Đầu ghi

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Đầu ghi hình 1080P Lite H.265 Pro+ (Turbo 4.0) DS-7216HGHI-K1(S) LH
Đầu ghi hình 1080P Lite H.265 Pro+ (Turbo 4.0) DS-7216HGHI-K2 LH
Đầu ghi hình 5 in 1 24 kênh 1080P Lite H.265 Pro+ (Turbo 4.0) DS-7224HGHI-K2 LH
Đầu ghi hình 5 in 1, 32 kênh 1080P Lite H.265 Pro+ (Turbo 4.0) DS-7232HGHI-K2 LH
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 DS-7104HQHI-K1 (S) LH
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 DS-7108HQHI-K1 (S) LH
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 DS-7116HQHI-K1 (S) LH
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 DS-7204HQHI-K1(S) LH
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 DS-7208HQHI-K1(S) LH
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 DS-7216HQHI-K1(S) LH
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 16 kênh TURBO 4.0 DS-7216HQHI-K2 LH
Đầu ghi hình 5 in 1 24 kênh TURBO 4.0 DS-7224HQHI-K2 LH
Đầu ghi hình 5 in 1 32 kênh TURBO 4.0 DS-7232HQHI-K2 LH
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 DS-7204HQHI-K1/B LH
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh TURBO 3.0 DS-7104HGHI-F1 LH
Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh TURBO 3.0 DS-7208HGHI-F1/N LH
Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh chuẩn H.264+ DS-7204HGHI-F1 LH
Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh 1080P Lite chuẩn H.264+ DS-7116HGHI -F1/N LH
Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh 1080P Lite chuẩn H.264+ DS-7108HGHI -F1/N LH
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8MP 16 kênh DS-7216HUHI-K2(S) LH
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8MP 8 kênh DS-7208HUHI-K2(S) LH
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8MP 4 kênh DS-7204HUHI-K2(S) LH
Đầu ghi hình HD-TVI 5MP/8MP H.265 PRO/H.265 PRO+ DS-7208HUHI-K1(S) LH
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 8 kênh TURBO 4.0 DS-7208HUHI-K1/E(S) LH
Đầu ghi hình HD-TVI 5MP/8MP H.265 PRO/H.265 PRO+ DS-7204HUHI-K1(S) LH
Đầu ghi hình Hybrid TVI-IP 4 kênh TURBO 4.0 DS-7204HUHI-K1/E(S) LH