn Paragon 11W PELF1164E27 -30%
64,600 VND
45,220 VND

Bóng đèn compact xoắn Paragon 11W Ás.Trắng/Vàng

2 mẫu
Bóng đèn compact xoắn Paragon 26W PELF2664E27 -30%
90,000 VND
63,000 VND

Bóng đèn compact xoắn Paragon 26W Ás.Trắng/Vàng

2 mẫu
Bóng đèn compact xoắn Paragon 13W PELF1364E27 -30%
66,500 VND
46,550 VND

Bóng đèn compact xoắn Paragon 13W Ás.Trắng/Vàng

2 mẫu
Đèn Led Downlight âm trần 6W PRDJJ110L6 -30%
319,000 VND
223,300 VND

Đèn Led Downlight âm trần 6W

2 mẫu
Đèn Led Downlight âm trần 12W PRDJJ155L12 -30%
473,000 VND
331,100 VND

Đèn Led Downlight âm trần 12W

2 mẫu
Đèn Led Downlight âm trần 15W PRDJJ200L15 -30%
559,000 VND
391,300 VND

Đèn Led Downlight âm trần 15W

2 mẫu
Đèn led downlight âm trần 6W PRDII100L6 -30%
319,000 VND
223,300 VND

Đèn led downlight âm trần 6W

2 mẫu
Đèn led downlight âm trần 12W PRDII155L12 -30%
473,000 VND
331,100 VND

Đèn led downlight âm trần 12W

2 mẫu
Đèn led downlight âm trần 15W PRDII200L15 -30%
559,000 VND
391,300 VND

Đèn led downlight âm trần 15W

2 mẫu
Đèn Led Downlight âm trần 20W PRDZZ157L20	-30%
Đèn Led Downlight âm trần 13W, khoét lỗ Ø114 PRDKK114L13 -30%
2 mẫu
Đèn Led Downlight âm trần 18W, khoét lỗ Ø114 PRDKK114L18 -30%
2 mẫu
Đèn Led Downlight âm trần 18W, khoét lỗ Ø150 PRDKK150L18 -30%
2 mẫu
Đèn Led Downlight âm trần 34W, khoét lỗ Ø150 PRDKK150L34 -30%
2 mẫu
Đèn Led Downlight âm trần 7W PRDLL110L7 -30%
303,000 VND
212,100 VND

Đèn Led Downlight âm trần 7W

2 mẫu
Đèn Led Downlight âm trần 12W PRDLL139L12 -30%
471,000 VND
329,700 VND

Đèn Led Downlight âm trần 12W

2 mẫu
Đèn Led Downlight âm trần 20W PRDLL180L20 -30%
855,000 VND
598,500 VND

Đèn Led Downlight âm trần 20W

2 mẫu
Đèn Led Downlight âm trần 35W PRDLL230L35 -30%
1,329,000 VND
930,300 VND

Đèn Led Downlight âm trần 35W

2 mẫu
Đèn Led Downlight âm trần 20W PRDXX176L20 -30%
Đèn Led Downlight âm trần PRDWW90L7 -30%
Đèn LED downlight âm trần chiếu điểm 7W PRDUU -30%
Đèn LED downlight âm trần chiếu điểm 7W PRDTT -30%
Đèn Led Downlight âm trần chiếu điểm 7W PRDRR -30%
Đèn Led Downlight âm trần chiếu điểm 7W PRDVV -30%
Bóng đèn Led PAR 7W PPLB727E27L -30%
254,000 VND
177,800 VND

Bóng đèn Led PAR 7W

3 mẫu
Bóng LED Bulb Paragon E27 5W PBCD5 -45%
51,000 VND
28,050 VND

Bóng LED Bulb Paragon E27 5W

3 mẫu
Đèn EXIT Paragon 6.5W PEXL26U -30%
1,381,000 VND
966,700 VND

Đèn EXIT Paragon 6.5W PEXL26U

Đèn EXIT Paragon 6.5W PEXK26U -30%
1,381,000 VND
966,700 VND

Đèn EXIT Paragon 6.5W PEXK26U

Đèn Led dây 5050 Paragon 14,4W RGB LED5050/RGB -30%
Đèn Led dây 5050 Paragon 14,4W LED5050 -30%
Đèn gắn trần vuông Paragon 14W PSCB8602L -30%
Đèn gắn trần tròn Paragon 14W PSCA8602L -30%
Bóng đèn compact Paragon 2UM 7W PELA764E27 -30%
57,000 VND
39,900 VND

Bóng đèn compact Paragon 2UM 7W Ás.Trắng/Vàng

2 mẫu
Bóng đèn compact Paragon 2UM 9W PELB964E27 -30%
63,000 VND
44,100 VND

Bóng đèn compact Paragon 2UM 9W Ás.Trắng/Vàng

2 mẫu