Cầu chì

Xem sản phẩm theo thương hiệu

  • 1-23/23
  • 1
Cầu chì 220VAC- 10A FTF101W -30%
14,500 VND
10,150 VND

Cầu chì 220VAC- 10A FTF101W

Cầu chì dùng cho dòng full NF101F / FF102F -30%
16,800 VND
11,760 VND

Cầu chì dùng cho dòng full NF101F / FF102F

Cầu chì dùng cho dòng Wide NF101W / FF102W -30%
16,800 VND
11,760 VND

Cầu chì dùng cho dòng Wide NF101W / FF102W

Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu chì và đèn neon hiển thị R1070CGL -40%
Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu chì R1072CGL -40%
Bộ kết nối 25A R1090CGL -40%
110,000 VND
66,000 VND

Bộ kết nối 25A R1090CGL

Bộ kết nối cầu chì 13A R1091CGL -40%
160,000 VND
96,000 VND

Bộ kết nối cầu chì 13A R1091CGL

Bộ kết nối cầu chì 13A có đèn neon R1092CGL -40%
190,000 VND
114,000 VND

Bộ kết nối cầu chì 13A có đèn neon R1092CGL

Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu chì và đèn neon hiển thị R1070GPH -40%
Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu chì R1072GPH -40%
Bộ kết nối 25A R1090GPH -40%
105,000 VND
63,000 VND

Bộ kết nối 25A R1090GPH

Bộ kết nối cầu chì 13A R1091GPH -40%
160,000 VND
96,000 VND

Bộ kết nối cầu chì 13A R1091GPH

Bộ kết nối cầu chì 13A có đèn neon R1092GPH -40%
190,000 VND
114,000 VND

Bộ kết nối cầu chì 13A có đèn neon R1092GPH

Bộ kết nối cầu chì 13A có đèn neon R1092STT -40%
190,000 VND
114,000 VND

Bộ kết nối cầu chì 13A có đèn neon R1092STT

Bộ kết nối cầu chì 13A R1091STT -40%
170,000 VND
102,000 VND

Bộ kết nối cầu chì 13A R1091STT

Bộ kết nối 25A R1090STT -40%
110,000 VND
66,000 VND

Bộ kết nối 25A R1090STT

Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu chì R1072STT -40%
Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu chì và đèn neon hiển thị R1070STT -40%
Bộ kết nối cầu chì 13A có đèn neon R1092WHI -40%
180,000 VND
108,000 VND

Bộ kết nối cầu chì 13A có đèn neon R1092WHI

Bộ kết nối cầu chì 13A R1091WHI -40%
150,000 VND
90,000 VND

Bộ kết nối cầu chì 13A R1091WHI

Bộ kết nối 25A R1090WHI -40%
85,000 VND
51,000 VND

Bộ kết nối 25A R1090WHI

Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu chì R1072WHI -40%
Bộ kết nối có công tắc 2 cực 13A có cầu chì và đèn neon hiển thị R1070WHI -40%
  • 1-23/23
  • 1