Phụ kiện ống luồn

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Nắp đế âm HDV FM LH
3,667 VND
3,667 VND

Nắp đế âm HDV FM

Co nối Vega chữ T không nắp VIT LH
4 mẫu
Co nối Vega không nắp VIE LH
2,000 VND
2,000 VND

Co nối Vega không nắp

4 mẫu
Khớp nối trơn Ø16mm RKN16 -25%
Khớp nối trơn Ø20mm RKN20 -25%
Khớp nối trơn Ø25mm RKN25 -25%
Khớp nối trơn Ø32mm RKN32 -25%
Khớp nối trơn Ø40mm RKN40 -25%
Hộp nối dây 185x80mm R81858 -25%
Hộp nối dây 160x80mm R80168 -25%
Hộp nối dây 110x80mm R80118 -25%
Hộp nối dây 110x50mm R80115 -25%
Nắp đậy hộp chia ngã RHN -25%
Hộp nối dây 80x50mm R80085 -25%
14,500 VND
10,875 VND

Hộp nối dây 80x50mm R80085

Lò xo uốn ống Ø32mm RLX32 -25%
181,000 VND
135,750 VND

Lò xo uốn ống Ø32mm RLX32

Lò xo uốn ống Ø25mm RLX25 -25%
143,000 VND
107,250 VND

Lò xo uốn ống Ø25mm RLX25

Lò xo uốn ống Ø20mm RLX20 -25%
99,000 VND
74,250 VND

Lò xo uốn ống Ø20mm RLX20

Lò xo uốn ống Ø16mm RLX16 -25%
85,800 VND
64,350 VND

Lò xo uốn ống Ø16mm RLX16

Kẹp đỡ ống Ø16mm RK40 -25%
Kẹp đỡ ống Ø16mm RK32 -25%
Kẹp đỡ ống Ø16mm RK25 -25%
Kẹp đỡ ống Ø16mm RK20 -25%
Kẹp đỡ ống Ø16mm RK16 -25%
Hộp chia ngã 4 đường Ø25mm RH25.4 -25%
Hộp chia ngã 4 đường Ø20mm RH20.4 -25%
Hộp chia ngã 4 đường Ø16mm RH16.4 -25%
Hộp chia ngã 3 đường Ø25mm RH25.3 -25%
Hộp nối dây 235x80mm R800235 -25%
Hộp chia ngã 3 đường Ø20mm RHV20.3 -25%
Hộp chia ngã 3 đường Ø16mm RHV16.3 -25%
Hộp chia ngã vuông 2 đường Ø25mm RHV25.2 -25%
Hộp chia ngã vuông 2 đường Ø20mm RHV20.2 -25%
Hộp chia ngã vuông 2 đường Ø16mm RHV16.2 -25%
Hộp chia ngã thẳng 2 đường Ø25mm RH25.2 -25%
Hộp chia ngã thẳng 2 đường Ø20mm RH20.2 -25%
Hộp chia ngã thẳng 2 đường Ø16mm RH16.2 -25%
Hộp chia ngã 1 đường Ø25mm RH25.1 -25%
Hộp chia ngã 1 đường Ø20mm RH20.1 -25%
Hộp chia ngã 1 đường Ø16mm RH16.1 -25%
Khớp nối răng Ø32mm RR32 -25%
Khớp nối răng Ø25mm RR25 -25%
Khớp nối răng Ø20mm RR20 -25%
Khớp nối răng Ø16mm RR16 -25%
Măng sông thu Ø40-32mm RM4032 -25%
Măng sông thu Ø50-40mm RM5040 -25%
Măng sông thu Ø32-25mm RM3225 -25%
Măng sông thu Ø25-20mm RM2520 -25%
Măng sông thu Ø20-16mm RM2016 -25%
Nối ống chữ T Ø50mm RTC50 -25%
Nối ống chữ T Ø40mm RTC40 -25%