Phụ kiện ống luồn

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Đế âm nhựa vuông tự chống cháy loại thấp 75*75*39mm S3157H
Đế âm nhựa vuông tự chống cháy loại thấp 75*75*39mm S3157L
Cút chữ L dẹt góc tròn 24*14-60*40mm AE24/T
4,900 VND
4,900 VND

Cút chữ L dẹt góc tròn 24*14-60*40mm AE24/T 24*14mm-60*40mm

Cút chữ L dẹt góc ngoài 15*10-100*40mm AE15/A
2,860 VND
2,860 VND

Cút chữ L dẹt góc ngoài 15*10-100*40mm AE15/A 15*10mm-100*40mm

Cút chữ L dẹt góc vuông 15*10-100*40mm AE15
2,320 VND
2,320 VND

Cút chữ L dẹt góc vuông 15*10-100*40mm AE15 15*10mm-100*40mm

Lo xo uốn ống điện - dùng cho ống lắp chìm Ø16-Ø50 LSS
63,600 VND
63,600 VND

Lo xo uốn ống điện - dùng cho ống lắp chìm Ø16-Ø50 LSS Ø16-Ø50

Cút chữ L dẹt góc trong 15*10mm-100*40mm AE15/B
2,320 VND
2,320 VND

Cút chữ L dẹt góc trong 15*10mm-100*40mm AE15/B 15*10mm-100*40mm

Cút chữ L có nắp Ø16-Ø32 E244
3,380 VND
3,380 VND

Cút chữ L có nắp Ø16-Ø32 E244 Ø16-Ø32

Cút chữ L không nắp Ø16-Ø50 E244
3,000 VND
3,000 VND

Cút chữ L không nắp Ø16-Ø50 E244 Ø16-Ø50

Cút cong có đầu nong Ø16-Ø32 E247
10,140 VND
10,140 VND

Cút cong có đầu nong Ø16-Ø32 E247 Ø16-Ø32

Cút Chữ T Không Nắp Ø16-Ø50 E246
4,350 VND
4,350 VND

Cút Chữ T Không Nắp Ø16-Ø50 E246 Ø16-Ø50

Cút chữ T có nắp Ø16-Ø32 E246
4,900 VND
4,900 VND

Cút chữ T có nắp Ø16-Ø32 E246 Ø16-Ø32

Khớp Nối Trơn Sino Vanlock Ø16-Ø63 E242
900 VND
900 VND

Khớp Nối Trơn Sino Vanlock Ø16-Ø63 E242 Ø16-Ø63

Cút thu Sino Vanlock 20/16-40/32 LSB
2,200 VND
2,200 VND

Cút thu Sino Vanlock 20/16-40/32 LSB 20/16-40/32

Nút bịt ống SPB
1,050 VND
1,050 VND

Nút bịt ống SPB

Hộp chia ngã 1 đường E240/xx/1
6,120 VND
6,120 VND

Hộp chia ngã 1 đường E240/xx/1

Hộp chia ngã 2 đường, dạng thẳng E240/xx/2
6,120 VND
6,120 VND

Hộp chia ngã 2 đường, dạng thẳng E240/xx/2

Hộp chia ngã 2 đường, dạng vuông E240/xx/2A
6,120 VND
6,120 VND

Hộp chia ngã 2 đường, dạng vuông E240/xx/2A

Hộp chia ngã 3 đường E240/xx/3
6,120 VND
6,120 VND

Hộp chia ngã 3 đường E240/xx/3

Hộp chia ngã 4 đường E240/xx/4
6,120 VND
6,120 VND

Hộp chia ngã 4 đường E240/xx/4

Nắp đậy hộp chia ngã E240LS
1,600 VND
1,600 VND

Nắp đậy hộp chia ngã E240LS

Kẹp đỡ ống Sino E280/xx
1,180 VND
1,180 VND

Kẹp đỡ ống Sino E280/xx

Nút bịt ống SPBC
1,280 VND
1,280 VND

Nút bịt ống SPBC

Hộp chia ngã 1 đường loại cao E240/xx/1D
17,800 VND
17,800 VND

Hộp chia ngã 1 đường loại cao E240/xx/1D

Hộp chia ngã 2 đường, dạng thẳng loại cao E240/xx/2D
Hộp chia ngã 2 đường, dạng vuông loại cao E240/xx/2AD
Hộp chia ngã 3 đường loại cao E240/xx/3D
17,800 VND
17,800 VND

Hộp chia ngã 3 đường loại cao E240/xx/3D

Hộp chia ngã 4 đường loại cao E240/xx/4D
17,800 VND
17,800 VND

Hộp chia ngã 4 đường loại cao E240/xx/4D

Đầu + Khớp Nối Ren E258+281/xx 39%
2,200 VND
1,342 VND

Đầu + Khớp Nối Ren E258+281/xx

T nối cho ống NPAxxxx 30%
1,900 VND
1,330 VND

T nối cho ống NPAxxxx Ø 16/20/25/32/40/50

Đầu và khớp nối răng NPA NPA02162 30%
2,500 VND
1,750 VND

Đầu và khớp nối răng NPA NPA02162 Phi 16/20/25/32

Kẹp đỡ ống NPA1616 30%
900 VND
630 VND

Kẹp đỡ ống NPA1616 Ø 16/20/25/32/40

Hộp nối 4 ngã NPA 30%
6,600 VND
4,620 VND

Hộp nối 4 ngã NPA Ø 16/20/25/32

Hộp Nối 4 Đường Ø16-Ø25 (Ngã) + nắp  30%
11,786 VND
8,276 VND

Hộp Nối 4 Đường Ø16-Ø25 (Ngã) + nắp

Hộp nối dây 4 đường phi 32 A242/32/3 40%
10,550 VND
6,350 VND

Hộp nối dây 4 đường phi 32 A242/32/3 Ø 32

1 đến 35 trong 85 records