Phụ kiện ống luồn

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Nẹp bán nguyệt MPE NBN40/16 -40%
liên hệ

Nẹp bán nguyệt MPE

3 mẫu
T nối trơn mpe A246/16 -40%
5,700 VND
3,420 VND

T nối trơn mpe 16/32 mm

4 mẫu
Co nối MPE 16-32mm A244/16 -40%
3,400 VND
2,040 VND

Co nối MPE 16-32mm 16/20/25/32 mm

4 mẫu
Co nối cho ống NPA -30%
1,400 VND
980 VND

Co nối cho ống Ø 16/20/25/32/40/50

6 mẫu
T nối cho ống NPA -30%
1,900 VND
1,330 VND

T nối cho ống Ø 16/20/25/32/40/50

6 mẫu
Lò xo uốn ống FLXU...M - 750N FLXUO16M / FLXUO16M2 -30%
40,000 VND
28,000 VND

Lò xo uốn ống FLXU...M - 750N FLXUO16M / FLXUO16M2 Ø16/20/25/32

Lò xo uốn ống FLXU...L - 320N FLXUO16L / FLXUO16L2 -30%
40,000 VND
28,000 VND

Lò xo uốn ống FLXU...L - 320N FLXUO16L / FLXUO16L2 Ø16/20/25/32

Nắp đậy hộp nối tròn NPA2620 NPA2620 -25%
1,700 VND
1,275 VND

Nắp đậy hộp nối tròn NPA2620 NPA2620

Hộp nối Vega chia ngã Ø25mm VJB
Hộp nối Vega chia ngã Ø20mm VJB
6,000 VND
6,000 VND

