Phụ kiện ống luồn

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Nắp đế âm HDV FM LH
3,667 VND
3,667 VND

Nắp đế âm HDV FM

Nắp đậy hộp nối tròn NPA2620 NPA2620 -25%
Đầu và khớp nối răng Nanoco NPA02162 -30%
2,500 VND
1,750 VND

Đầu và khớp nối răng Nanoco Ø16/20/25/32

4 mẫu
Đầu giảm ống Nanoco FPA●● -30%
5 mẫu
Khớp nối trơn Nanoco NPA01●● -30%
800 VND
560 VND

Khớp nối trơn Nanoco Ø16/20/25/32/40/50

6 mẫu
Kẹp ống không đế Omega NDI16● -30%
3,000 VND
2,100 VND

Kẹp ống không đế Omega Ø 20/25/32/40/50

5 mẫu
Hộp nối dây 110x50mm R80115 -25%
Đế nổi chữ nhật 100x60x40 HDV FMDN LH
Đế âm đôi hình chữ nhật chống cháy HDV FMDS LH
Đế âm vuông sâu chống cháy HDV FMDS LH
Đế âm vuông chống cháy FMDV LH
Ổ chờ 2 ngã vuông + nắp Ø16-Ø32 LH
4 mẫu
Nắp ngã Ø16-Ø32 JBO LH
1,290 VND
1,290 VND

Nắp ngã Ø16-Ø32 JBO

Nối giảm HDV LH
1,600 VND
1,600 VND

Nối giảm HDV

4 mẫu
Dây mồi 5-25m LH
35,700 VND
35,700 VND

Dây mồi 5-25m

5 mẫu
Lò xo Ø16-Ø32 HDV LH
43,400 VND
43,400 VND

Lò xo Ø16-Ø32 HDV

4 mẫu
Nối trơn Ø16-Ø32 LH
782 VND
782 VND

Nối trơn Ø16-Ø32

4 mẫu
Nắp ngã Ø16-Ø32 có lỗ chờ JBOC LH
Ổ chờ 1/2/3 ngã + nắp Ø16-Ø32 LH
4 mẫu
Hộp Nối 4 Đường Ø16-Ø25 (Ngã) + nắp LH
4 mẫu
Chữ T nối PVC không nắp T Ø16-Ø32 LH
4 mẫu
Chữ T nối PVC có nắp T Ø16-Ø32 LH
3 mẫu
CO nối PVC không nắp Ø16-Ø32 LH
4 mẫu
CO nối PVC có nắp Ø20-Ø32 LH
3 mẫu
Nối răng PVC HDV Ø16-Ø32 LH
4 mẫu
Kẹp đỡ ống HDV Ø16-Ø40 LH
5 mẫu
Đế âm hình chữ nhật chống cháy FMD LH
Hộp nối dây loại 1 HDV-CC LH
4 mẫu
Hộp nối dây loại 2 HDV-CC LH
2 mẫu
Đế âm đôi hình chữ nhật chống cháy LH
Nẹp bán nguyệt MPE NBN40/13 -45%
3 mẫu
Kẹp đỡ ống MPE A280/16 -45%
1,190 VND
655 VND

Kẹp đỡ ống MPE 16/20/25/32 mm

4 mẫu
Hộp nối dây 4 đường A240/X/4 -45%
8,250 VND
4,538 VND

Hộp nối dây 4 đường Ø 20/25

4 mẫu
Hộp nối dây 1 đường A240/16/1 -45%
8,250 VND
4,538 VND

Hộp nối dây 1 đường Ø 16/20/25/32

4 mẫu
Hộp nối dây 2 đường A240/16/2 -45%
8,250 VND
4,538 VND

Hộp nối dây 2 đường Ø 16/20/25/32

4 mẫu
Hộp nối dây 3 đường Ø16 A240/X/3 -45%
8,250 VND
4,538 VND

Hộp nối dây 3 đường Ø16 Ø 16/20/25

4 mẫu
Hộp nối dây 2 đường ┴ Ø16 A240/X/2A -45%
8,250 VND
4,538 VND

Hộp nối dây 2 đường ┴ Ø16 Ø16/20/25

4 mẫu
Khớp nối trơn giảm mpe A242/20-16 -45%
5 mẫu
Khớp nối trơn mpe A242/16 -45%
1,000 VND
550 VND

Khớp nối trơn mpe 16/20/20-16/25/32 mm

4 mẫu
T nối trơn mpe A246/16 -45%
4,200 VND
2,310 VND

T nối trơn mpe 16/32 mm

4 mẫu
T nối có nắp mpe A246/20 -45%
8,300 VND
4,565 VND

T nối có nắp mpe 20/25 mm

2 mẫu
Nắp hộp nối tròn A240L -45%
Co nối MPE 16-32mm A244/16 -45%
1,160 VND
638 VND

Co nối MPE 16-32mm 16/20/25/32 mm

4 mẫu
Co nối mpe có nắp A244/20 -45%
5,700 VND
3,135 VND

Co nối mpe có nắp 20/25 mm

2 mẫu
Khớp nối răng mpe A258/16 -45%
3,000 VND
1,650 VND

Khớp nối răng mpe 16/20/25/32 mm

4 mẫu
Đầu + Khớp Nối Ren E258+281/xx -35%
2,200 VND
1,430 VND

Đầu + Khớp Nối Ren

6 mẫu
Co nối chữ L Ø16mm RL16 -25%
3,000 VND
2,250 VND

Co nối chữ L Ø16mm RL16

Co nối chữ L Ø20mm RL20 -25%
4,000 VND
3,000 VND

Co nối chữ L Ø20mm RL20

Co nối chữ L Ø25mm RL25 -25%
7,000 VND
5,250 VND

Co nối chữ L Ø25mm RL25