Cầu chì

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cầu chì dùng cho dòng full NF101F / FF102F 30%
16,800 VND
11,760 VND

Cầu chì dùng cho dòng full NF101F / FF102F

Cầu chì dùng cho dòng Wide NF101W / FF102W 30%
16,800 VND
11,760 VND

Cầu chì dùng cho dòng Wide NF101W / FF102W

Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu chì và đèn neon hiển thị R1070CGL 40%
Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu chì R1072CGL 40%
Bộ kết nối 25A R1090CGL 40%
110,000 VND
66,000 VND

Bộ kết nối 25A R1090CGL

Bộ kết nối cầu chì 13A R1091CGL 40%
160,000 VND
96,000 VND

Bộ kết nối cầu chì 13A R1091CGL

Bộ kết nối cầu chì 13A có đèn neon R1092CGL 40%
190,000 VND
114,000 VND

Bộ kết nối cầu chì 13A có đèn neon R1092CGL

Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu chì và đèn neon hiển thị R1070GPH 40%
Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu chì R1072GPH 40%
Bộ kết nối 25A R1090GPH 40%
105,000 VND
63,000 VND

Bộ kết nối 25A R1090GPH

Bộ kết nối cầu chì 13A R1091GPH 40%
160,000 VND
96,000 VND

Bộ kết nối cầu chì 13A R1091GPH

Bộ kết nối cầu chì 13A có đèn neon R1092GPH 40%
190,000 VND
114,000 VND

Bộ kết nối cầu chì 13A có đèn neon R1092GPH

Bộ kết nối cầu chì 13A có đèn neon R1092STT 40%
190,000 VND
114,000 VND

Bộ kết nối cầu chì 13A có đèn neon R1092STT

Bộ kết nối cầu chì 13A R1091STT 40%
170,000 VND
102,000 VND

Bộ kết nối cầu chì 13A R1091STT

Bộ kết nối 25A R1090STT 40%
110,000 VND
66,000 VND

Bộ kết nối 25A R1090STT

Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu chì R1072STT 40%
Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu chì và đèn neon hiển thị R1070STT 40%
Bộ kết nối cầu chì 13A có đèn neon R1092WHI 40%
180,000 VND
108,000 VND

Bộ kết nối cầu chì 13A có đèn neon R1092WHI

Bộ kết nối cầu chì 13A R1091WHI 40%
150,000 VND
90,000 VND

Bộ kết nối cầu chì 13A R1091WHI

Bộ kết nối 25A R1090WHI 40%
85,000 VND
51,000 VND

Bộ kết nối 25A R1090WHI

Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu chì R1072WHI 40%
Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu chì và đèn neon hiển thị R1070WHI 40%
  • 1
1-22/22 sản phẩm