Cầu chì

Xem sản phẩm theo thương hiệu

Cầu chì bảo vệ - Fuse carrier TeSys DF, 3P 125A, fuse size 22x58 mm DF223C LH