Phụ kiện ống luồn

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Nắp đế âm HDV FM LH
3,667 VND
3,667 VND

Nắp đế âm HDV FM

Ổ chờ 2 đường vuông + nắp Ø16-Ø32 LH
4 mẫu
Hộp Nối 2 Ngã Thẳng Ø16-Ø32 + nắp JBO16/S2 LH
4 mẫu
Hộp Nối 1 Đường Ø16-Ø32 (Ngã) + nắp JBO16/1 LH
4 mẫu
Ổ chờ 3 đường + nắp Ø16-Ø32 LH
4 mẫu
Chữ T nối PVC không nắp T Ø16-Ø32 LH
6 mẫu
Hộp nối Vega chia ngã Ø16mm VJB LH
5 mẫu
Co nối Vega không nắp VIE LH
2,000 VND
2,000 VND

Co nối Vega không nắp

4 mẫu
Co nối Vega chữ T không nắp VIT LH
4 mẫu
Hộp chia ngã 3 đường RPKxx.3H -25%
7,000 VND
5,250 VND

Hộp chia ngã 3 đường

3 mẫu
Hộp chia ngã vuông 2 đường RPKxx.2V -25%
3 mẫu
Nắp đậy hộp chia ngã RPKNHCN -25%
Hộp nối dây PRKxxxx -25%
14,500 VND
10,875 VND

Hộp nối dây

6 mẫu
Lò xo uốn ống RPKxxLX -25%
85,800 VND
64,350 VND

Lò xo uốn ống

4 mẫu
Kẹp đỡ ống RPKxxKD -25%
1,400 VND
1,050 VND

Kẹp đỡ ống

5 mẫu
Hộp chia ngã 4 đường PRKxx.4H -25%
7,000 VND
5,250 VND

Hộp chia ngã 4 đường

3 mẫu
Hộp chia ngã thẳng 2 đường RPKxx.2H -25%
3 mẫu
Hộp chia ngã 1 đường RPKxx.xH -25%
6,600 VND
4,950 VND

Hộp chia ngã 1 đường

3 mẫu
Khớp nối răng ROMAN PRKxxKR -25%
2,400 VND
1,800 VND

Khớp nối răng ROMAN

4 mẫu
Măng sông thu Roman RPK20xx -25%
2,500 VND
1,875 VND

Măng sông thu Roman

5 mẫu
Nối ống chữ T Roman RPKxxTK -25%
4,700 VND
3,525 VND

Nối ống chữ T Roman

6 mẫu
Co nối chữ L Roman RPKxxLK -25%
3,300 VND
2,475 VND

Co nối chữ L Roman

6 mẫu
Khớp nối trơn roman RPKxxKN -25%
1,000 VND
750 VND

Khớp nối trơn roman

5 mẫu
Nắp đậy hộp nối tròn NPA2620 NPA2620 -25%
Đầu và khớp nối răng Nanoco NPA02162 -30%
2,500 VND
1,750 VND

Đầu và khớp nối răng Nanoco Ø16/20/25/32

4 mẫu
Đầu giảm ống Nanoco FPA●● -30%
5 mẫu
Khớp nối trơn Nanoco NPA01●● -30%
800 VND
560 VND

Khớp nối trơn Nanoco Ø16/20/25/32/40/50

6 mẫu
Kẹp ống không đế Omega NDI16● -30%
3,000 VND
2,100 VND

Kẹp ống không đế Omega Ø 20/25/32/40/50

5 mẫu
Hộp Nối 4 Đường Ø16-Ø25 (Ngã) + nắp LH
4 mẫu
Đế âm công tắc Vega VWB LH
3,600 VND
3,600 VND

Đế âm công tắc Vega

3 mẫu
Kẹp đỡ ống MPE A280/16 -20%
1,500 VND
1,200 VND

Kẹp đỡ ống MPE 16/20/25/32 mm

4 mẫu
Hộp nối dây 4 đường A240/X/4 -20%
10,700 VND
8,560 VND

Hộp nối dây 4 đường Ø 20/25

4 mẫu
Hộp nối dây 3 đường Ø16 A240/X/3 -20%
10,700 VND
8,560 VND

Hộp nối dây 3 đường Ø16 Ø 16/20/25

4 mẫu
Hộp nối dây 2 đường ┴ Ø16 A240/X/2A -20%
10,700 VND
8,560 VND

Hộp nối dây 2 đường ┴ Ø16 Ø16/20/25

4 mẫu
Hộp nối dây 2 đường A240/16/2 -20%
10,700 VND
8,560 VND

Hộp nối dây 2 đường Ø 16/20/25/32

4 mẫu
Hộp nối dây 1 đường A240/16/1 -20%
10,700 VND
8,560 VND

Hộp nối dây 1 đường Ø 16/20/25/32

4 mẫu
Khớp nối trơn giảm mpe A242/20-16 -20%
5 mẫu
Khớp nối trơn mpe A242/16 -20%
1,300 VND
1,040 VND

Khớp nối trơn mpe 16/20/20-16/25/32 mm

4 mẫu
T nối trơn mpe A246/16 -20%
5,500 VND
4,400 VND

T nối trơn mpe 16/32 mm

4 mẫu
T nối có nắp mpe A246/20 -20%
10,800 VND
8,640 VND

T nối có nắp mpe 20/25 mm

2 mẫu
Co nối mpe có nắp A244/20 -20%
7,400 VND
5,920 VND

Co nối mpe có nắp 20/25 mm

2 mẫu
Co nối MPE 16-32mm A244/16 -20%
1,500 VND
1,200 VND

Co nối MPE 16-32mm 16/20/25/32 mm

4 mẫu
Khớp nối răng mpe A258/16 -20%
3,900 VND
3,120 VND

Khớp nối răng mpe 16/20/25/32 mm

4 mẫu
Lò xo uốn ống mpe BS-16 -20%
61,800 VND
49,440 VND

Lò xo uốn ống mpe Ø 16/20/25/32

4 mẫu
T nối có nắp FPA0420C -30%
6,600 VND
4,620 VND

T nối có nắp Ø 20/Ø 25/Ø 32

3 mẫu
Đế nổi chữ nhật 100x60x40 HDV FMDN LH
Đế âm đôi hình chữ nhật chống cháy HDV FMDS LH
Đế âm vuông sâu chống cháy HDV FMDS LH
Đế âm vuông chống cháy FMDV LH