Phụ kiện ống luồn

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Nắp đế âm HDV FM LH
3,667 VND
3,667 VND

Nắp đế âm HDV FM

Hộp nối dây PRKxxxx -25%
14,500 VND
10,875 VND

Hộp nối dây

6 mẫu
Nắp đậy hộp nối tròn NPA2620 NPA2620 -25%
Nắp đậy hộp chia ngã E240LS -5%
Lò xo uốn ống FLXU...M - 750N FLXUO16M / FLXUO16M2 -30%
50,000 VND
35,000 VND

Lò xo uốn ống FLXU...M - 750N Ø16/20/25/32

4 mẫu
Đầu giảm ống Nanoco FPA●● -30%
1,600 VND
1,120 VND

Đầu giảm ống Nanoco

5 mẫu
Co nối có nắp FPA0320C -30%
5,500 VND
3,850 VND

Co nối có nắp Ø 20/Ø 25/Ø32

3 mẫu
Đầu nối ống mềm PVC FRGA116 -30%
11,000 VND
7,700 VND

Đầu nối ống mềm PVC Ø 16/20/25/32

4 mẫu
T nối có nắp FPA0420C -30%
9,000 VND
6,300 VND

T nối có nắp Ø 20/Ø 25/Ø 32

3 mẫu
Đầu và khớp nối răng Nanoco NPA02162 -30%
3,100 VND
2,170 VND

Đầu và khớp nối răng Nanoco Ø16/20/25/32

4 mẫu
Ổ chờ 2 đường vuông + nắp Ø16-Ø32 LH
4 mẫu
Hộp Nối 2 Ngã Thẳng Ø16-Ø32 + nắp JBO16/S2 LH
4 mẫu
Hộp Nối 1 Đường Ø16-Ø32 (Ngã) + nắp JBO16/1 LH
4 mẫu
Ổ chờ 3 đường + nắp Ø16-Ø32 LH
4 mẫu
Chữ T nối PVC không nắp T Ø16-Ø32 LH
6 mẫu
Hộp nối Vega chia ngã Ø16mm VJB LH
5 mẫu
Co nối Vega không nắp VIE LH
2,000 VND
2,000 VND

Co nối Vega không nắp

4 mẫu
Co nối Vega chữ T không nắp VIT LH
4 mẫu
Hộp chia ngã 3 đường RPKxx.3H -25%
7,000 VND
5,250 VND

Hộp chia ngã 3 đường

3 mẫu
Hộp chia ngã vuông 2 đường RPKxx.2V -25%
3 mẫu
Nắp đậy hộp chia ngã RPKNHCN -25%
Lò xo uốn ống RPKxxLX -25%
85,800 VND
64,350 VND

Lò xo uốn ống

4 mẫu
Kẹp đỡ ống RPKxxKD -25%
1,400 VND
1,050 VND

Kẹp đỡ ống

5 mẫu
Hộp chia ngã 4 đường PRKxx.4H -25%
7,000 VND
5,250 VND

Hộp chia ngã 4 đường

3 mẫu
Hộp chia ngã thẳng 2 đường RPKxx.2H -25%
3 mẫu
Hộp chia ngã 1 đường RPKxx.xH -25%
6,600 VND
4,950 VND

Hộp chia ngã 1 đường

3 mẫu
Khớp nối răng ROMAN PRKxxKR -25%
2,400 VND
1,800 VND

Khớp nối răng ROMAN

4 mẫu
Măng sông thu Roman RPK20xx -25%
2,500 VND
1,875 VND

Măng sông thu Roman

5 mẫu
Nối ống chữ T Roman RPKxxTK -25%
4,700 VND
3,525 VND

Nối ống chữ T Roman

6 mẫu
Co nối chữ L Roman RPKxxLK -25%
3,300 VND
2,475 VND

Co nối chữ L Roman

6 mẫu
Khớp nối trơn roman RPKxxKN -25%
1,000 VND
750 VND

Khớp nối trơn roman

5 mẫu
Khớp nối trơn Nanoco NPA01●● -30%
800 VND
560 VND

Khớp nối trơn Nanoco Ø16/20/25/32/40/50

6 mẫu
Kẹp ống không đế Omega NDI16● -30%
3,000 VND
2,100 VND

Kẹp ống không đế Omega Ø 20/25/32/40/50

5 mẫu
Hộp Nối 4 Đường Ø16-Ø25 (Ngã) + nắp LH
4 mẫu
Đế âm công tắc Vega VWB LH
3,600 VND
3,600 VND

Đế âm công tắc Vega

3 mẫu
Kẹp đỡ ống MPE A280/16 -20%
1,500 VND
1,200 VND

Kẹp đỡ ống MPE 16/20/25/32 mm

4 mẫu
Hộp nối dây 4 đường A240/X/4 -20%
10,700 VND
8,560 VND

Hộp nối dây 4 đường Ø 20/25

4 mẫu
Hộp nối dây 3 đường Ø16 A240/X/3 -20%
10,700 VND
8,560 VND

Hộp nối dây 3 đường Ø16 Ø 16/20/25

4 mẫu
Hộp nối dây 2 đường ┴ Ø16 A240/X/2A -20%
10,700 VND
8,560 VND

Hộp nối dây 2 đường ┴ Ø16 Ø16/20/25

4 mẫu
Hộp nối dây 2 đường A240/16/2 -20%
10,700 VND
8,560 VND

Hộp nối dây 2 đường Ø 16/20/25/32

4 mẫu
Hộp nối dây 1 đường A240/16/1 -20%
10,700 VND
8,560 VND

Hộp nối dây 1 đường Ø 16/20/25/32

4 mẫu
Khớp nối trơn giảm mpe A242/20-16 -20%
5 mẫu
Khớp nối trơn mpe A242/16 -20%
1,300 VND
1,040 VND

Khớp nối trơn mpe 16/20/20-16/25/32 mm

4 mẫu
T nối trơn mpe A246/16 -20%
5,500 VND
4,400 VND

T nối trơn mpe 16/32 mm

4 mẫu
T nối có nắp mpe A246/20 -20%
10,800 VND
8,640 VND

T nối có nắp mpe 20/25 mm

2 mẫu
Co nối mpe có nắp A244/20 -20%
7,400 VND
5,920 VND

Co nối mpe có nắp 20/25 mm

2 mẫu
Co nối MPE 16-32mm A244/16 -20%
1,500 VND
1,200 VND

Co nối MPE 16-32mm 16/20/25/32 mm

4 mẫu
Khớp nối răng mpe A258/16 -20%
3,900 VND
3,120 VND

Khớp nối răng mpe 16/20/25/32 mm

4 mẫu
Lò xo uốn ống mpe BS-16 -20%
61,800 VND
49,440 VND

Lò xo uốn ống mpe Ø 16/20/25/32

4 mẫu