Đèn mâm

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Đèn mâm ốp trần tròn Sano Led 105W Ø480 x H90 ML 7651 -40%
Đèn mâm vuông pha lê Ø1100-700 x H150, 3 màu ánh sáng NC 1125 -40%
Đèn mâm vuông pha lê Ø1100-700 x H200, 3 màu ánh sáng NC 930 -40%
Đèn mâm tròn pha lê Ø600 x H330, 3 màu ánh sáng NC 2145 -40%
Đèn mâm tròn Led 36W, Ø500 x H50, 3 màu ánh sáng NC 2317 -40%
Đèn mâm tròn pha lê Ø600 x H220, 3 màu ánh sáng NC 302 -40%
Đèn mâm tròn pha lê Ø600 x H200, 3 màu ánh sáng NC 3101 -40%
Đèn mâm tròn pha lê Ø600 x H210, 3 màu ánh sáng NC 308 -40%
Đèn mâm tròn pha lê Ø600 x H220, 3 màu ánh sáng NC 802 -40%
Đèn mâm tròn pha lê Ø600 x H200, 3 màu ánh sáng NC 803 -40%
Đèn mâm tròn pha lê Ø600 x H185, 3 màu ánh sáng NC 2032 -40%
Đèn mâm tròn pha lê Ø600 x H200, 3 màu ánh sáng NC 823 -40%
Đèn mâm tròn pha lê Ø600 x H200, 3 màu ánh sáng NC 810 -40%
Đèn mâm tròn pha lê Ø600 x H180, 3 màu ánh sáng NC 837 -40%
Đèn mâm tròn pha lê Ø600 x H330, 3 màu ánh sáng NC 2043 -40%
Đèn mâm tròn pha lê Ø600 x H300, 3 màu ánh sáng NC 816 -40%
Đèn mâm tròn pha lê Ø600 x H300, 3 màu ánh sáng NC 6001 -40%
Đèn mâm tròn pha lê Ø600 x H300, 3 màu ánh sáng NC 6103 -40%
Đèn mâm tròn pha lê Ø600 x H330, 3 màu ánh sáng NC 6002 -40%
Đèn mâm tròn Led 36W, Ø500 x H50, 3 màu ánh sáng NC 2320 -40%
Đèn mâm tròn Led 36W, Ø500 x H50, 3 màu ánh sáng NC 2318 -40%
Đèn mâm tròn Led 36W, Ø500 x H50, 3 màu ánh sáng NC 2319 -40%
Đèn mâm tròn mica led 30W, Ø500 x H200, 3 màu ánh sáng NM 244 LED -40%
Đèn mâm tròn mica led 30W, Ø500 x H200, 3 màu ánh sáng NM 245 LED -40%
Đèn mâm tròn mica led 30W, Ø500 x H200, 3 màu ánh sáng NM 246 LED -40%
Đèn mâm tròn mica led 30W, Ø500 x H200, 3 màu ánh sáng NM 247 LED -40%
Đèn mâm tròn mica led 30W, Ø500 x H200, 3 màu ánh sáng NM 248 LED -40%
Đèn mâm tròn mica led 30W, Ø500 x H200, 3 màu ánh sáng NM 249 LED -40%
Đèn mâm tròn mica led 18W, Ø300 x H40, 3 màu ánh sáng NM 8802 A LED -40%
Đèn mâm tròn mica led 24W, Ø400 x H40, 3 màu ánh sáng NM 8802 B LED -40%
Đèn mâm tròn mica led 36W, Ø500 x H40, 3 màu ánh sáng NM 8802 C LED -40%
Đèn mâm tròn mica led 18W, Ø300 x H40, 3 màu ánh sáng NM 8803 A LED -40%
Đèn mâm tròn mica led 24W, Ø400 x H40, 3 màu ánh sáng NM 8803 B LED -40%
Đèn mâm tròn mica led 36W, Ø500 x H40, 3 màu ánh sáng NM 8803 C LED -40%
Đèn mâm tròn mica led 18W, Ø300 x H40, 3 màu ánh sáng NM 8806 A LED -40%
Đèn mâm tròn mica led 24W, Ø400 x H40, 3 màu ánh sáng NM 8806 B LED -40%
Đèn mâm tròn mica led 36W, Ø500 x H40, 3 màu ánh sáng NM 8806 C LED -40%
Đèn mâm tròn mica led 18W, Ø300 x H40, 3 màu ánh sáng NM 8807 A LED -40%
Đèn mâm tròn mica led 24W, Ø400 x H40, 3 màu ánh sáng NM 8807 B LED -40%
Đèn mâm tròn mica led 36W, Ø500 x H40, 3 màu ánh sáng NM 8807 C LED -40%
Đèn mâm tròn mica led 18W, Ø300 x H40, 3 màu ánh sáng NM 8808 A LED -40%
Đèn mâm tròn mica led 24W, Ø400 x H40, 3 màu ánh sáng NM 8808 B LED -40%
Đèn mâm tròn mica led 36W, Ø500 x H40, 3 màu ánh sáng NM 8808 C LED -40%
Đèn Mâm Áp Trần BT-41 BT-41 -35%
1,080,000 VND
702,000 VND

Đèn Mâm Áp Trần BT-41

Đèn Mâm Áp Trần BT-40 BT-40 -35%
1,080,000 VND
702,000 VND

Đèn Mâm Áp Trần BT-40

Đèn chùm nến Sano Ø770xH700mm E14x8 + Led 18W CY 7065 / 8 -50%
Đèn chùm Sano Ø850xH800mm E14xL8 + Led SMD CY 1037 / 8+1 -50%
Đèn vách đồng cao cấp L320-200*H380, E14*2 lamp NV 127/2 -40%
Đèn chùm nến Sano Ø870xH700mm E14x10 + Led 18W CY 7066 / 10 -50%
Đèn chùm Sano Ø800*H360mm CPL 2017 -50%
5,580,000 VND
2,790,000 VND

Đèn chùm Sano Ø800*H360mm CPL 2017