Cầu chì

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cầu chì dùng cho dòng Wide NF101W / FF102W 30%
16,800 VND
11,760 VND

Cầu chì dùng cho dòng Wide NF101W / FF102W

Cầu chì dùng cho dòng full NF101F / FF102F 30%
16,800 VND
11,760 VND

Cầu chì dùng cho dòng full NF101F / FF102F

Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu chì và đèn neon hiển thị R1070CGL 35%
Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu chì R1072CGL 35%
Bộ kết nối 25A R1090CGL 35%
110,000 VND
71,500 VND

Bộ kết nối 25A R1090CGL

Bộ kết nối cầu chì 13A R1091CGL 35%
160,000 VND
104,000 VND

Bộ kết nối cầu chì 13A R1091CGL

Bộ kết nối cầu chì 13A có đèn neon R1092CGL 35%
190,000 VND
123,500 VND

Bộ kết nối cầu chì 13A có đèn neon R1092CGL

Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu chì và đèn neon hiển thị R1070GPH 35%
Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu chì R1072GPH 35%
Bộ kết nối 25A R1090GPH 35%
105,000 VND
68,250 VND

Bộ kết nối 25A R1090GPH

Bộ kết nối cầu chì 13A R1091GPH 35%
160,000 VND
104,000 VND

Bộ kết nối cầu chì 13A R1091GPH

Bộ kết nối cầu chì 13A có đèn neon R1092GPH 35%
190,000 VND
123,500 VND

Bộ kết nối cầu chì 13A có đèn neon R1092GPH

Bộ kết nối cầu chì 13A có đèn neon R1092STT 35%
190,000 VND
123,500 VND

Bộ kết nối cầu chì 13A có đèn neon R1092STT

Bộ kết nối cầu chì 13A R1091STT 35%
170,000 VND
110,500 VND

Bộ kết nối cầu chì 13A R1091STT

Bộ kết nối 25A R1090STT 35%
110,000 VND
71,500 VND

Bộ kết nối 25A R1090STT

Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu chì R1072STT 35%
Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu chì và đèn neon hiển thị R1070STT 35%
Bộ kết nối cầu chì 13A có đèn neon R1092WHI 35%
180,000 VND
117,000 VND

Bộ kết nối cầu chì 13A có đèn neon R1092WHI

Bộ kết nối cầu chì 13A R1091WHI 35%
150,000 VND
97,500 VND

Bộ kết nối cầu chì 13A R1091WHI

Bộ kết nối 25A R1090WHI 35%
85,000 VND
55,250 VND

Bộ kết nối 25A R1090WHI

Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu chì R1072WHI 35%
Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu chì và đèn neon hiển thị R1070WHI 35%
  • 1
1 đến 22 trong 22 records