Omega

Đồng hồ tủ điện: AC. Voltmeter 0-500V, 72 x 72, Class 1.5 DE72-500V -15%
Đồng hồ tủ điện: AC. Ammeter CT .../5A, 72 x 72, Class 1.5 DE72-A -15%
2 mẫu
Đồng hồ tủ điện: Đồng hồ tần số Hz, 96 x 96 FM96-65HZ -15%
Đồng hồ tủ điện: AC. Ammeter , CT .../5A, 96 x 96, Class 1.5 DE96-A -15%
2 mẫu
AC. Voltmeter 0-22KV (26.4KV), PT 22KV/110V; 96 x96, Class 1.5 DE96-22KV -15%
Chuyển mạch Volt & Ampere, mặt 48x60 CAM-V -15%
2 mẫu
Ống co nhiệt, loại xanh/vàng OHS 0.6/1KV OHS-8/GY -15%
18 mẫu
Ống co nhiệt, loại đơn màu OHS 0.6/1KV OHS-8/R (Y, B, BK, G) -15%
20 mẫu
Hộp nút nhấn Ø22 OMG-BB -15%
75,000 VND
63,750 VND

Hộp nút nhấn Ø22

8 mẫu
Nắp bảo vệ cho nút nhấn khẩn cấp Ø22 OMG-EC3 -15%
Nhãn tên cho nút nhấn khẩn cấp Ø22 OMG-ER60 -15%
Nắp bảo vệ cho nút nhấn Ø22 OMG-EB22P -15%
Nhãn tên cho nút nhấn Ø22 OMG-EH2208 -15%
Nhãn tên cho nút nhấn Ø25 OMG-EH2206 -15%
Khối tiếp điểm: phụ kiện cho nút nhấn loại OMG-PBH OMG-PBH-B-10 -15%
4 mẫu
Khối đèn báo 220~240V AC: phụ kiện cho nút nhấn loại OMG-PBH OMG-PBH-B-D/R31 -15%
2 mẫu
Đèn báo LED: Phụ kiện cho nút nhấn OMG-PBX OMG-PBX-L -15%
9 mẫu
Khối tiếp điểm: Phụ kiện cho nút nhấn OMG-PBX OMG-PBX-A-10 -15%
2 mẫu
Nút nhấn Ø22 IP65 OMEGA (có đèn báo LED) OMG-PBH-10HFD -15%
5 mẫu
Nút nhấn Ø22 IP65 OMEGA (có đèn báo LED) OMG-PBH-10D -15%
5 mẫu
Contact xoay Ø22 IP65 OMEGA OMG-PBH-10Y -15%
65,000 VND
55,250 VND

Contact xoay Ø22 IP65 OMEGA

2 mẫu
Contact xoay Ø22 IP65 OMEGA OMG-PBH-10X -15%
40,000 VND
34,000 VND

Contact xoay Ø22 IP65 OMEGA

2 mẫu
Nút nhấn nhả Ø22 IP65 OMEGA núm phẳng có ký hiệu ON/OFF OMG-PBH-10B -15%
5 mẫu
Nút nhấn nhả Ø22 IP65 OMEGA núm phẳng OMG-PBH-10 -15%
5 mẫu
Contact xoay Ø22 IP40 OMEGA OMG-PBE-10X -15%
35,000 VND
29,750 VND

Contact xoay Ø22 IP40 OMEGA

2 mẫu
Nút nhấn khẩn cấp 1NO+1NC OMEGA OMG-PBE-11ZS -15%
Nút nhấn khẩn cấp Ø22 IP40 OMEGA OMG-PBX-01ZFD -15%
2 mẫu
Nút nhấn nhả OMG-PBX có đèn báo LED OMG-PBX-1RD2 -15%