Tủ điện Nanoco

Tủ điện mặt nhựa đế nhựa chứa 4-8 modules NDP108P -30%
Tủ điện vỏ kim loại NDP12x NDP120 -30%
550,000 VND
385,000 VND

Tủ điện vỏ kim loại NDP12x NDP120 12-26 module

Đèn báo trắng dòng full N302WF / FXF302WW -30%
Đèn báo màu trắng 220VAC FXW302W -30%
Đèn báo màu xanh 220VAC FXW302G -30%
Đèn báo màu đỏ, Nano, 220VAC FXF302RW-Nano-Full -30%
Đèn báo màu đỏ 220VAC FXW302R -30%
Đèn báo màu trắng , Nano, 220VAC FXF302WW-Nano -30%
Đèn báo trắng dòng wide N302WW / FXW302W -30%
Đèn báo Xanh dòng full N302GF / FXF302GW -30%
Đèn báo đỏ dòng full N302RF / FXF302RW -30%
Đèn báo đỏ dòng wide N302RW / FXW302R -30%
Đèn báo xanh dòng wide N302GW -30%
Tủ điện mặt nhựa đế nhựa chứa 2-4 modules NDP104P -30%
Tủ điện vỏ kim loại NDP11x NDP114 -30%
330,000 VND
231,000 VND

Tủ điện vỏ kim loại NDP11x NDP114 2/3/4 module

Hộp phân phối 8-12 nhánh cho cầu dao tép FBD801 -30%
Hộp phân phối 4-6 nhánh cho cầu dao tép FBD601 -30%
Hộp cho cầu dao tổng & cầu dao chống rò FB500 -30%
Hộp phân phối 4 nhánh cho cầu dao tép FBD401 -30%
Tủ điện mặt nhựa đế kim loại chứa 5-10 modules NDP110 -30%
Tủ điện mặt nhựa đế kim loại chứa 4-8 modules NDP108 -30%
Tủ điện mặt nhựa đế kim loại chứa 2-4 modules NDP104 -30%
Tủ điện vỏ kim loại FDP  FDP106 LH
220,000 VND
220,000 VND

Tủ điện vỏ kim loại FDP FDP106 6/9/13 module

  • 1-23/23