Hộp nối Vega chia ngã Ø20mm VJB

Nối trơn Vega VC
980 VND
980 VND

Nối trơn Vega VC

Nối răng Vega VSC
1,400 VND
1,400 VND

Nối răng Vega VSC

Đế âm công tắc Vega VWB
3,600 VND
3,600 VND

Đế âm công tắc Vega VWB

Co nối Vega VIE
3,600 VND
3,600 VND

Co nối Vega VIE

Co nối Vega chữ T VIT
4,600 VND
4,600 VND

Co nối Vega chữ T VIT

Kẹp đỡ ống Vega VMC
910 VND
910 VND

Kẹp đỡ ống Vega VMC

Hộp box nối Vega VAB
8,500 VND
8,500 VND

Hộp box nối Vega VAB

Cút chữ L dẹt góc tròn 24*14-60*40mm AE24/T
4,900 VND
4,900 VND

Cút chữ L dẹt góc tròn 24*14-60*40mm AE24/T 24*14mm-60*40mm

Cút chữ L dẹt góc ngoài 15*10-100*40mm AE15/A
2,860 VND
2,860 VND

Cút chữ L dẹt góc ngoài 15*10-100*40mm AE15/A 15*10mm-100*40mm

Cút chữ L dẹt góc vuông 15*10-100*40mm AE15
2,320 VND
2,320 VND

Cút chữ L dẹt góc vuông 15*10-100*40mm AE15 15*10mm-100*40mm

Lo xo uốn ống điện - dùng cho ống lắp chìm Ø16-Ø50 LSS
63,600 VND
63,600 VND

Lo xo uốn ống điện - dùng cho ống lắp chìm Ø16-Ø50 LSS Ø16-Ø50

Cút chữ L dẹt góc trong 15*10mm-100*40mm AE15/B
2,320 VND
2,320 VND

Cút chữ L dẹt góc trong 15*10mm-100*40mm AE15/B 15*10mm-100*40mm

Cút chữ L có nắp Ø16-Ø32 E244
3,380 VND
3,380 VND

Cút chữ L có nắp Ø16-Ø32 E244 Ø16-Ø32

Cút chữ L không nắp Ø16-Ø50 E244
3,000 VND
3,000 VND

Cút chữ L không nắp Ø16-Ø50 E244 Ø16-Ø50

Cút cong có đầu nong Ø16-Ø32 E247
10,140 VND
10,140 VND

Cút cong có đầu nong Ø16-Ø32 E247 Ø16-Ø32

Cút Chữ T Không Nắp Ø16-Ø50 E246
4,350 VND
4,350 VND

Cút Chữ T Không Nắp Ø16-Ø50 E246 Ø16-Ø50

Cút chữ T có nắp Ø16-Ø32 E246
4,900 VND
4,900 VND

Cút chữ T có nắp Ø16-Ø32 E246 Ø16-Ø32

Khớp Nối Trơn Sino Vanlock Ø16-Ø63 E242
900 VND
900 VND

Khớp Nối Trơn Sino Vanlock Ø16-Ø63 E242 Ø16-Ø63

Cút thu Sino Vanlock 20/16-40/32 LSB
2,200 VND
2,200 VND

Cút thu Sino Vanlock 20/16-40/32 LSB 20/16-40/32

Nút bịt ống SPB
1,050 VND
1,050 VND

Nút bịt ống SPB

Hộp chia ngã 1 đường E240/xx/1
6,120 VND
6,120 VND

Hộp chia ngã 1 đường E240/xx/1

Hộp chia ngã 2 đường, dạng thẳng E240/xx/2
6,120 VND
6,120 VND

Hộp chia ngã 2 đường, dạng thẳng E240/xx/2

Hộp chia ngã 2 đường, dạng vuông E240/xx/2A
6,120 VND
6,120 VND

Hộp chia ngã 2 đường, dạng vuông E240/xx/2A

Hộp chia ngã 3 đường E240/xx/3
6,120 VND
6,120 VND

Hộp chia ngã 3 đường E240/xx/3

Hộp chia ngã 4 đường E240/xx/4
6,120 VND
6,120 VND

Hộp chia ngã 4 đường E240/xx/4

Nắp đậy hộp chia ngã E240LS
1,600 VND
1,600 VND

Nắp đậy hộp chia ngã E240LS

Kẹp đỡ ống Sino E280/xx
1,180 VND
1,180 VND

Kẹp đỡ ống Sino E280/xx

Nút bịt ống SPBC
1,280 VND
1,280 VND

Nút bịt ống SPBC

Hộp chia ngã 1 đường loại cao E240/xx/1D
17,800 VND
17,800 VND

Hộp chia ngã 1 đường loại cao E240/xx/1D

Hộp chia ngã 2 đường, dạng thẳng loại cao E240/xx/2D
Hộp chia ngã 2 đường, dạng vuông loại cao E240/xx/2AD
Hộp chia ngã 3 đường loại cao E240/xx/3D
17,800 VND
17,800 VND

Hộp chia ngã 3 đường loại cao E240/xx/3D

Hộp chia ngã 4 đường loại cao E240/xx/4D
17,800 VND
17,800 VND

Hộp chia ngã 4 đường loại cao E240/xx/4D

Đầu + Khớp Nối Ren E258+281/xx -39%
2,200 VND
1,342 VND

Đầu + Khớp Nối Ren E258+281/xx

Đầu và khớp nối răng NPA NPA02162 -30%
2,500 VND
1,750 VND

Đầu và khớp nối răng NPA NPA02162 Phi 16/20/25/32

Kẹp đỡ ống NPA1616 -30%
900 VND
630 VND

Kẹp đỡ ống NPA1616 Ø 16/20/25/32/40

Hộp nối 4 ngã NPA -30%
6,600 VND
4,620 VND

Hộp nối 4 ngã NPA Ø 16/20/25/32

Hộp Nối 4 Đường Ø16-Ø25 (Ngã) + nắp  -50%
11,786 VND
5,893 VND

Hộp Nối 4 Đường Ø16-Ø25 (Ngã) + nắp

Hộp nối dây 4 đường phi 32 A242/32/3 -40%
10,550 VND
6,350 VND

Hộp nối dây 4 đường phi 32 A242/32/3 Ø 32

Hộp nối dây 3 đường phi 32 A242/32/3 -40%
10,550 VND
6,350 VND

Hộp nối dây 3 đường phi 32 A242/32/3 Ø 32