Led Panel

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Bộ Đèn Led Panel - Berto L595xW1195xH9mm điều chỉnh ánh sáng F33600RCxx 20%
3,990,000 VND
3,192,000 VND

Bộ Đèn Led Panel - Berto L595xW1195xH9mm điều chỉnh ánh sáng 34/52W

Đèn Panel âm trần tròn PL-Rxx 45%
165,000 VND
90,750 VND

Đèn Panel âm trần tròn 6/9/12/15/18W

Bộ 4 tai đèn gắn treo trần NPL-H4
44,000 VND
44,000 VND

Bộ 4 tai đèn gắn treo trần NPL-H4

Bộ 4 tai đèn gắn âm trần NPL-R4
27,000 VND
27,000 VND

Bộ 4 tai đèn gắn âm trần NPL-R4

Đèn led Panel Office 60W dạng tấm NPL60123 30%
2,350,000 VND
1,645,000 VND

Đèn led Panel Office 60W dạng tấm NPL60123

Đèn led Panel Office 40W dạng tấm hình chữ nhật NPL3012x 30%
980,000 VND
686,000 VND

Đèn led Panel Office 40W dạng tấm hình chữ nhật NPL3012x

Đèn led Panel Office 40W dạng tấm NPL606xx 30%
900,000 VND
630,000 VND

Đèn led Panel Office 40W dạng tấm NPL606xx

Đèn led Panel Office 24W dạng tấm NPL306xx 30%
655,000 VND
458,500 VND

Đèn led Panel Office 24W dạng tấm NPL306xx

Đèn led Panel Office 18W dạng tấm NPL303xx 30%
565,000 VND
395,500 VND

Đèn led Panel Office 18W dạng tấm NPL303xx

Đèn Panel ốp trần vuông PL-Sxx PL-S15M 45%
395,000 VND
217,250 VND

Đèn Panel ốp trần vuông PL-Sxx PL-S15M 15/18/22/26W

Đèn Panel ốp trần tròn PL-RxxM PL-R08M 45%
260,000 VND
143,000 VND

Đèn Panel ốp trần tròn PL-RxxM PL-R08M 8/15/18/22/30W

Led Mini Panel RPE 3 màu ánh sáng 18W RPE-18/3C 40%
436,000 VND
261,600 VND

Led Mini Panel RPE 3 màu ánh sáng 18W RPE-18/3C

Led Mini Panel RPE 3 màu ánh sáng 12W RPE-12/3C 40%
285,000 VND
171,000 VND

Led Mini Panel RPE 3 màu ánh sáng 12W RPE-12/3C

Led Mini Panel RPE 3 màu ánh sáng 9W RPE-9/3C 40%
228,000 VND
136,800 VND

Led Mini Panel RPE 3 màu ánh sáng 9W RPE-9/3C

Led Mini Panel RPE 3 màu ánh sáng 6W RPE-6/3C 40%
199,000 VND
119,400 VND

Led Mini Panel RPE 3 màu ánh sáng 6W RPE-6/3C

Led Mini Panel RPE 3 màu ánh sáng 24W RPE-24/3C 40%
607,000 VND
364,200 VND

Led Mini Panel RPE 3 màu ánh sáng 24W RPE-24/3C

Led Mini Panel RPE 24W ánh sáng trắng & Vàng RPE-24 40%
428,000 VND
256,800 VND

Led Mini Panel RPE 24W ánh sáng trắng & Vàng RPE-24

Led Mini Panel RPE 18W ánh sáng trắng & Vàng RPE-18 40%
299,000 VND
179,400 VND

Led Mini Panel RPE 18W ánh sáng trắng & Vàng RPE-18

Led Mini Panel RPE 12W ánh sáng trắng & Vàng RPE-12 40%
207,000 VND
124,200 VND

Led Mini Panel RPE 12W ánh sáng trắng & Vàng RPE-12

Led Mini Panel RPE 9W ánh sáng trắng & Vàng RPE-9 40%
168,000 VND
100,800 VND

Led Mini Panel RPE 9W ánh sáng trắng & Vàng RPE-9

Led Mini Panel RPE 6W ánh sáng trắng & Vàng RPE-6 40%
139,000 VND
83,400 VND

Led Mini Panel RPE 6W ánh sáng trắng & Vàng RPE-6

Đèn led panel OS 72W không tai 600x1200 TO-TOS-KT-60x120 40%
liên hệ

Đèn led panel OS 72W không tai 600x1200 TO-TOS-KT-60x120 Trắng/Vàng/Trung tính

Đèn led panel OS 72W có tai 600x1200 TO-TOS-CT-60x120 40%
liên hệ

Đèn led panel OS 72W có tai 600x1200 TO-TOS-CT-60x120 Trắng/Vàng/Trung tính

Đèn led panel OS 48W không tai 600x600 TO-TOS-KT-60x60 40%
liên hệ

Đèn led panel OS 48W không tai 600x600 TO-TOS-KT-60x60 Trắng/Vàng/Trung tính

Đèn led panel OS 48W có tai 600x600 TO-TOS-CT-60x60 40%
liên hệ

Đèn led panel OS 48W có tai 600x600 TO-TOS-CT-60x60 Trắng/Vàng/Trung tính

Đèn led panel OS 24W không tai 300x600 TO-TOS-KT-30x60 40%
liên hệ

Đèn led panel OS 24W không tai 300x600 TO-TOS-KT-30x60 Trắng/Vàng/Trung tính

Đèn led panel OS 48W có tai 300x1200 TO-TOS-CT-30x120 40%
liên hệ

Đèn led panel OS 48W có tai 300x1200 TO-TOS-CT-30x120 Trắng/Vàng/Trung tính

Đèn led panel OS 48W không tai 300x1200 TO-TOS-KT-30x120 40%
liên hệ

Đèn led panel OS 48W không tai 300x1200 TO-TOS-KT-30x120 Trắng/Vàng/Trung tính

Đèn led panel OS 24W có tai 300x600 TO-TOS-CT-30x60 40%
liên hệ

Đèn led panel OS 24W có tai 300x600 TO-TOS-CT-30x60 Trắng/Vàng/Trung tính

Đèn led panel OS 16W không tai 300x300 TO-TOS-KT-30x30 40%
liên hệ

Đèn led panel OS 16W không tai 300x300 TO-TOS-KT-30x30 Trắng/Vàng/Trung tính

Đèn led panel OS 16W có tai 300x300 TO-TOS-CT-30x30 40%
liên hệ

Đèn led panel OS 16W có tai 300x300 TO-TOS-CT-30x30 Trắng/Vàng/Trung tính

Đèn led panel tấm plus 90W không tai 600x1200 TT-PTP-KT-60x120 40%
3,322,000 VND
1,993,200 VND

Đèn led panel tấm plus 90W không tai 600x1200 TT-PTP-KT-60x120 Trắng/Vàng

Đèn led panel tấm plus 90W có tai 600x1200 TT-PTP-CT-60x120 40%
3,322,000 VND
1,993,200 VND

Đèn led panel tấm plus 90W có tai 600x1200 TT-PTP-CT-60x120 Trắng/Vàng

Đèn led panel tấm plus 48W không tai 300x1200 TT-PTP-KT-30x120 40%
1,589,000 VND
953,400 VND

Đèn led panel tấm plus 48W không tai 300x1200 TT-PTP-KT-30x120 Trắng/Vàng

Đèn led panel tấm plus 48W có tai 300x1200 TT-PTP-CT-30x120 40%
1,589,000 VND
953,400 VND

Đèn led panel tấm plus 48W có tai 300x1200 TT-PTP-CT-30x120 Trắng/Vàng

1-35/196 sản phẩm
Đèn Led chiếu điểm Opple 7W TR-U 7W-30D-WH/BK -GP-T2 40%
256,000 VND
153,600 VND

Đèn Led chiếu điểm Opple 7W TR-U 7W-30D-WH/BK -GP-T2

Đèn Led T8 Tube Opple 1200mm 18W U2 T8 1200mm 18W 40%
108,000 VND
64,800 VND

Đèn Led T8 Tube Opple 1200mm 18W U2 T8 1200mm 18W

Đèn LED chống nổ SLSC SLSC240 35%
1,868,000 VND
1,214,200 VND

Đèn LED chống nổ SLSC SLSC240

Đèn Led T8 Tube Opple 600mm 9W U2 T8 600mm 9W 40%
104,000 VND
62,400 VND

Đèn Led T8 Tube Opple 600mm 9W U2 T8 600mm 9W